Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 179/2016 kopírovacie služby 141,71 s DPH 05.10.2016 RICOH Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 173/2016 riad pre školskú jedáleň 638,46 s DPH 26.09.2016 Kvakulienka Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 174/2016 doprabvné 15,00 s DPH 26.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 175/2016 Filter HF05-MS 77,88 s DPH 26.09.2016 J&B Uniqe SK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 176/2016 BOZP 70,00 s DPH 28.09.2016 Filip Šamaj Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 177/2016 plyn 311,00 s DPH 03.10.2016 SPP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 178/2016 Telefónne poplatky 132,00 s DPH 04.10.2016 O2 Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 181/2016 čistenie kanalizácie 157,67 s DPH 06.10.2016 Kontrakt JMV, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 171/2016 maliarske a údržbárske potreby 14,29 s DPH 20.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 182/2016 rekonštrukcia telocvične 4 366,00 s DPH 07.10.2016 MAJUDA s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 183/2016 pevná linka 25,81 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 180/2016 Predĺženie domény 14,88 s DPH 06.10.2016 WebDom.sk Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 184/2016 produktívne práce 25,20 s DPH 10.10.2016 SOŠ Poľnohospodárska Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 185/2016 elektrina 11,23 s DPH 11.10.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 186/2016 elektrina 465,82 s DPH 11.10.2016 VSE a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 172/2016 Rako obklady 321,80 s DPH 20.09.2016 MPL TRADING s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 170/2016 právne služby 300,00 s DPH 20.09.2016 JUDr. Alexander Farkašovský Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 188/2016 maliarske a údržbárske potreby 450,61 s DPH 12.10.2016 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Kúpna zmluva s DPH 31.08.2016 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
zobrazené záznamy: 1-20/2697