Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva dodatok č. 2 k zmluve 2012_PKR_PO_KE_036 Zmluva o o nájme nebytových priestorov s DPH 20.10.2014 Metodicko-Pedagogické Centrum Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva dodatok č. 1 k zmluve 2012_PKR_PO_KE_036 Zmluva o o nájme nebytových priestorov s DPH 30.01.2014 Metodicko-Pedagogické Centrum Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva č.83/019/5028 Zmluva - Krajske kolo basketbal 700,00 s DPH 15.01.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva č.74/020/5028 Zmluva - krajské kolo v basketbale žiačok 700,00 s DPH 21.01.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva č.48/019/5028 Zmluva - Regionálne kolo basketbal 370,00 s DPH 10.01.2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Z 149/013/5028/20102 Regionálne kolo vo florbale dievčat SŠ 246,16 s DPH 22.10.2013 Okresný školský úrad v Košiciach Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke s DPH 07.12.2018 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Dodatok č.2 s DPH 29.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva SHNM-OD-2017/000654-024 Zmluva o výpožičke osobného motorového vozidla s DPH 22.12.2017 Ministerstvo vnútra SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Rámcová kúpna zmluva predaj elektroištalačného a elektronického tovaru s DPH 21.04.2020 PROFI-STAR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Dodatok ZK01/VK/20/03/058 virtuálny knižnica s DPH 07.06.2021 Komensky s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.06.2021
Zmluva 47/§52a/2016/PZ VAOTP AČ formou dobrovoľníckej služby s DPH 22.03.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 215/§52a/2012/NP V-2 Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby 155,40 bez DPH 22.08.2012 ÚPSVaR Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva 215/§ 52a/2012/NP V-2 Dodatok č.1 bez DPH 16.11.2012 UPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva 2018-1ES01-KA229-050278_4 Zmluva o poskytnutí grantu na Projekt v rámci programu ERASMUS+ 51 424.00 s DPH 07.07.2022 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 2018-1ES01-KA229-050278_4 Dodatok č. 4 ERASMUS+ s DPH 28.04.2021 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 181/2013/NP VAOTP SR - 2 Zmluva o vykonávaní aktivačnej činnosti s DPH 16.09.2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 127/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Vykonávanie AČ formou dobrovoľníckej služby 862,38 s DPH 23.08.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 1 - 127/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3 Dodatok č. 1 s DPH 18.09.2017 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva č.60/20/5028 Zmluva - regionálne kolo v basketbale žiačok 370,00 s DPH 21.01.2020 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
zobrazené záznamy: 1-20/4841