Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 0/0(024)0030/011858 Vybavenie školskej jedálne 187,73 s DPH 3-640824906648 23.08.2018 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 24.08.2018
Faktúra Nákup potravín s DPH 12.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.03.2018
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 300,00 s DPH 02.09.2020 Andrea Liptáková Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 02.09.2020 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva zmluva o najme bytu 320,00 s DPH 26.08.2013 PHDr. Kristína Magdolenová Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
VO: Podlimitná zákazka INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ s DPH 29.10.2013
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 02.09.2020 RNDr. Anna Blahová, CSc. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra Nákup potravín 120,10 s DPH 11.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.04.2018
Zmluva Krátkodobý podnájom a poskytovanie služieb 675,53 s DPH 28.10.2014 Štátna filharmónia Košice, Dom umenia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330,00 s DPH 02.09.2020 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby s DPH 09.09.2020 ViGeR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.09.2020
Zmluva Dohoda o zabezpečení a realizácii praktického vyučovania s DPH 03.09.2014 Spojená škola Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 200,00 s DPH 02.09.2020 Peter Šariščan Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 02.09.2014 AG-2 s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
VO: Podlimitná zákazka Zateplenie objektov gymnázia a rekonštrukcia školského dvora s DPH 29.10.2013
Zmluva Zmluva o združených dodávkach plynu s DPH 19.07.2021 LAMA energy a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme bytu 330,00 s DPH 27.08.2014 PhDr. Milan Kolcun Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 360,00 s DPH 02.01.2015 VEMI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4153