• Logo ekonomickej olympiády
     • 1. miesto v krajskom kole ekonomickej olympiády!

     • V krajskom kole ekonomickej olympiády, ktorá sa uskutočnila online 19. a 22.3. 2021 sú už známe výsledky. Najlepší dosiahnuteľný výsledok z 49 účastníkov kraja, získal Daniel Dzurík (III.B), ktorý obsadil prvé miesto. V silnej konkurencii sa Jakubovi Barkáčovi (IV.B) podarilo získať 10. miesto. Obaja študenti si potrebovali preštudovať literatúru a investovať svoj voľný čas do prípravy. Veľmi sa tešíme ich snahe a záujmu a veríme, že tento ich výsledok povzbudí aj ostatných študentov zapojiť sa budúci rok do tejto súťaže, ktorá im môže pootvoriť dvere ekonómie.

      Blahoželáme Vám obom!

      (SB)

    • SUMA
     • SUMA

     • Predmetová komisia matematiky každoročne usporiadava internú matematickú súťaž SUMA. V tomto školskom roku v nej 49 prvákov z klasického štúdia nášho gymnázia súťažilo „z domu“. Najlepšie výsledky dosiahla Simonka Čulková z I.C.

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ 2020/2021
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ 2020/2021

     • Oznamujeme radostnú správu o výsledkoch Krajského kola SOČ 2020/2021, ktoré sa konalo 31.3.2021 a pre našich študentov dopadlo veľmi dobre. Štyria z nich sa umiestnili na postupových pozíciách, čo znamená že koncom apríla budú našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole a my pevne veríme, že sa im bude dariť aj tam.

      1. miesto v odbore 16 získala Zuzana Madarasová z III.AA.
      2. miesto v odbore 02 získala Ema Galdunová z III.SB.
      2. miesto v odbore 04 získala Michaela Moravská z III.AA.
      2. miesto v odbore 17 získala Rebeka Andrášová z III.AA.

      Okrem nich sa na medailovej pozícii umiestnili ešte dvaja študenti, na ktorých výkon sme taktiež veľmi pyšní.

      3. miesto v odbore 02 získala Barbora Čemanová z III.SB.
      3. miesto v odbore 15 získal Daniel Dzurík z III.B.

      Všetkým srdečne gratulujeme!

    • Turnaj mladých fyzikov
     • Turnaj mladých fyzikov

     • Pred veľkonočnými prázdninami sa uskutočnilo online krajské aj celoslovenské kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Našu školu reprezentoval Marek Tej z III.AA v spoločnom družstve s Gymnáziom Šrobárova. V náročnej súťaži sa umiestnili na 4. mieste v krajskom kole a na 6. mieste v celoslovenskej konkurencii.

      Tu je krátke vyjadrenie nášho úspešného riešiteľa:
      „V dňoch 29 - 30. marca som sa zúčastnil súťaže Turnaj mladých fyzikov. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Už počas prípravy projektu som sa dozvedel veľa  nových informácii a na súťaži spoznal veľa múdrych ľudí. Túto súťaž odporúčam každému, koho baví fyzika a matematika a rád skúša nové výzvy. Chcem sa poďakovať Gymnáziu Šrobárova, že už druhý rok som mal možnosť reprezentovať našu školu v spoločnom tíme. A dúfam, že ďalší rok mi to umožnia opäť.“

      A navyše, Marekovi bola ponúknutá možnosť zúčastniť sa Výberového sústredenia pred medzinárodným kolom TMF, čo je tiež ďalší mimoriadny úspech.

      K výborným výsledkom srdečne blahoželáme!

      RNDr. Zuzana Majerčáková

    • Logo študentskej firmy AVANZA
     • Študentská firma Avanza v obchodnom registri

     • Dňa 8. marca 2021 bola študentská firma Avanza, ktorá vznikla v školskom roku 2020/21 na našej škole v rámci krúžku Aplikovanej ekonómie, zapísaná do simulovaného obchodného registra v rámci neziskovej organizácie JA Slovensko.

      Študentská firma sa už teraz môže naplno venovať realizácii svojho podnikateľského plánu, ktorý bol pripravovaný a schválnený na ustanovujúcom valnom zhromaždení akcionárov 29. januára 2021.

      Študentskú firmu môžete taktiež sledovať na sociálnych sieťach, kde sa ako prví dozviete aktuálne informácie Instagram-e, Facebook-u

      Vasilišinová Laura,
      viceprezidentka ľudských zdrojov
      študentskej firmy AVANZA