• IT Fitness Test 2022
     • IT Fitness Test 2022

     • Dovoľujeme si Vás pozvať, najmä učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý bol otvorený 26. apríla 2022 za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, MIRRI, Zastúpenia Európskej komisie, odborných zástupcov a partnerov podporujúcich rozvoj digitálnych zručností.

      Test je dostupný bezplatne na WEB stránke https://itfitness.eu/sk/ (platí aj pôvodná https://itfitness.sk/sk/), pre školy vyučujúce v maďarskom jazyku je už po druhý rok k dispozícii maďarská verzia pripravená v spolupráci s partnermi z Maďarska na https://itfitness.eu/hu/. Certifikačné testovanie s možnosťou zapojiť sa do súťaže o pekné motivačné ceny trvá do 31. júla 2022. IT Fitness Test 2022 V4 má viacero noviniek.

      Študenti, ktorí sa zapoja do IT Fitness Testu 2022 V4 si môžu vybrať virtuálnu triedu (vyučujúceho INF z GPM, alebo všeobecnú GPM skupinu), aby aj škola mala informáciu o Vašom výsledku. Učitelia, ktorí absolvujú test, dostanú výsledok aj na email. Test si vyžiada cca 60 minút a informačná časť cca 10 minút.

      V prílohe prikladáme aj list výzvu pána ministra školstva p. Gröhlinga, spolu so štátnym tajomníkom MIRRI p.Hargašom, vedúcim zastúpenia EK na Slovensku p.Šuchom a p.Lelovským - na zapojenie sa škôl do IT Fitness Testu 2022 V4.

      (SB)

    • Schválenie projektu Erasmus+
     • Schválenie projektu Erasmus+

     • S radosťou Vám oznamujeme, že náš Erasmus+ projekt 2022-1-SK01-KA122-SCH-000072592 bol schválený.

      Grant vo výške takmer 52-tisíc eur umožní, aby sa siedmi učitelia našej školy zúčastnili štruktúrovaných kurzov v Írsku a Francúzsku. Cestovať a vzdelávať sa však budú aj žiaci. Celkovo dvanásť študentov bude môcť vycestovať na krátkodobú mobilitu do partnerských škôl vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Okrem toho štyria naši študenti dostanú možnosť študovať na našej partnerskej škole v Tolede osem týždňov.

      V priebehu mesiacov máj a jún Vás budeme informovať o podmienkach zapojenia sa do týchto mobilít.

      (PV)

    • Erasmus+ jobshadowing na našej škole
     • Erasmus+ jobshadowing na našej škole

     • V uplynulom týždni (9. – 13. 5. 2022) naše gymnázium navštívili traja kolegovia z partnerskej školy IES Universidad Laboral v meste Toledo.

      Cieľom ich návštevy bolo oboznámenie sa s bilingválnym štúdiom v španielskej aj anglickej sekcii. Okrem množstva stretnutí a rozhovorov s našimi pedagógmi absolvovali 18 náčuvov na rôznych vyučovacích hodinách, ako aj celodenný výlet do Tatier.

      Prudencio, Sonya aj Paula odchádzali veľmi spokojní a inšpirovaní nápadmi, ktoré sa budú snažiť implementovať do svojej školy.

      (PV)

    • Krajské kolá v basketbale
     • Krajské kolá v basketbale

     • V mesiaci máj 2022 sa uskutočnili Krajské kolá v basketbale žiačok (17.5.) a žiakov (10.5.). 

      Našu školu reprezentovali a pri ťažkej konkurencii si vybojovali dievčatá 2.miesto. Chlapcom sa podarilo získať 3. miesto.

      Obom družstvám blahoželáme Za reprezentáciu ďakujeme.

      (PP)

    • ENGLISH WEEK
     • ENGLISH WEEK

     •  

      Vyhodnotenie projektových prác pod názvom ENGLISH WEEK z hodín anglického jazyka

      Dňa 5. mája sa konalo finále tzv. English Week-u, na ktorom prezentovali svoje projektové práce žiaci našej školy v rôznych kategóriách. Jedine kategória Video bola posudzovaná učiteľmi anglického jazyka mimo finálneho prezentovania, a to z časových dôvodov.

      Ďakujeme všetkým študentom za účasť (aj keď povinnú :) ). Po dvoch rokoch pandémie sme znova obnovili tradíciu našej PK, čomu sa veľmi tešíme. Mnohé projekty si zaslúžili ocenenie, avšak vyhrať mohli len tie najlepšie, aj keď výber nebol vôbec ľahký. Veríme, že budúci ročník tejto súťaže bude ešte lepší a tvorivejší a že študentom stále nebude chýbať chuť púšťať sa do niečoho navyše.

      A tu sú výsledky:

      Individuálne  prezentácie

      1. miesto: Alexandra Hudáková III.AA s prezentáciou Why (Not) Go To Australia
      2. miesto: Zuzana Madarasová IV.AA s prezentáciou The History of American Art
      3. miesto: Veronika Dlugošová IV.AA s prezentáciou The Influence, Dialects and Accents of English Language

      Skupinové prezentácie

      1. miesto: Vašková, Kubišová, Taušová I.AA s prezentáciou Dishes in Britain
      2. miesto: Dubecká, Horňáková IV.AA s prezentáciou Evolution in Music in the USA
      3. miesto: Rozkošová, Popovič, Tkačiková, Dicová III.AA s prezentáciou Anzac Day

      Dramatizácia (Scénky)

      1. miesto: Demková, Fedurcová, Ružičková, Meščanová, Verebová II.SA so scénkou Hamlet
      2. miesto: Szilasi, Šimko, Lukáč, Žuffa, Sedlák, Pačaj II.C so scénkou America´s Got Talent
      3. miesto: Baranová, Balogová, Jaková I.AA so scénkou I. Newton

      Video

      1. miesto: Alena Mihalíková I.B – Tea In The UK
      2. miesto: Čižmár, Vargová, Botoš, Lapšanská III.AA - Canadian Nanaimo Bars
                    Skoršepová, Demková II.SB -   Paddington in Košice
      3. miesto: Pechenizka, Rybková, Mattová, Rodáková II.B - Mount Rushmore
                    Dubecká, Jacková, Papcunová, Katunská, Gédrová I.AA - One Direction

      (KS)

    • VSE CITY RUN 2022
     • VSE CITY RUN 2022

     • Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa 12. 5. 2022 zúčastnili na charitatívnom podujatí VSE CITY RUN. V tomto roku bude celý výťažok zo štartovného spolu s ďalším finančným príspevkom zo spoločnosti VSE venovaný Špeciálnej materskej škole na Ľudovej 15 v Košiciach.

      Škôlka sa venuje predprimárnemu vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu. Výťažok bude použitý na revitalizáciu detskej záhrady a vybudovanie špeciálneho ihriska vhodného aj pre deti s hendikepom.

     • Právnický krúžok na súdnom pojednávaní!

     • Dňa 28. 04. 2022 sa študenti našej školy, ktorí boli tento rok členmi Právnického krúžku, zúčastnili na simulovanom súdnom pojednávaní, ktorým ich celoročná práca v krúžku vyvrcholila.

      Pred sudkyňou Krajského súdu prezentovali svoje argumentačné zručnosti a znalosti z oblasti práva, ktoré nadobudli v priebehu tohto školského roka. Ich neľahkým súperom boli študenti z Gymnázia na Šrobárovej ulici. Všetci spoločne okúsili atmosféru súdneho procesu a s prostredím práva sa so cťou popasovali.

      Výsledkom ich snaženia bol zisk Certifikátu o absolvovaní právneho krúžku a simulovaného súdneho pojednávania.

      (SK)

     • Fermiho úlohy

     • Naši študenti sa zapojili aj do druhého kola  korešpondenčnej súťaže „Fermiho úlohy“, ktorú organizuje Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Súťažné úlohy sú pomenované po talianskom fyzikovi Enricovi Fermim, ktorý bol známy svojou nezvyčajnou schopnosťou rádovo odhadnúť fyzikálne veličiny jednoduchým a rýchlym spôsobom. V 2. kole tejto súťaže sa náš žiak  Michal Almáši  (3.C) umiestnil na 2. mieste.

      Reprezentovali nás aj žiaci Lukáš Vasilišin (1.SB) a Patrik Pecha (3.SB), ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi tejto súťaže.

      Do finále, ktoré sa uskutoční 17. 6. 2022, sú pozvaní všetci traja naši študenti.

      Srdečne im blahoželáme a vo finále im prajeme veľa úspechov.

      Výsledková listina je dostupná na tomto odkaze.

      (KB)

    • logo Ekonomickej olympiády
     • Ekonomická olympiáda

     • V utorok 3. mája 2022 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

      Medzi 11300 súťažiacimi v 5. ročníku Ekonomickej olympiády sa historicky najlepší výsledok v rámci našej školy podarilo získať, 9. miestom Danielovi Dzuríkovi z IV.B! Za účasť a snahu, ako aj zisk 26. pozície gratulujeme aj Samuelovi Malíkovi z II.AA, ktorý má za sebou úspešný štart v tejto súťaži!

      Súčasne pozývame aj ďalších študentov našej školy, aby sa zapojili do štúdia ekonómie prostredníctvom ekonomických krúžkov na našej škole!

      (SB)

    • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Len nedávno sme informovali o školskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín a už sú tu úspechy v regionálnom kole!

      Lila Belková z II. C obsadila 1. miesto v kategórii prózy a postupuje do krajského kola.

      Nina Bernáthová z II. AA obsadila 2. miesto v kategórii poézie s návrhom na postup do krajského kola.

      Dievčatá, blahoželáme, sme na Vás pyšní a držíme palce v krajskom kole!

      (LA)