Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 109/2017 Čistiace a upratovacie potreby 339,92 s DPH 20.06.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 109/2017 Čistiace a upratovacie potreby 480,43 s DPH 22.06.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 203/2017 Čistiace a upratovacie potreby 289,61 s DPH 28.11.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 202/2017 Čistiace a upratovacie potreby 436,00 s DPH 28.11.2017 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 118/2016 Čistiace a upratovacie potreby 620,21 s DPH 20.06.2016 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 119/2016 Čistiace a upratovacie potreby 438,05 s DPH 22.06.2016 Šuchterová, upratovací servis Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 37/2014 savo proti plesni 50,70 s DPH 13.02.2014 Šuchterová Anna Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 48/2014 savo proti plesni 50,70 s DPH 06.03.2014 Šuchterová Anna Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2021091 zametace sady + vrecia na odpad 109,70 s DPH 18.10.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 237/2021 zametace sady + vrecia na odpad 109,70 s DPH 2021091 25.10.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 27.10.2021
Objednávka 2021008 Savo proti plesni 130,25 s DPH 12.02.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Faktúra 29/2021 Savo proti plesni 130,25 s DPH 2021008 12.02.2021 Šuchterová - upratovací servis s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 16.02.2021
Faktúra 77/2019 Čistiace potreby 37,32 s DPH 10.05.2019 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.05.2019
Objednávka 2019016 Čistiace prostriedky 511,09 s DPH 17.06.2019 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2019
Faktúra 3180837 Nákup čistiace potreby 518,74 s DPH PLO 01-2018/99 15.11.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 22.11.2018
Objednávka 2019010 Čistiace potreby 34,98 s DPH 03.05.2019 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.03.2019
Faktúra 102/2019 Čistiace potreby 511,09 s DPH 25.06.2019 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 28.06.2019
Faktúra 3180411 Čistiace potreby 507,20 s DPH 2018023 20.06.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.06.2018
Faktúra 3180412 Čistiace potreby a upratovacie potreby 454,39 s DPH 2018022 19.06.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 25.06.2018
Faktúra 3180838 Čistiace potreby a upratovacie potreby 604,55 s DPH PLO 01-2018/65 12.11.2018 Šuchterová - Upratovací servis, spoločnosť s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4220