• Ocenenie pre naše študentky

     • Naše dve “Dofáčky” Veronika Dlugošová ( 3AA) a Laura Genčúrová (3B) boli včera slávnostne ocenené bronzovým certifikátom Ceny Vojvody z  Edinburgu riaditeľom programu Mariánom Zacharom a manažérom programu pre Východné Slovensko Jankom Smolkom. Cenu im odovzával pán riaditeľ Mgr. Milan Marinčák spolu s koordinátorkou programu pre našu školu Mgr.Jarmilou Šimonovou.

      Dievčatám srdečne blahoželáme a hor sa na striebro! ;)

    • GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA
     • GALÉRIA ALEXANDRA ECKERDTA

     • V utorok 6. októbra 2020 sa maturanti z predmetu dejiny umenia zúčastnili na exkurzii do nenápadnej, malej galérie na Kováčskej ulici v Košiciach, kde sú vystavené vybrané diela výtvarníka Alexandra Eckerdta.

      Študenti si mohli obzrieť rozlohou neveľký priestor s maľbami a grafikami modernistu 2. polovice 20. storočia, o ktorom im veľmi pútavo porozprávala jeho švagriná, pani Emília Nedzelová. Vďaka jej historkám zo života umelca aj vďaka výnimočnej atmosfére v jeho pamätnej izbe bola exkurzia príjemne stráveným časom, ktorý zbehol neuveriteľne rýchlo.

      Jedno je isté – meno Alexander Eckertd bol možno doteraz pre mnohých študentov neznámym pojmom, ale po tomto zážitku to tak nezostane. Stanú sa hrdými šíriteľmi mena svojho rodáka.

      (SL)

     • Voľby do Rady školy

     • Dňa 12. októbra 2020 (pondelok) sa uskutočnia voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu budú voľby prebiehať v čase od 7:30 do 17:00 vo vestibule školy (trakt A), kde budú k dispozícii volebné lístky, prezenčná listina a volebná urna.

      Každý volič môže na volebnom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradových čísel najviac troch kandidátov uvedených na volebnom lístku. Platný je len ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný určený počet, alebo nižší počet kandidátov. Hlasovací lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný. Rodičia môžu hlasovať v priebehu celého dňa. Rodičia si môžu uplatniť len jeden hlas.

      Členmi rady školy sa stávajú prví traja kandidáti podľa počtu získaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov tretieho a štvrtého kandidáta a ďalších v poradí, o zvolení za člena RŠ za rodičov rozhodne žreb.

      V prípade, že voličov bude menej ako polovica, opakované voľby už bez nutnosti nadpolovičnej väčšiny sa budú konať dňa 13. októbra 2020 (utorok) za rovnakých podmienok.

      Návrhy kandidátov za členov do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice z radov rodičov môžu byť podané elektronicky – emailom na office@gpm.sk, alebo osobne na sekretariáte školy do 7. októbra 2020 do 15.00 hod. Kandidátov na voleného člena rady školy má právo navrhovať ktorýkoľvek z voličov. Navrhovaný však musí s návrhom súhlasiť.

      Vedenie školy

    • Girl’s Day
     • Girl’s Day

     • Girl’s Day, celosvetový deň žien v IT je opäť tu!

      Každoročne sa koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

      Jeho siedmy ročník sa uskutoční vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19

      v náhradnom termíne 8.10. 2020.

      Dievčatá - žiačky, ktoré máte záujem informujte sa u našich učiteliek informatiky!

     • Exhibičná debata

     • Debatný klub GPM sa v minulom školskom roku pekne rozbehol a jeho členovia sa rozhodli predviesť možným novým záujemcom z radov prvákov exhibičnú debatu.

      Keďže sme nemohli prvákov zhromaždiť v jednej triede, jednotlivé exhibičné debaty prebehli v každej triede zvlášť. Na našu veľkú radosť sa našlo záujemcov viac než dosť.

      Dúfame, že sa im v debate bude dariť. (LA)

    • SAUDEK
     • SAUDEK

     • Študenti predmetu dejiny umenia spolu so svojou učiteľkou dnes (22. 9. 2020) navštívili výstavu fotografií kontroverzného českého umelca Jana Saudeka, ktorý v tomto roku oslávil 85. narodeniny. Jednou zo zastávok putovnej výstavy jeho diel je aj Východoslovenské múzeum v Košiciach, čo sme veľmi radi využili a neoľutovali sme. Mohli sme sa konfrontovať s tvorbou svojského, škandalózneho a naozaj originálneho fotografa, ktorého tvorba aj osobný život už desaťročia vzbudzujú veľký záujem verejnosti.

      Výstava bola krásna. Čiernobiele aj kolorované fotografie nás veľmi oslovili a miestami sa doslova dotkli našich duší. V tichu a prítmí sme si obzerali výjavy na stenách a zatajovali sme dych. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie filmu o Janovi Saudekovi a o práci v jeho ateliéri. Napriek tomu, že v ňom odzneli aj vyjadrenia, ktoré niektorých z nás veľmi zaskočili, pomohol nám dotvoriť si celkový obraz o starnúcom, ale aj tak stále kreatívnom umelcovi, ktorý uzatvára svoju kariéru fotografa.

      Sme radi, že sme to mohli zažiť a odporúčame každému, aby sa na výstavu poponáhľal, pretože sa už o pár dní sťahuje do Prešova. (SL)

    • Súťažná výstava fotografií
     • Súťažná výstava fotografií

     •  

      Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií


      O čo ide?
      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?
      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu s nasledujúci-mi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu dsk.gpm@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 26. 9. 2020, kedy je uzávierka súťaže.


      Začiatkom októbra bude v priestoroch školy prezentovaná výstava fotografií a súťažné práce následne slávnostne vyhodnotíme.

      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov
      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. Najviac 9 výhercov bude odmenených poukážkami v hodnote 10, 15 a 20 eur pri slávnostnom vyhodnotení fotosúťaže v zasadačke GPM v rámci Dní španielskej kultúry v októbri 2020.
       

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!


      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Mgr. Martinu Törökovú (č. kab. 52), p. prof. Mgr. Renátu Škárovú (č. kab. 201), p. prof. RNDr. Lýdiu Plačkovú (č. kab. 9), p. prof. PhDr. Pavla Andrejčáka (č. kab. 55), alebo emailom na dsk.gpm@gmail.com.

      2020_09_21_propozicie-foto-sutaze.pdf    

      Titulný obrázok od Dominick Vietor

     • DofE - Kvalifikačná expedícia

     • Naše DofE účastníčky bronzovej a striebornej úrovne ( Ľuďmila Halušková- V.SA, Ema Palčová- 4AA, Alexandra Fekete- 4AA, Veronika Dlugošová - 3AA ) sa začiatkom septembra zúčastnili na kvalifikačnej expedícii na Sivec a do okolia Volovských vrchov.


      Bez mobilov, s ťažkými batohmi na chrtbte, v ktorých mali všetko na prežitie im neraz nebolo všetko jedno. Trojdňovú expedíciu však napriek zraneneniu jedného kolena zvládli takmer bravúrne.

      Blahoželáme dievčatá!!