Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 131/2017 pevná linka 84,96 s DPH 12.08.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 126/2017 vodné stočné 2 925,73 s DPH 01.08.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 125/2017 produktívne práce 2,80 s DPH 01.08.2017 SOŠ Poľnohospodárska Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 124/2017 plyn 59,00 s DPH 01.08.2017 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 127/2017 elektrina 1 338,00 s DPH 02.08.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 128/2017 elektrina 223,22 s DPH 08.08.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 129/2017 elektrina 42,12 s DPH 08.08.2017 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 130/2017 pevná linka 25,00 s DPH 08.08.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 132/2017 mobil 5,90 s DPH 16.08.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 122/2017 mobilné poplatky 77,40 s DPH 15.07.2017 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 133/2017 maliarske potreby 90,52 s DPH 21.08.2017 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 134/2017 internetové služby júl-september 2017 150,00 s DPH 23.08.2017 Sanet Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 135/2017 školenie 20,00 s DPH 24.08.2017 ArtEdu spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 330/mesiac s DPH 01.09.2017 N.Q.S. Energia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o spolupráci 100,00 s DPH 10.09.2017 Maratónsky klub Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu 300/mesiac s DPH 01.09.2017 Andrea Liptáková Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 1 - 127/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dodatok č. 1 s DPH 18.09.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o združenej dodávke plynu 15.80/MWh s DPH 01.09.2017 innogy Slovensko s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 123/2017 mobil 5,90 s DPH 16.07.2017 Orange a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/3044