Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1338/2019 Nákup potravín 152,40 s DPH 21.11.2019 Unique SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 1327/2019 Nákup potravín 268,13 s DPH 19.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 1328/2019 Nákup potravín 625,78 s DPH 19.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 1329/2019 Nákup potravín 157,08 s DPH 19.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 171/2019 Počítačová sieť SANET 10-12/2019 150,00 s DPH 19.11.2019 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 1330/2019 Nákup potravín 411,68 s DPH 19.11.2019 ATC-JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 1331/2019 Nákup potravín 267,90 s DPH 19.11.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.11.2019
Faktúra 1332/2019 Nákup potravín 63,00 s DPH 20.11.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2019
Faktúra 1333/2019 Nákup potravín 414,64 s DPH 20.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2019
Faktúra 1334/2019 Nákup potravín 125,68 s DPH 20.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.11.2019
Faktúra 12/2019 preprava ERASMUS+ 1 620,00 s DPH 21.11.2019 OBERLE SK, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 1335/2019 Potraviny 71,62 s DPH 21.11.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 1336/2019 Nákup potravín 197,75 s DPH 21.11.2019 INMEDIA, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 1337/2019 Nákup potravín 156,62 s DPH 21.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 2019024 Športové pomôcky 130,00 s DPH 22.11.2019 MASTER SPORT s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 1326/2019 Nákup potravín 470,65 s DPH 15.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 172/2019 Športové pomôcky 130,00 s DPH 22.11.2019 MASTER SPORT s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.11.2019
Faktúra 1339/2019 Nákup potravín 1 157,91 s DPH 26.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.11.2019
Faktúra 1340/2019 Nákup potravín 274,90 s DPH 26.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 27.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/4717