Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 0/0(024)0030/011858 Vybavenie školskej jedálne 187,73 s DPH 3-640824906648 23.08.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.08.2018
Zmluva kúpno-predajná zmluva s DPH 11.02.2020 Unique SR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 320,00 s DPH 03.09.2018 Mgr. Eugen Kurimský Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva zmluva o poskytnutí finančného daru SME v škole 230,40 s DPH 30.09.2013 Nadácia Petit Academy Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
VO: Podlimitná zákazka Vysvetlenie súťažných podkladov s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva Darovacia zmluva 130,00 s DPH 13.09.2021 Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva zmluva o najme bytu 320,00 s DPH 26.08.2013 PHDr. Kristína Magdolenová Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
VO: Podlimitná zákazka INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s DPH 29.10.2013
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva zmluva o najme nebytových priestorov 250,00 s DPH 30.08.2013 VEMI, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 01.09.2018 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 300,00 s DPH 01.09.2018 Andrea Liptáková Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 31.08.2018 JUDr. Ľubomír Blaho, RNDr. Anna Blahová, CSc. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 06.09.2021 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 430,00 s DPH 07.09.2018 Ing. Jozef Klink, MBA Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Darovacia zmluva 130,00 s DPH 26.09.2018 Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci 130,00 s DPH 26.09.2018 Maratónsky klub v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o združených dodávkach plynu s DPH 19.07.2021 LAMA energy a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4717