Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva č.83/019/5028 Zmluva - Krajske kolo basketbal 700,00 s DPH 15.01.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 3010086262 Zemný plyn 01.12.2018-31.12.2018 400,00 s DPH 07.12.2018 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 0114511017 Telefónne poplatky Orange 5,90 s DPH 17.12.2018 Orange Slovensko, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.12.2018
Faktúra 2018/0234 Činnosť technika BOZP a PO za 10,11,12/2018 70,00 s DPH 13.12.2018 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.12.2018
Faktúra 20180876 Čistenie a monitoring kanalizácie 469,18 s DPH 13.12.2018 KONTRAKT JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.12.2018
Faktúra 201801052 Farby a maliarske potreby 145,37 s DPH 13.12.2018 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.12.2018
Faktúra 2018/2 Občerstvenie počas vianočného večierku dňa 20.12.2018 806,00 s DPH 18.12.2018 ŠARIŠČAN, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.12.2018
Zmluva 18/41/051/681 Vykonávanie absolventskej praxe s DPH 13.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva č.48/019/5028 Zmluva - Regionálne kolo basketbal 370,00 s DPH 10.01.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1812005 Oprava ponorného čerpadla 568,15 s DPH 27.12.2018 STAVTRADE, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.12.2018
Zmluva Zmluva č.4/019/5028 Zmluva - olympiada AJ a SJ 800,00 s DPH 10.01.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 2290060970 Elektrina 01112018 - 30112018 593,86 s DPH 11.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.12.2018
Faktúra 1/2019 Školenie 38,00 s DPH 07.01.2019 SPOLU s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.01.2019
Faktúra 2/2019 Zabezpečenie činnosti pri ochrane osobných údajov 58,80 s DPH 07.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.01.2019
Faktúra 3/2019 pevná linka 35,02 s DPH 07.01.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 07.01.2019
Faktúra 4/2019 elektrina 12/2018 375,74 s DPH 08.01.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.01.2019
Faktúra 5/2019 elektrina 12/2018 575,16 s DPH 08.01.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.01.2019
Faktúra 6/2019 elektrina 12/2018 2 103,56 s DPH 08.01.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.01.2019
Faktúra 8/2019 mobilné telefónny 70,97 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3713