• English Essay Competition
     • English Essay Competition

     • Juniors:Školské kolo súťaže písania esejí v anglickom jazyku English Essay Competition sa v tomto školskom roku uskutočnilo v utorok 9. novembra 2021.

      Má za cieľ podporiť prácu s talentovanými žiakmi našej školy, doplniť a rozšíriť ich prípravu na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ako aj pripraviť ich na možnosť zapojiť sa do niektorej zo súťaží a úspešne reprezentovať našu školu.

      Zapojení žiaci podľa kategórie:

      Juniors: Šmajdová, Blechová, Balžanková, Krankilová, Vaštagová, Madarasová, Fedurcová, Egryová, Demková, Sadová, Šoffa, Mén.
      Seniors: Mižák, Knap, Alezárová, Dojčák, Szilágyiová, Holler, Buchnerová, Gbúrová, Domonkošová, Meňhértová, Palenčárová, Kundrát, Švecová.

    • Deň ohňa a ľadu
     • Deň ohňa a ľadu

     • V škótskom Glasgowe sa koná konferencia OSN o zmene klímy COP26, na ktorej vystúpila ako hlas mladých aj prezidentka SR pani Zuzana Čaputová.

      Keď študenti III.AA s osobitým poňatím prekladali báseň Fire and Ice od Roberta Frosta, rozšírili svoje preklady po celej škole ako pripomienku potreby starať sa o našu planétu - náš domov.

      Čelíme ohňu chamtivosti, či ľadu ľahostajnosti?

    • iBobor 2021/22
     • iBobor 2021/22

     • Školské kolo informatickej súťaže sa uskutoční v dňoch 9. a 11. novembra 2021.

      • V utorok 9. novembra od 8:00 do 16:00 Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ, septima, oktáva), Drobci (2. a 3. ročník ZŠ) a Nevidiaci SŠ (stredné školy, kvinta až oktáva),
      • štvrtok 11. novembra od 8:00 do 16:00 Juniori (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta).

      Viac informácii o súťaži na stánke:http://ibobor.sk/.

      (SB)

    • Pavol Országh Hviezdoslav
     • Pavol Országh Hviezdoslav

     • Práve 8. 11. 2021 si pripomíname presne 100 rokov, čo nás opustil velikán slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav.

      Neodmysliteľnou súčasťou jeho zjavu je aj typická bodkovaná mašľa na krku, ktorú tak rád nosil. Preto si jeho pamiatku pripomíname práve tým - mnohí naši učitelia aj žiaci prišli dnes na počesť Hviezdoslava v bodkovanom.

       

      „...lebo nie ten, kto v rozkoši planúci žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môžeme hovoriť, že žil...“

       

    • Fyzikálny náboj
     • Fyzikálny náboj

     • V piatok 5. 11. 2021 nás študenti našej školy reprezentovali vo fyzikálnej súťaži s názvom Fyzikálny náboj. Konkurencia v rámci celého Slovenska bola silná.

      Dva naše tímy, nás ale vzorne reprezentovali a zabojovali:

      • v kategórii seniori sa umiestnili na 21. miesto zo 40,
      • v kategórii juniori sa umiestnili na 32. miesto zo 46.

      Seniorský tím: Michal Almáši (3.C), Lucia Ploščicová (4.AA), Ivan Rusinko (3.B), Samuel Slosiarik (4.B), Simona Žáková (1.SB).

      Juniorský tím: Júlia Chovanová (2.C), Jakub Lukáč (2.C), Ľubor Pačaj (2.C), Veronika Hluchá (1.AA), Katarína Schultzová (1.AA).

      Študentom blahoželáme a ďakujeme!

    • DofE Day
     • DofE Day

     • 1.10. 2021 sa na našej škole uskutočnil DofE Day, počas ktorého sme o programe a možnosťami zapojenia sa informovali prvé a druhé ročníky. Naše tri účastníčky (ambasádor-ka Nela Alezárova a absolventky bronzovej úrovne - Veronika Dlugošová a Laura Genčúrová) sa nemalou mierou podieľali na úspešnosti tohto dňa, keďže viacero študentov prejavilo o DofE záujem. 

      27.10. 2021  sa nám podarilo zorganizovať prvé orientačné stretnutie, kde sme si okrem iného, vysvetlili ako si zadávať ciele. 

      Ak túžiš zmeniť niečo vo svojom živote a okolí, tento program je určite pre Teba!

      Vieš sa ešte zapojiť do 31.10. 2021 na www.zapojsa.dofe.sk.

      Tešíme sa na Teba ;)

    • Halloween Party
     • Halloween Party

     • 25.10. sa všetky prvácke a druhácke triedy zapojili do osláv sviatku Halloween. K jedinečnej atmosfére prispela nápaditá výzdoba tried, úžasné kostýmy žiakov ako aj zábavné kvízy a hry. Svoju tvorivosť mohli naši študenti prejaviť aj pri vyrezávaní tekvíc. Ďakujeme všetkým študentom aj pedagógom, boli ste fantastickí!

      Have an awesome autumn, an outstanding October, and most of all, a Happy Halloween!

    • IMATRIKULÁCIA 2021
     • IMATRIKULÁCIA 2021

     • Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila Imatrikulácia pre prvákov.

      Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny žiaci druhého ročníka – dôstojníci armády GPM vo vojenskom oblečení postavili do pozoru všetkých prvákov – budúcich vojakov armády GPM.

      Generálny veliteľ GPM v podaní Mgr. Milana Marinčáka so svojimi zástupkyňami RNDr. Zuzanou Furárovou a Mgr. Zuzanou Krajcárovou pozorne dohliadali na plnenie úloh prvákov, ktoré museli splniť podľa pokynov vyšších dôstojníkov armády GPM.

      Prváci – budúci vojaci armády GPM sa nedali zahanbiť a zodpovedne úlohy splnili.

      Generálne vedenie GPM potvrdilo splnenie úloh a súhlasilo s prijatím do stavu študentského.

      Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať dekrét, ARMY štítok, malá sladkosť, ako zdroj energie na plnenie každodenných úloh a od vedenia reflexný pásik, aby ich bolo vždy a všade dobre vidieť.

      Vitajte prváci – vojaci GPM, ste naši!