• Prvé krátkodobé skupinové mobility žiakov Erasmus+
     • Prvé krátkodobé skupinové mobility žiakov Erasmus+

     • Minulý týždeň sa tri skupiny žiakov doprevádzané pedagógmi zúčastníli prvých krátkodobých mobilít, ktoré máme zahrnuté v projekte Nové začiatky.

      Zatiaľ čo jedna skupina navštívila našu partnerskú školu Internationale Gymnasien Geithain v Nemecku (https://internationales-gymnasium-geithain.de/), druhá skupina strávila celý týždeň v škole I.E.S. Universidad Laboral de Toledo v slnečnom Španielsku (https://www.ulaboral.org/). Tretia skupina bola na mobilite v škole Collège et Lycée Saint-Magloire vo francúzskom Dol-de-Bretagne (http://www.saintmagloire.fr/).

      Napriek tomu, že ich delili stovky až tisícky kilometrov, cieľ mali všetky tri skupiny rovnaký: rozšíriť si slovnú zásobu v cudzích jazykoch a zistiť, ako funguje vzdelávací systém hostiteľskej školy pozorovaním rôznych vyučovacích hodín.

      Veríme, že táto cesta bola pre všetkých jej účastníkov prínosom.

      PV 

    • Voľby do Žiackej rady 2022/2023
     • Voľby do Žiackej rady 2022/2023

     • Dňa 21. 9. 2022 sa na našom gymnáziu konali voľby do Žiackej rady. Voľby prebehli podľa Štatútu žiackej školskej rady tajným online hlasovaním cez Edupage. Študenti gymnázia si vybrali svojich zástupcov spomedzi 18 kandidátov. Počet voličov: 418. Počet platných hlasov: 418.

      Zvolení zástupcovia:

      1. E.Horňáková 178 hlasov
      2. V.Szepesyová 125 hlasov
      3. O.Gachal 108 hlasov
      4. E.Popovičová 92 hlasov
      5. Z. Lukášová 92 hlasov
      6. J. Mén 76 hlasov
      7. E. Šuk 69 hlasov
      8. S. Mihaličová 69 hlasov
      9. A Gédrová 63 hlasov

      Zvoleným členov blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      (PP)

    • DELE na GPM
     • DELE na GPM

     • Pozor zľava pre študentov španielskej bilingválnej sekcie!!!!!

      Urobte si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole.

      Španielske diplomy DELE sú oficiálne diplomy preukazujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka. Udeľuje ich Instituto Cervantes v mene Ministerstva školstva a odborného vzdelávania Španielska.

      Diplomy DELE majú neobmedzenú platnosť.

      Termíny DELE 2022

      18. november: skúšky pre žiakov A1, A2/B1 escolar (pre žiakov do 18 rokov)
      19. november: všeobecné skúšky A1, A2, B1, B2, C1 a C2

      Registrácia pre novembrový termín prebieha do 05. 10. 2022 (široká verejnosť) a do 26.09.2022 (žiaci španielskej bilingválnej sekcie, ktorí si chcú uplatniť zľavu).

      Do uvedeného termínu nám mailom (torokovaespanol@gmail.com) alebo osobne (GPM, kabinet PK španielskeho jazyka – Töröková) doručte tieto doklady:

      • vyplnenú prihlášku, 
      • kópiu dokladu totožnosti s fotografiou
      • doklad o zaplatení poplatku (informácie k zaplateniu vám pošleme na váš email po kontrole prihlášky. Pozor! Poplatok musí byť uhradený do 05.10.2022)

      Ceny DELE 2022 Slovensko

      DELE A1: 50 €
      DELE A2: 55 €
      DELE B1: 65 €
      DELE B2: 80 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      DELE C1: 90 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      DELE C2: 95 €

      DELE A1 Escolar*: 50 €
      DELE A2/B1 Escolar*: 65 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      *Skúšky zamerané na žiakov vo veku 11 až 18 rokov.

      Viac informácií (aj prihlášku) nájdete na: https://bratislava.cervantes.es/sk/diplomy_spanielcina_dele/terminy_ceny_dele.htm

      a u pani profesorky Törökovej alebo u Susany.

    • Estuve en España
     • Estuve en España

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií s názvom Bol som v Španielsku

       

      O čo ide?

      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?

      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu vo formáte JPG/JPEG alebo PNG (veľkosť min. 1MB) s nasledujúcimi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu gpmfotosutaz@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 26. 9. 2022, kedy je uzávierka súťaže.


      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov

      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. Slávnostné vyhotovenie súťaže sa bude konať 3. októbra 2022 o 10:00 hod. v Zasadačke školy.

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Martinu Törökovú (č. kab. 52) a p. prof. Viktóriu Kokorďákovú (č. kab. 209).

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • 5. 9. 2022 sa začal nový školský rok. V našej škole ho slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová a zástupca riaditeľa PhDr. Pavol Andrejčák. Prvákom a ich rodičom sa predstavili aj žiaci našej školy, ktorí ukázali svoj talent.

      Po slávnostnom otvorení odišli spoznávať zákutia školy, svoje triedy, nových triednych učiteľov. Všetkým želáme úspešný školský rok! Tešíme sa na spoločné objavovanie nových poznatkov a mnohé zážitky.

    • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023
     • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

     • Žiaci 1. ročníka:

      5. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični o 10.30 hod
      • triednické práce do 13.00 hod.

      Žiaci 2. – 5. ročníka:

      5. september 2022

      • triednické práce od 8.00 do 10.00 hod.

      6. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični

      Upozorňujeme, že všetci žiaci sú povinní predložiť pri nástupe do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti.

    • ÚRADNÉ HODINY
     • ÚRADNÉ HODINY

     • Počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať:
       

      • 04.07. – 15. 7. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 15.07. – 29. 7. 2022 telefonicky, elektronicky  8.00 – 13.00 hod.
      • 01.08. – 11. 8. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
      • 12.08. – 19. 8. 2022 telefonicky, elektronicky  8.00 – 13.00 hod.
      • 22.08. – 31. 8. 2022 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)

      e-mail – office@gpm.sk
      Telefón – 055/6335470
      Mobil1: 0918 966 432
      Mobil2: 0903 699 835
      Mobil3: 0915 929 737

    • Rozlúčka so školským rokom 2021/22
     • Rozlúčka so školským rokom 2021/22

     • Dňa 30. júna 2022 sa v telocvični školy stretli vedenie školy, učitelia a žiaci na slávnostnej rozlúčke s uplynulým školským rokom. Okrem priania, ktorým vedenie školy zaželalo všetkým zúčastneným pekné leto, krásne prázdniny i dovolenky ocenilo našich najlepších žiakov.

      Premiant školy za školský rok 2021/22 : Hudáková Alexandra  - III.AA

      Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
      1. Madarasová Barbora  -  II.SA
      2. Dulovičová Emma  - III.B

      Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
      1. Almáši Michal - III.C, Gbúrová Barbora - IV.SB,  Jakubocová Želmíra - II.AA, Jusko Šimon – III.C, K.K. – IV.SB,  Šenkovič Daniel - III.C, Volková Karolína - IV.SB

      OCENENÍ ŽIACI za 0 vymeškaných hodín:

      I.B Fedorenková Sofia, I.SA Prekop Sebastián Peter,  I.SB Strýčko Vladimír, II.A Pavlovičová Sofia, II.B Giret Samuel, III.B Lazár Erik

      OCENENÍ ŽIACI  za čisté jednotky počas štúdia:

      I.AA - Áron Richard, Mačáková Eliška, Palko Bystrík, Žrobeková Veronika
      I.B - Kastély Ela
      I.C -Janáková Katarína
      I.SB - Orlovská Nina, Palenčárová Laura
      II.AA - Blažeková Veronika Darja, Jakubocová Želmíra
      II.B -Komárová Tímea,Lukáčová Klaudia
      II.C - Beluško Dominik
      II.SA - Madarasová Barbora
      II.SB - Demková Stanislava, Skoršepová Ema
      III.A - Hudáková Alexandra, Tomčo Matej, Vargová Lívia
      III.B - Dulovičová Emma, Viznerová Nina
      III.SB - Kocúrová Anna
      IV.AA - Botová Tamara, Madarasová Zuzana
      IV.SB - Gbúrová Barbora, Onderišinová Anne
                                 
      OCENENÍ ŽIACI - Vyznamenaní

      I.AA - Balogová Michaela, Černoková Katarína, Drančák Branko, Frigová Michaela, Hluchá Veronika, Hudák Kristián, I. A., K.K., Kováč Maroš, Kullová Elen, Michalek Martin, Schützová Katarína, Spišáková Alexandra, Taušová Zuzana, Vašková Zuzana

      I.B - Čerňová Soňa, Gerendová Radka, Hronský Nátan, Lengyelová Katarína, Madejová Michaela, Mihalíková Alena, Pelegrínová Leona, Popovičová Mária, Rudy Anna

      I.C - Antolová Amália, Borošová Sára, Demečková Dáša, Eperješiová Tamara, Gadusová Dana, Malá Monika, Petrunčíková Ema, Spišáková Lívia, Varga Michal

      I.SA - Frimer Róbert, M. T., Rusňáková Lilian Ela, Soroková Rebeka

      I.SB - Antalová Radka, Derevjaniková Bianka, Gachal Oliver, Murtinová Lea, Proň Štefan, Sabol Murguía Adela

      II.AA - Bernátová Nina, Hricová Nikoleta, Kubelková Pavlína, Kubovčík Oliver, Machanová Michaela, Malík Samuel, Mén Jana, Paulovičová Sofia, Staroň Marcel, Stolárová Lenka, Teplický Jozef, Tkáčová-Sadová Nella

      II.B - Čulková Simona, Ivanová Marianna, Janitorová Silvia, Krejzová Johana, Urbánová Michaela

      II.C - Belková Lila, Chovanová Júlia, Myšlenská Natália, Pačaj Ľubor, Tipánová Daniela

      II.SA - Demková Nikola, Hudecová Lea, Kováčová Juliana, Lučkanič Maxima Isabel, Ružičková Viktória, Szabó Alexandra, Tomahoghová Simona, Verebová Katarína

      II.SB - Ďačková Žofia, Ďačok Ján, Egryová Ella Ester, Kišidayová Sofia, Koňová Daniela, Kubušová Diana, Tomečková Soňa

      III.A - Dicová Miroslava, Krajcár Matúš, Palenčárová Soňa, Rozkošová Eva

      III.B -  Boháčová Viktória, Kollárová Tamara, Konečná Alžbeta, Vu Chu Linda

      III.C - Horváthová Simona, Láncošová Miroslava, Lehotská Mikušová Sofia, Mižák Martin, Spišiaková Lea, Zarembová Simona

      III.SA - Krankilová Kamila, Vasiľák Rastislav

      III.SB - Varga Teo

      IV.AA - Dlugošová Veronika, Ploščicová Lucia, Tej Marek, Vizner Jakub

      IV.SA - Almašiová Liliana, Gregová Tamara, Knap Branislav, Radáčiová Eva, Vasilišinová Laura

      IV.SB - Galdunová Ema, Ježová Tímea, Mrazková Tímea, Špontáková Zuzana, Tirpaková Laura, Verbová Anna

      SME NA VÁS HRDÍ!
       

    • Triedny výlet IV.AA - Poľsko
     • Triedny výlet IV.AA - Poľsko

     • V dňoch 26. -28. 6. 2022 sme sa ako trieda 4.AA zúčastnili výletu v Poľsku.

      Výlet sme začali návštevou rodného mestečka Jána Pavla II - Wadowice a náučnou, no smutnou exkurziou v Oswienčime. Druhý deň sme zavítali do Krakowa, kde sme sa od našej sprievodkyne dozvedeli rôzne zaujímavosti a obzreli si slnečné mesto. Neskôr sme sa trochu schladili v soľnej bani Wieliczka a výlet sme zakončili prechádzkou po turistickom mestečku Zakopane.

      Výlet sme si veľmi užili, veľa sme sa nasmiali a hlavne si oddýchli.