• Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku
     • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Veľmi sa tešíme z výsledkov našich žiačok, Sary Domonkošovej zo IV.AA a Karolíny Volkovej zo IV.SB, ktoré nás úspešne reprezentovali 8. feburára 2022 na krajskom kole olympiády v anglickom jazyku:

      Karolína Volková sa umiestnila na 1. mieste a postupuje na celoslovenské kolo.

      Sara Domonkošová získala veľmi pekné 2. miesto.

      Obom študentkám srdečne gratulujeme a Karolíne držíme palce vo vyššom kole súťaže.

      PK CJ, (KS)

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 7. februára 2022 sa online formou  uskutočnilo krajské kolo Olympiády v  španielskom jazyku. Sme radi, že sú naši študenti  stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli skutočne pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Všetkým ďakujeme a víťazom držíme palce v celoslovenskom kole!

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória A
        1. miesto – Erik Botoš, III.AA
        3. miesto – Michaela Jariabeková, II.B

      Kategória B
        2.miesto – Daniel Šenkovič, III.C

      Kategória C
        2. miesto – Matúš Popovič, III.AA

      Kategória D
        1. miesto – K. K., IV.SB
        2. miesto – Tomáš Hanečák, V.SA

      Výhercom blahoželáme!

      (CH)

    • DELE na GPM
     • DELE na GPM

     • Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka!

      Urobte si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Najbližšie termíny sú:

      • 20. máj 2022 úrovne A1, A2/B1 escolar (pre žiakov do 18 rokov)
      • 21. máj 2022 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Registrácia prebieha do 16. 03. 2022, do uvedeného termínu nám mailom (torokovaespanol (@) gmail.com) alebo osobne doručte tieto doklady:

      • vyplnenú prihlášku,  
      • kópiu dokladu totožnosti s fotografiou
      • doklad o zaplatení poplatku

      Viac informácií nájdete na tomto odkaze a u pani profesorky Törökovej alebo u pani profesorky Susany.

     • Navštív nás a spoznaj svoju novú školu!

     • Od 31. 1. 2022 do 3. 2. 2022 sme tu pre všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu. Ak si chceš pozrieť priestory našej školy, prezrieť prijímačkový test, zistiť, ako to u nás funguje a získať akékoľvek informácie o škole, vyber si termín a zaregistruj sa na tomto odkaze:  https://bit.ly/3lschLe  najneskôr 2 dni pred termínom návštevy.

      Navštíviť našu školu môžeš v čase od 14.30 do 16.30. za dodržania proti epidemiologických opatrení. Každý žiak môže školu navštíviť maximálne s jedným rodinným príslušníkom.

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • Študentka II.AA triedy Želmíra Jakubocová sa umiestnila medzi šiestimi najlepšími na Slovensku v prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores 2021.

      Celkovo bolo do súťaže poslaných 143 súťažných prác (117 prekladov z angličtiny) z 37 škôl.

      Srdečne Želke blahoželáme!

      (KC)

    • RUSKÉ SLOVO
     • RUSKÉ SLOVO

     • 25 января 2022 г. г. в гимназии М.Р.Штефаника Кошице состоялся краевой конкурс «Русское слово» (координатор Mgr. Адриана Лауффова.), в котором приняли участие 97 учащихся из 8 гимназий и 16 основных школ, а также молодежный коллектив песни «Дружба» /65 студентов/.

      25. januára 2022 sa online formou uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO v prednese poézie, prózy a speve v ruskom jazyku.

      Veľká gratulácia patrí Želmíre Jakubocovej z II.AA za 2. miesto v kategórii sólový spev – stredné školy.
      Srdečne blahoželáme aj Nine Bzikovej z II.C za 3. miesto v kategórii prednes poézie – stredné školy.
       

      Ďakujeme našim žiačkám za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v budúcnosti!


       

      (GR), PK CJ

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 11. januára 2022 sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády (71. ročník) v kategórii A, kde nás úspešne reprezentoval aj žiak našej školy Michal Almáši, 3.C.

      V konkurencii 42 zúčastnených obsadil pekné 12. miesto.

      Srdečne blahoželáme!

      (TM)

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 19. 1. 2021 sa online formou uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Veľká gratulácia patrí Samuelovi Giretovi za 4. miesto v kategórii 2A.

      Taktiež blahoželáme aj Sofii Pechenizkej za úspešnú reprezentáciu našej školy v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

      (CH)