Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva o nájme bytu 320,00 s DPH 16.09.2015 Ing. Iveta Pylypovová Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva Zmluva o nájme bytu 330,00 s DPH 06.06.2014 JUDr. Ľubomír Blaho s manželkou Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 11/2021 Zmluva o výpožičke 620,85 s DPH 04.02.2021 Mestská časť Košice - Sever Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Dohoda-zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU s DPH 06.09.2021 Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 2017_MPC_EGO_180 Dodatok č.2 s DPH 18.02.2020 MPC Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva kúpno-predajná zmluva s DPH 11.02.2020 Unique SR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 012020 Krátkodobý nájom nebytových priestorov 453,16 s DPH 18.02.2020 Mestská časť Košice - Sever Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 360,00 s DPH 16.06.2014 VEMI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2019 Bidfood Slovakia, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 18/41/051/681 Vykonávanie absolventskej praxe s DPH 13.12.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 241012009 Zmluva o nájme nebytových priestorov 907,70 bez DPH 22.12.2008 Mesto Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného daru 481,28 s DPH 17.06.2014 Nadácia Petit Academy Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 8/2021 Zmluva o výpožičke 620,85 s DPH 28.01.2021 Mestská časť Košice - Sever Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 20/41/010/147 Hmotná núdza 04/2020 - 03/2021 s DPH 19.02.2020 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu s DPH 31.08.2021 Ing. Rastislav Klembara Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva Zmluva č.4/021/5028 Zmluva - olympiada AJ a SJ 700,00 s DPH 12.01.2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Košice, odbor školstva Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva 00159-46 poistenie 329,31 s DPH 07.07.2014 Allianz SP Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 7/2021 Zmluva o výpožičke 782,05 s DPH 20.01.2021 Mestská časť Košice - Sever Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ
Zmluva rámcová kúpna zmluva s DPH 30.08.2019 INMEDIA, spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 1170190216 Zmluva o doávke a odbere tepla dodatok1/2013 bez DPH 28.05.2013 TEHO s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
zobrazené záznamy: 1-20/4220