• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • P o z v á n k a

      Riaditeľstvo Gymnázia, Park mládeže 5, Košice pozýva zákonných zástupcov žiakov 2. - 5. ročníka, na informatívne stretnutie Združenia rodičov, na ktorom budete môcť individuálne konzultovať o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. štvrťrok školského roka 2018/2019 Vášho syna/dcéry. K dispozícii Vám budú všetci učitelia.

     • Už sú naši!!!

      Po jesenných prázdninách sme začali zhurta. 6. 11. 2018 sa v Dome umenia na najúžasnejšiu Galaxiu GPM dostali noví členovia. Mystickosť bola prítomná už od začiatku. Slnko, Zem i Mesiac našej galaxie po celý čas pozorne sledovali schopnosti nováčikov. Naši prváci splnili všetky zadané úlohy a tak získali ako právoplatní obyvatelia našej galaxie supergalaktický pas.

     • Po stopách Karpatských Nemcov

      V stredu 24. 10. 2018 sa napriek vetru a dažďu (miestami aj snehu) vybralo 40 žiakov – nemčinárov po stopách Karpatských Nemcov – „Zipser Deutschen“– pôvodných nemeckých obyvateľov, ktorí osídľovali oblasť Spiša. Mnoho zaujímavých artefaktov na nás čakalo pri obhliadke Kežmarského hradu, no veľmi nás zaujala najmä Lyceálna knižnica, v ktorej sme videli mimoriadne vzácne knihy a dozvedeli sme sa niečo o živote študentov tunajšieho lýcea, medzi ktorými bol aj Pavol Országh Hviezdoslav.

     • Exkurzia

      V stredu 17. 10. sa študenti 3.A triedy zúčastnili exkurzie v čističke odpadových vôd v Kokšov - Bakši. Po úvodnom oboznámení sa s miestnou arómou sa študenti oboznámili aj s celým areálom a aj s princípmi na ktorých čistička funguje. Prednáška zaujala celý kolektív a výsledkom toho bolo hrobové ticho pri slovách erudovaného majstra. Dozvedeli sa niekoľko zaujímavých a užitočných informácii a tak sa napokon rozpŕchli do svojich príbytkov s pocitmi krásne stráveného dopoludnia a s očakávaniami, kde povedie ich najbližšia poznávacia exkurzia.
      Celý kolektív 3.A túto exkurziu vrelo odporúča aj ostatným triedam.

  • Partneri

   • {#1508} 1
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 15. 11. 2018
  • Fotogaléria

   • Anketa k dńu boja proti AIDS
   • Ukončenie školského roka
   • Plavecký výcvik
   • LOGIK
   • Exkurzia Kysak a Solivar
   • Dlhodobé športové súťaže
   • Výhra prémiových potravín
   • Návšteva španielskeho veľvyslanca
   • Deň Európy
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo