• Otvorenie školského roka 2021/22
     • Otvorenie školského roka 2021/22

     • Našich žiakov dnes, v prvý deň po letných prázdninách  pozdravili a povzbudili do štúdia v novom školskom roku: PhDr. Soňa Hanzlovičová, poradkyňa pre školstvo  - Ministerstvo vnútra, Mgr. Martin Seman, prednosta -  Okresný úrad Košice a  RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA, LLM, MSc., odborný radca -  Okresný úrad Košice. Hostí sprevádzali členovia vedenia školy: Mgr. Milan Marinčák, riaditeľ školy a zástupkyne školy: RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová.

    • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
     • ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vo štvrtok 2. 9. 2021 vás pozývame na otvorenie školského roka 2021/2022.

      Nástup žiakov je nasledovný:

        9.00 hod. – 1. ročník

        9.30 hod. – 2. ročník

      10.00 hod. – 3. ročník

      10. 30 hod. –  4. a 5. ročník

      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné odovzdať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.
      • Pri vstupe do budovy sa bude vykonávať ranný filter.
      • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 stanovuje manuál „ŠKOLSKÝ SEMAFOR“, ktorý zostavilo MŠVVaŠ SR a ktorý platí od 1. 9. 2021.

      VSTUP NÁVŠTEVNÍKA DO PRIESTOROV ŠKOLY

      Návštevník školy môže vstúpiť do priestorov školy len so súhlasom riaditeľa gymnázia a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka“.

     • Oznam pre žiakov prvého ročníka

     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022,
      sa uskutoční v budove našej školy vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.00 hod.

      V deň nástupu je nevyhnutné doniesť vysvedčenie z 8./9. ročníka ZŠ a 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz ISIC pri jeho prevzatí.
      .


          Mgr. Milan Marinčák
          riaditeľ školy

    • Oznam školskej jedálne
     • Oznam školskej jedálne

     • Výdaj obeda je v čase od 11.45 – 14.45 hod.

      Odhlasovanie a prihlasovanie obedov:

      1. telefonicky : 0917 264 139 od 7.15 – 14.45hod.
      2. počas výdaja obeda u ved.šj, alebo priamo pri výdajnom okienku
      3. osobne priamo u ved.šj od 7.15 – 14.45hod.
      4. cez stránku školy alebo v aplikácii.

      Na daný deň je možné sa odhlásiť, alebo prihlásiť na obed do 8.00hod.

      Podrobnejšie informácie k stravovaniu v školskej jedálni nájdete na stránke školy.

    • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE
     • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE

     • Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka! Urob si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Neváhaj! Posledný termín pre rok 2021 je:

      • 12. november 2021 úrovne A1, A2/B1 (pre žiakov do 18 rokov)
      • 13. november 2021 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Podávanie prihlášok do 6. októbra 2021. 


      Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke a  v priloženom súbore alebo kontaktuje pani profesorku Törökovú.

    • Naši najlepší!
     • Naši najlepší!

     • Dňa 30. júna 2021 Mgr. Milan Marinčák - riaditeľ skoly, RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová poďakovali za výborné výsledky študentom našej školy. Ocenili účasť v súťažiach.

       

      Premiant školy

      • Daniel Dzurík – III.B

      Pochvala riaditeľa školy za výborný prospech 1,0 a 0 vymeškaných hodín

      • Simona Tomahoghová – I. SA
      • Ema Skoršepová – I.SB
      • Linda Vu Chu – II. B
      • Daniel Dzurík – III.B
      • Tomáš Mesarčík – III. C

      SOČ krajské kolo:

      • Michaela Malegová  - III. SB
      • Terézia Jeníková – III. C
      • Tamara Botová – III. AA
      • Martina Hrabovská – III. AA
      • Andrea Rosa – III. SA
      • Richard Varga – III. C
      • Michaela Kovaľová – III. SA
      • Barbora Čemanová – III. SB – 3. miesto
      • Ľudmila Uramová – III.C
      • Sára Palečková – III. SB
      • Lea Machová – III. SA
      • Sara Domonkošová  - III.AA
      • Daniel Dzurík – III. B
      • Nina Zuzana Marhefková – III. SA
      • Tamara Gregová – III. SA
      • Barbora Gbúrová – III. SB

      SOČ celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Zuzana Madarasová – III. AA
      • Michaela Moravská – III. AA
      • Rebeka Andrášová – III. AA
      • Ema Galdunová – III. SB


      Olympiády krajské kolo:

      • Michal Almási – II. C – 4. miesto - fyzikálnej olympiády
      • Michal Almási – II. C – 5. miesto – matematická olympiáda
      • Teo Varga – II. SB – úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Matej Lindvay – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Radka Miškovičová – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Juraj Takáč – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Sebastián Kurila – IV. SB – 6. miesto – olympiáda zo SJL
      • Nina Straková – II. C – 10. miesto – olympiáda zo SJL
      • Michaela Moravská  - III. AA – 4. miesto – olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Katarína Lencsesová – IV. B – 3. miesto - olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Alexandra Hudáková – II. AA – 3. miesto olympiáda v ANJ
      • Jakub Barkáč -  IV. B – 10. miesto – ekonomická olympiáda
      • Daniel Šenkovič - II.C - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Martina Mihaľová - III.B - 3. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Majláthová  - IV.B - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Čemanová - III.SB - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku


      Olympiády celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Veronika Dlugošová – III. AA – 5. miesto – olympiáda v španielskom jazyku
      • Matúš Popovič – II. AA – 1. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Sebastián Kurila  - IV. SB -6. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Daniel Dzurík – III. B – ekonomická olympiáda
      • Barbora Madarasová – I.SA –  4. miesto - olympiáda v ANJ
      • Barbora Majláthová – IV. B – 4. miesto – biologická olympiáda


      Súťaže:

      • Marek Tej – III. AA – Turnaj mladých fyzikov – celoštátne kolo
      • Laura Genčúrová – III. B – Hviezdoslavov Kubín – postup do krajského kola
      • Nina Bziková – I. C – Ruské slovo – 2. miesto v krajskom kole
     • KOŽZ

     • Vo štvrtok 29. 4. 2021 sa konal Kurz ochrany života a zdravia pre študentov 3. a 4. ročníka v spolupráci s Ministerstvom Obrany SR. Kurz bol zameraný na zvýšenie informovanosti a interaktívne vzdelávanie študentov v oblastiach brannej výchovy, brannej povinnosti, brannej prípravy a vojenskej histórie.

      Študenti sa presúvali medzi stanovišťami ktoré boli na školskom dvore a v telocvični školy. Na každom stanovišti sa dozvedeli a naučili niečo nové a od profesionálnych vojakov alebo zamestnancov MO SR. Tak isto sa akcie zúčastnili členovia Klubu Vojenskej Histórie Svoboda so svojimi ukážkami historickej vojenskej techniky a množstvom zaujímavých informácií z minulosti.

      Na záver boli pripravené pre študentov zábavné športové disciplíny ako šplh po lane, preťahovanie lanom a iné.

      Všetkým zúčastneným patrí veľké vďaka a veríme že si študenti túto akciu užili a niečo si z nej odniesli.

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • Dňa 28. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie pre študentov 1. ročníka kde sme si otestovali a zlepšili naše vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotníckej prípravy a dopravnej výchovy.

      Študenti si vypočuli krátku teoretickú prednášku z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy, prakticky si vyskúšali podávanie prvej pomoci a aj si zasúťažili vo vedomostnom kvíze a rôznych branných športoch.

      Nasledovalo vyhodnotenie v telocvični školy. Prvé miesto obsadila trieda 1.AA, ako druhí sa umiestnili študenti 1.SA a na treťom mieste skončila 1.B. Všetkým umiestneným triedam gratulujeme.

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým zúčastneným za super atmosféru a výkony a veríme, že si študenti z tohto podujatia odniesli pekné zážitky, nové vedomosti a dobrý pocit z príjemne stráveného dopoludnia.

      Prajeme Vám pekne strávené prázdniny a tešíme sa na ďalšie školské akcie a podujatia na ktorých sa uvidíme.

      Ďakujeme, za kabinet TSV – Vlček, Papuga

     • MS Juniorov LRU Feeder

     • Cez víkend sa konali MS Juniorov LRU Feeder na VN Môťová vo Zvolene. Naša žiačka,  Katka Ninčáková z 3.B,  získala cenu Najúspešnejšie dievča v kategórii U20, keď v sobotu za 5 hodín chytila 8075 g, a v nedeľu za 5 hodín chytila 16 150 g.

      Gratulujeme :)     

    • Športový deň GPM
     • Športový deň GPM

     • Dňa 24.06.2021 sa na našom gymnáziu konal Športový deň GPM, pri príležitosti ktorého  si študenti po dlhých mesiacoch online výučby zmerali sily v Streetbasketbale, Ringu a Petangu.

      Aj napriek tomu, že už od skorého rána nám bolo poriadne horúco, turnaja sa zúčastnilo 14 tried a celý deň sa niesol v znamení fair play výkonov, dobrej nálady a hudby.

      Po odohratí všetkých zápasov a spočítaní bodov z jednotlivých športov  boli odovzdané diplomy a vecné ceny pre všetkých účastníkov.

      Víťazom športového dňa sa stala trieda II.B, na 2. mieste sa umiestnila trieda I.C a na 3. mieste skončila trieda II.SB.  Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

      Veríme, že každý, či už súťažiaci alebo fanúšikovia, si našli to svoje a že sa vidíme aj o rok.

      Za kabinet TSV Papuga.