• Peniaze nie sú všetko, ale s nimi je možné realizovať aktivity, ktoré by inak ostali iba v plánoch.

    Občianské združenie AURaP, ktoré pôsobí pri Gymnáziu Park mládeže a podporuje vzdelávanie. Ak je Vám aj táto myšlienka blízka a Vy alebo niekto iný vo vašom okolí rozhoduje o venovaní 2 % z dane budeme radi, ak na nás budete myslieť.
      • Imatrikulácia
       • Imatrikulácia

        Stihli sme to! Dňa 9. 10. sa uskutočnila „imatrikulácia“ pre prvákov. Hneď pri vstupe do školy sa im pripomenula táto udalosť plagátom s veľkým nápisom IMATRIKULÁCIA a priloženými pravidlami cestnej premávky, ktoré ich majú previezť úskaliami študentského života na Parku.

        Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny prebehol slávnostný ceremoniál prijatia prvákov. Každú triedu navštívilo vedenie školy – Mgr. Milan Marinčák, RNDr. Zuzana Furárová, Mgr. Zuzana Krajcárová – v sprievode žiakov v dobovom oblečení. Prváci po odpovedaní na „záludné“ otázky prešli pasovaním do stavu študentského. Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať odznak GPM, pasovací dekrét a koronazošit. Už ste naši!

      • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM
       • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM

        Dni španielskej kultúry pokračovali vo štvrtok 8. októbra 2020 besedou našich študentov so zástupcom honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mariom Herrerom Ramírezom. Na besede v zasadačke našej školy sa kvôli epidemiologickým opatreniam mohol zúčastniť len užší výber z radov našich študentov. Išlo o štvrtákov z bilingválnych španielsko-slovenských tried, ktorí pána Ramíreza spočiatku pozorne počúvali a neskôr mu kládli otázky, ktoré z debaty logicky vyplynuli.

      • Košická La Rambla prvýkrát priamo na pôde GPM
       • Košická La Rambla prvýkrát priamo na pôde GPM

        Aj keď sme sa v tomto ročníku DŠK museli vzdať niektorých tradičných podujatí, našu milovanú La Ramblu sme si nenechali ujsť. Rozhodli sme sa ju zorganizovať v obmedzenom režime - každá z tried si vo svojej vlastnej triede pripravila tému a program, ktorý predviedla vzácnym hosťom a zároveň zaznamenala na videozáznam. A tak sa triedy zmenili na kasíno, wellness, mobilnú odberovú jednotku. V niektorých sa dalo absolvovať španielsku omšu, svadbu či módnu prehliadku, vrátiť do rozprávok či do čias Nežnej revolúcie.

       • Fotografická súťaž

        Po minuloročnom úspešnom 1. ročníku fotografickej súťaže „Bol som v Španielsku“ sa v rámci Dní španielskej kultúry uskutočnil 2. ročník tejto súťaže s rovnomenným názvom. Mohli sa do nej zapojiť žiaci, ktorí navštívili Španielsko alebo inú hispánsku krajinu a z jej návštevy si priniesli vlastné fotografie, ktoré mohli posielať do troch kategórií: pamiatky, príroda a momentky. Súťaž sa opäť stretla s veľkým záujmom našich študentov.

       • Bol som v Španielsku

        Dňa 5. 10. 2020 sa na našej škole v rámci Dní španielskej kultúry uskutočnila vernisáž fotografickej súťaže pod názvom Bol som v Španielsku.

        Do súťaže sa mohli zapojiť študenti, ktorí strávili dlhšie či kratšie obdobie v Španielsku a svoje stretnutie s touto nádhernou krajinou zvečnili na fotografiách.

       • Ocenenie pre naše študentky

        Naše dve “Dofáčky” Veronika Dlugošová ( 3AA) a Laura Genčúrová (3B) boli včera slávnostne ocenené bronzovým certifikátom Ceny Vojvody z Edinburgu riaditeľom programu Mariánom Zacharom a manažérom programu pre Východné Slovensko Jankom Smolkom. Cenu im odovzával pán riaditeľ Mgr. Milan Marinčák spolu s koordinátorkou programu pre našu školu Mgr.Jarmilou Šimonovou.

      • GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA
       • GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA

        V utorok 6. októbra 2020 sa maturanti z predmetu dejiny umenia zúčastnili na exkurzii do nenápadnej, malej galérie na Kováčskej ulici v Košiciach, kde sú vystavené vybrané diela výtvarníka Alexandra Eckerdta.

        Študenti si mohli obzrieť rozlohou neveľký priestor s maľbami a grafikami modernistu 2. polovice 20. storočia, o ktorom im veľmi pútavo porozprávala jeho švagriná, pani Emília Nedzelová. Vďaka jej historkám zo života umelca aj vďaka výnimočnej atmosfére v jeho pamätnej izbe bola exkurzia príjemne stráveným časom, ktorý zbehol neuveriteľne rýchlo.

       • Voľby do Rady školy

        Dňa 12. októbra 2020 (pondelok) sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú voľby prebiehať v čase od 7:30 do 17:00 vo vestibule školy (trakt A), kde budú k dispozícii volebné lístky, prezenčná listina a volebná urna.

      • Girl’s Day
       • Girl’s Day

        Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu!

        Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

        Jeho siedmy ročník sa uskutoční vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19

        v náhradnom termíne 8.10. 2020.

        Dievčatá - žiačky, ktoré máte záujem informujte sa u našich učiteliek informatiky!

       • Exhibičná debata

        Debatný klub GPM sa v minulom školskom roku pekne rozbehol a jeho členovia sa rozhodli predviesť možným novým záujemcom z radov prvákov exhibičnú debatu.

        Keďže sme nemohli prvákov zhromaždiť v jednej triede, jednotlivé exhibičné debaty prebehli v každej triede zvlášť. Na našu veľkú radosť sa našlo záujemcov viac než dosť.

      • SAUDEK
       • SAUDEK

        Študenti predmetu dejiny umenia spolu so svojou učiteľkou dnes (22. 9. 2020) navštívili výstavu fotografií kontroverzného českého umelca Jana Saudeka, ktorý v tomto roku oslávil 85. narodeniny. Jednou zo zastávok putovnej výstavy jeho diel je aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, čo sme veľmi radi využili a neoľutovali sme. Mohli sme sa konfrontovať s tvorbou svojského, škandalózneho a naozaj originálneho fotografa, ktorého tvorba aj osobný život už desaťročia vzbudzujú veľký záujem verejnosti.

      • Súťažná výstava fotografií
       • Súťažná výstava fotografií

        Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


        Súťažnú výstavu fotografií


        O čo ide?
        Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

       • DofE - Kvalifikačná expedícia

        Naše DofE účastníčky bronzovej a striebornej úrovne ( Ľuďmila Halušková- V.SA, Ema Palčová- 4AA, Alexandra Fekete- 4AA, Veronika Dlugošová - 3AA ) sa začiatkom septembra zúčastnili na kvalifikačnej expedícii na Sivec a do okolia Volovských vrchov.


        Bez mobilov, s ťažkými batohmi na chrtbte, v ktorých mali všetko na prežitie im neraz nebolo všetko jedno. Trojdňovú expedíciu však napriek zraneneniu jedného kolena zvládli takmer bravúrne.

      • Nástup žiakov 2. – 5. ročníka
       • Nástup žiakov 2. – 5. ročníka

        V stredu 2. 9. 2020 vás pozývame na otvorenie školského roka 2020/2021.

        Nástup žiakov je nasledovný:

        • 9.00 hod. – 2. ročník
        • 9.15 hod. – 3. ročník
        • 9.30 hod. – 4. a 5. ročník

        V deň nástupu je nevyhnutne potrebné priniesť: vypísaný a podpísaný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.

    • Zvonenia

     Sobota 2. 7. 2022
    • Jedálny lístok

      zatiaľ žiadne údaje
    • Dokumenty

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3919671