• Ekonomická olympiáda - krajské kolo
     • Ekonomická olympiáda - krajské kolo

     • V dňoch 24. 2. – 2. 3. 2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi.

      Piati naši študenti sa zúčastnili krajského kola Ekonomickej olympiády.

      Poradie našich študentov v krajskom kole Ekonomickej olympiády za 2021/2022 Košický kraj:

        5. Samuel Malík
        9. Daniel Dzurík
      27. Miroslava Láncošová
      49. Sofia Lehotská Mikušová
      56. Jozef Teplický

      Do celoslovenského kola postúpil Samuel Malík z II.AA. Celoslovenské kolo, ktorého sa zúčastní 51 študentov z 11300 súťažiacich,  sa uskutoční 3. mája 2022 v Bratislave

      Blahoželáme!

      (SB)

    • Fyzika v našom živote
     • Fyzika v našom živote

     • Martina Sapio, žiačka III.SB triedy, nás reprezentovala v súťaži Fyzika v našom živote. Do súťaže sa zapojila  tvorbou vlastného videa s názvom Ako vzniká vietor. Do súťaže bolo prihlásených 14 videí od študentov z celého Slovenska.

      Dňa 24. 3. 2022 sa v Bratislave v zážitkovom centre  Aurelium zúčastnila na vyhlásení a prezentácii víťazných prác.

      Ďakujeme za reprezentáciu!

      Link so súťažným videom nájtete tu.

      (KB)

    • Súťaž Denníka N pre stredoškolákov – Ľudia mimo šablóny
     • Súťaž Denníka N pre stredoškolákov – Ľudia mimo šablóny

     • V roku 2022 sme sa znovu zapojili do súťaže Denníka N na aktuálnu tému, ktorá znela Ľudia mimo šablóny. Išlo o to, či majú mladí ľudia skúsenosti s toleranciou alebo diskrimináciou zapríčinenou vonkajšou alebo vnútornou odlišnosťou. Štyri kreatívne kategórie boli do začiatku marca otvorené pre všetkých žiakov stredných škôl na Slovensku. Môžeme sa pochváliť úspechom našej štvrtáčky Ľudmily Uramovej, ktorá zvíťazila v kategórii video.

      Srdečne jej gratulujeme!

      (SL)

      Informácie o výsledkoch súťaže a video môžete vidieť aj na tomto odkaze.

    • Deň učiteľov na GPM
     • Deň učiteľov na GPM

     • 29. marca 2022 sme si na našej škole pripomenuli Deň učiteľov. Pri tejto priležitosti vedenie školy, ocenilo vybraných zamestnancov našej školy a odovzalo im Ďakovný list a aj takto im  poďakovalo za ich prácu!

      • Mgr. Martina Didnianská
      • Mgr. Jana Fečková
      • Mgr. Róbert Knap
      • RNDr. Zuzana Majerčáková
      • Mgr. Andrea Spišáková
      • Helena Daňková

      Blahoželáme a všetkým, ktorí prispievajú k vzdelávaniu, ďakujeme za ich obetavú prácu!

    • Odovzdávanie certifikátov
     • Odovzdávanie certifikátov

     • V rámci projektu „FIGRA na GPM“ – Finančná gramotnosť na Gymnáziu, Park mládeže 5 Košice, ktorý sme realizovali na našej škole s podporou Ministerstva školstva SR, získali certifikát naše učiteľky, ktoré sa prihlásili k absolvovaniu kurzu „Základy finančnej gramotnosti“. 

      Certifikát za úspešné absolvovanie získali:

      • Mgr. Zuzana Tomečková
      • Mgr. Martina Šoltysová
      • Mgr. Eva Lacková
      • Mgr. Zuzana Szmolková
      • Mgr. Jarmila Šimonová
      • Mgr. Martina Didnianská
      • Mgr. Jana Fečková
      • Mgr. Katarína Mako-Martonová

      V období od novembra 2021 do marca 2022 absolvovali kurz, ktorý obsahoval 9 kapitol:

      1. Peniaze
      2. Naše príjmy a výdavky
      3. Riadenie financií
      4. Ako fungujú banky
      5. Ako a čím platíme
      6. Moderné bankové nástroje
      7. Existuje niečo iné okrem peňazí
      8. Zadlžiť sa rozumne
      9. Životné istoty a riziká

      V rámci kurzu, ktorý realizovala nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko.

      (SB)

     • Výsledky Olympiády v anglickom a v ruskom jazyku

     • Tešíme sa z pekných výsledkov, ktoré dosiahli naše študentky vo vyšších kolách Olympiády v anglickom a ruskom jazyku.

      Dňa 24. 3.2022 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády v anglickom jazyku, na ktoré v kategórii B2 za našu školu postúpila Karolína Volková zo IV.SB. Karolína nakoniec obsadila pekné 6.miesto. Srdečne blahoželáme.

      Zároveň po prvýkrát v tomto školskom roku sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády v ruskom jazyku, ktorá sa konala on-line formou dňa 21. 3. 2022 a myslíme si, že sme dosiahli tiež veľmi pekné výsledky.

      Študentka I.C triedy Dáša Demečková obsadila pekné 3. miesto v kategórii B1 (juniori) a Alexandra Fekete z V.AA triedy získala v kategórii B2 (seniori) 5.miesto.

      Srdečne blahoželáme.

      PK CJ Mgr. Viera Kišeľáková

    • Svetový deň vody
     • Svetový deň vody

     • Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

      Témou Svetového dňa vody 2022, ktorý si už takmer tridesaťročia pripomíname 22. marca, bola „Podzemná voda“.Tento deň sme si pripomenuli „zábavno – náučnou hodinkou“ so študentmi 1.ročníka.

      Nové informácie o vode získané z krátkeho videa a rozprávania využili študenti vo vedomostnom kvíze.

      Najlepšie sa darilo triede 1.C/68b, potom 1.AA/64b a 1.B/62b.

      Blahoželáme!

      (GO)