• English Essay Competition 2022
     • English Essay Competition 2022

     • Sme radi, že aj v školskom kole súťaže English Essay Competition 2022, ktorá sa konala 25. novembra 2022, sa nám podarilo nájsť nové talenty a želáme im veľa úspechov v celoštátnom kole, do ktorého postúpili títo žiaci:

      Kategória A
      1. miesto Vivien Laura Szöke, II.SA
      2. miesto Barbora Madarasová, III.SA
      3. miesto Sarah Krauszová, I.B a Samuel Prusák, I.B

      Kategória B
      1. miesto Richard Holler, IV.B
      2. miesto Zuzana Balžanková, IV.SA
      3. miesto neudelené

      Kategória C
      1. miesto Alexandra Hudáková, IV.AA
      2. miesto Jana Mén, III.AA
      3. miesto Marcel Staroň, III.AA

      (KC)

    • Výsledky krajského kola FiNNkvíz
     • Výsledky krajského kola FiNNkvíz

     • Dňa 23. 11. 2022 sa naši študenti 1. a 2. ročníka zapojili do krajského kola súťaže FiNNkvíz, ktorú organizovala Nadácia NN. Súťažný online kvíz pozostával z 25 otázok zameraných na finančnú gramotnosť. Do súťaže sa zapojilo 36 študentov z našej školy, pričom 28 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi úloh. Najlepšie umiestnenie v súťaži získali títo naši študenti:

      • Alica Juhásová, II.SB
      • Jana Zambová, II.C
      • Samuel Ján Novotný, I.AA
      • Matej Kurpáš, II.C

      Všetkým našim študentom srdečne blahoželáme a veríme, že účasť v tejto súťaži im pomohla zorientovať sa v témach, ktoré sa týkajú našich financií.

      Mgr. Zuzana Szmolková

    • Valné zhromaždenie Mirai, š.f.
     • Valné zhromaždenie Mirai, š.f.

     • Dňa 2. 12. 2022 sa uskutočnilo  ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Mirai, ktorá pôsobí na našej škole v školskom roku 2022/2023 v rámci programu Aplikovanej ekonómie, ktorý zastrešuje nezisková organizácia JA Slovensko.

      Akcionári Mirai, š.f. schválili navrhnutých členov do orgánov  valného zhromaždenia, stanovy a podnikateľský plán firmy a zvolili členov dozornej rady.

      Do predstavenstva firmy Mirai, š.f. boli zvolení:

      Prezident:

      • Michal Dudáš

      Viceprezidenti:

      • Juliana Kováčová (oddelenie ľudských zdrojov)
      • Tomáš Filip Žuffa (oddelenie výroby)
      • Jozef Teplický (oddelenie marketingu)
      • Samuel Malík (oddelenie financií)

      Ďakujeme akcionárom za účasť a tešíme sa na stretnutie pri spoločných aktivitách.

      (Durániková)

    • Návšteva Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
     • Návšteva Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

     • Dňa 1.12.2022, sme sa my - žiaci semináru chémie (III.B, III.C, IV.SA, IV.SB) zúčastnili návštevy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach– Ústavu chemických vied .

      Mali sme možnosť vidieť zaujímavé pokusy, ako napríklad Elephant toothpaste, meranie tvrdosti vody... Vyskúšali sme si prácu s refraktometrom, kedy sme merali hladinu cukru v jablku. Dozvedeli sme sa niečo o štúdiu na tejto fakulte a zoznámili sme sa s niektorými prístrojmi, ktoré používajú študenti tejto fakulty počas svojej práce v laboratóriu.

      V druhej časti našej návštevy sme mali možnosť dozvedieť sa viac o prvkoch pomocou interaktívnej chemickej tabuľky prvkov, ktorá sa nachádza v Ústave chemických vied. Túto tabuľku nám predviedli budúci učitelia chémie. Podrobne nám popísali jej fungovanie a pomocou nej nám ukázali zaujímavé videá o jednotlivých prvkoch. Každý jeden z nás si odniesol nové poznatky, ktoré určite počas nášho štúdia využijeme.
      Ďakujeme!


      (GO) 

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • Nadanie a šikovnosť našich študentov sa prejavili aj v súťaži mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorá sa konala 10. novembra 2022. Sme radi, že sa nám darí nachádzať nové talenty a pomáhať im rozvíjať svoje nadanie čo do hodnoty a krásy.

      Tu sú výsledné umiestnenia:

      Kategória Juniors

      1. miesto Barbora Madarasová, III.SA
      2. miesto Adela Sabol Murguía, II.SB
      3. miesto Juliana Kováčová, III.SA

      Kategória Seniors

      1. miesto Želmíra Jakubocová, III.AA
      2. miesto Veronika Dlugošová, V.AA
      3. miesto Ľubor Pačaj, III.C

      (MK)

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

      Kategória 2A

      1.  miesto: Barbora Madarasová III.SA
      2. miesto: Soňa Čerňová II.B
      3. miesto: Tara Mrnková II.SA

      Kategória 2B

      1. miesto: Zuzana Balžanková IV.SA
      2. miesto: Erik Botoš III.C
      3. miesto: Branislav Knap V.SA

      Kategória 2C1

      1. miesto: Sara Domonkošová V.AA
      2. miesto: Alexandra Hudáková IV.AA
      3. miesto: Adam Čižmár IV.AA

      Všetkým výhercom blahoželáme, víťazom držíme palce na okresnom alebo krajskom kole a všetkým študentom ďakujeme za účasť.


      PK CJ Mgr. Viera Kišeľáková

    • Shakespeare's Memorial
     • Shakespeare's Memorial

     • Katarína Schűtzová z II. AA sa 23. novembra 2022 umiestnila na 1. mieste v kategórii próza v súťaži Shakespeare's Memorial, ktorého regionálne kolo zorganizovalo Gymnázium, Šrobárova.  Katarína Schűtzová postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 8.12. 2022 v Bratislave.

      Gratulujeme a držíme jej palce!

      (CR)

    • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Dňa 23. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória 2A

      1. miesto – Tamara Vivien Závadská I.B
      2. miesto – Ján Benko II.B
      3. miesto – Jozef Teplický III.AA


      Kategória 2B

      1. miesto – Samuel Giret III.B
      2. miesto – Filip Halász III.C

      Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v okresnom kole!
       

      (CH)

    • FINNkvíz
     • FINNkvíz

     • 23. novembra 2022 sa na 2.vyučovacej hodine uskutoční súťaž zameraná na finančnú gramotnosť FiNNkvíz, do ktorej sa zapojili aj vybraní žiaci 1. a 2. ročníka.

      (SZ)

    • Erazmus +
     • Erazmus +

     • Durante esta última semana (del 14 al 21 de noviembre de 2022), Miriam Sánchez Tudela, una compañera del IES Juan de la Cierva y Codorniú de Totana (Murcia) ha visitado nuestro instituto. El objetivo de su visita era conocer nuestra forma de trabajar en los estudios bilingües de las secciones de español e inglés. Durante este periodo, ha asistido a más de 20 sesiones de diferentes asignaturas. Además, ha visitado los lugares más característicos de la ciudad de Košice y ha tenido la oportunidad de visitar los Tatras. Míriam se va muy contenta e inspirada con nuevas ideas que intentará implementar en su centro.

      Počas minulého týždňa (od 14. do 21. novembra 2022) našu školu navštívila kolegyňa Miriam Sánchez Tudela zo španielskej školy IES Juan de la Cierva y Codorniú v meste Totana (Murcia). Cieľom jej návštevy bolo spoznať náš spôsob práce v španielskej a anglickej bilingválnej sekcii. Počas tohto obdobia absolvovala viac ako 20 stretnutí na rôzne témy. Okrem toho navštívila najcharakteristickejšie miesta mesta Košice a mala možnosť navštíviť Tatry. Míriam odchádza veľmi spokojná a inšpirovaná novými nápadmi, ktoré sa pokúsi implementovať vo svojej škole. 

      (MZ,TO)