Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra F-75/2012 Tlačivá 97,08 s DPH Zálohová faktúra F-72/2012 19.06.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-40/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra F-33/20125 21.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-29/2012 Predplatné "Škola 2012" 20,00 s DPH Zálohová faktúra F -14/2012 02.03.2012 JurisDat - M.Medlen RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-72/2012 Tlačivá 97,08 s DPH Zálohová faktúra 06.06.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-68/2012 Dodanie a montáž okien 11 860.01 s DPH Zálohová faktúra 18.05.2012 Bc. Štefan Petrik - STAVPET RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-61/2012 Služby STP APV 155,35 s DPH Zálohová faktúra 14.05.2012 IVES Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-33/2012 Tlačivá 55,30 s DPH Zálohová faktúra 15.03.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-48/2012 Tlačivá 142,07 s DPH Zálohová faktúra 11.04.2012 ŠEVT, a.s. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 136/2013 Finančný spravodajca 2014 19,98 s DPH SMZ14/C006 02.09.2013 Poradca podnikateľa, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra F-83/2012 Dodanie a montáž okien 11 860.01 s DPH K zálohovej fa F - 68/2012 25.06.2012 Bc. Štefan Petrik - STAVPET RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-69/2012 Služby STP APV 155,35 s DPH K zálohovej fa 5590009970 24.05.2012 IVES Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-41/2012 Vyúčtovanie tepla a TÚV 2010 -2 345,74 s DPH Dobropis 29.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-34/2012 Vyúčtovanie tepla a TÚV 2011 -1 130,03 s DPH Dobropis 1170190216 13.03.2012 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 026-170216 Potraviny 17,74 s DPH 87/2018 22.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 20180670 Potraviny 203,60 s DPH 85/2018 22.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 030-064480 Potraviny 272,66 s DPH 84/2018 22.02.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.02.2018
Faktúra 1042/2018 Potraviny 226,80 s DPH 8018020436 06.02.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.02.2018
Faktúra 10180860 Potraviny 195,72 s DPH 76/2018 16.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 118026902 Potraviny 154,86 s DPH 74/2018 14.02.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
Faktúra 20180554 Potraviny 33,38 s DPH 73/2018 14.02.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/2009