Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Potraviny 11,11 s DPH 02092017 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Potraviny 371,82 s DPH 02092018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva s DPH
Faktúra 209/2016 mobilné služby 94,97 s DPH 14.11.2000 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 807704 Zmluva o dodávke plynu bez DPH 17.05.2005 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva 5100697048C Zmluva o združenej dodávke el. energie bez DPH 29.07.2005 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva 807704 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu bez DPH 13.09.2005 VVS, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva 241012009 Zmluva o nájme nebytových priestorov 907,70 bez DPH 22.12.2008 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-2/2012 Renovácia tonerov 142,79 s DPH 22012 11.01.2012 Tecos, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-5/2012 Dodávka tepla a TÚV 12/2011 7 171,39 s DPH 1170190216 17.01.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-4/2012 Vyúčtovanie el. energie 01.01.2011 - 31.12.2011 2 306,15 s DPH 5100697048C 17.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-7/2012 Dobropis za stravné poukážky 22,80 s DPH 91085 18.01.2012 Edenred Slovakia, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-6/2012 Stravovacie poukážky 118,10 s DPH 12012 18.01.2012 Edenred Slovakia, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-3/2012 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2011 21,19 s DPH 18.01.2012 Poradca podnikateľa , spol.s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-9/2012 Mobil RNDr. Furárová 13.1.12 - 12.2.12 27,29 s DPH A3318848 20.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-11/2012 Mobil RNDr. Bobáková 13.1.12 - 12.2.12 33,67 s DPH A1426667 20.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-8/2012 Mobil Šmihuľová 13.1.12 - 12.2.12 5,90 s DPH A4174472 20.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-10/2012 Mobil Mgr. Marinčák 13.1.12 - 12.2.12 31,03 s DPH A1426667 20.01.2012 ORANGE Slovensko a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-12/2012 Vodné stočné 13.10.11 - 17.01.12 2 238,60 s DPH 01/273/2005 23.01.2012 VVS, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/4717