• HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO
     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – ŠKOLSKÉ KOLO

     • Umelecký prednes básnických či prozaických textov je medzi mladými ľuďmi ešte stále obľúbenou disciplínou. Dôkazom je účasť osemnástich našich žiakov a žiačok na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v pondelok 4. apríla 2022 na pôde našej školy. Vystúpenia všetkých súťažiacich boli veľmi pôsobivé a bolo z čoho vyberať. Porota nakoniec rozhodla nasledovne:

      A) poézia                

      1. miesto Nina Bernáthová, II. AA
      2. miesto Želmíra Jakubocová, II. AA
      3. miesto Eliška Mačáková, I. B

      B) próza

      1. miesto Lila Belková, II. C
      2. miesto Tamara Daduľáková, I. B
      3. miesto Vivien Laura Szöke, I. SA

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazkám gratulujeme a dvom dievčatám, ktoré sa umiestnili na postupových prvých miestach, držíme palce v regionálnom kole!

    • KRAJSKÉ KOLO SOČ
     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Na krajskom kole SOČ, ktoré sa konalo 1. 4. 2022, sa v tomto školskom roku zúčastnilo 11 našich študentov. S radosťou oznamujeme, že traja z nich v silnej konkurencii obstáli a umiestnili sa na medailových pozíciách.

      • Odbor č. 06 Zdravotníctvo, farmakológia – Simona Horváthová, III. C – 3. miesto
      • Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia – Šimon Jusko, III. C – 1. miesto
      • Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia - Adela Dolgošová, III. SB – 3. miesto

      Oceneným srdečne gratulujeme a Šimonovi prajeme úspech aj v celoslovenskom kole.

    • Ekonomická olympiáda - krajské kolo
     • Ekonomická olympiáda - krajské kolo

     • V dňoch 24. 2. – 2. 3. 2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi.

      Piati naši študenti sa zúčastnili krajského kola Ekonomickej olympiády.

      Poradie našich študentov v krajskom kole Ekonomickej olympiády za 2021/2022 Košický kraj:

        5. Samuel Malík
        9. Daniel Dzurík
      27. Miroslava Láncošová
      49. Sofia Lehotská Mikušová
      56. Jozef Teplický

      Do celoslovenského kola postúpil Samuel Malík z II.AA. Celoslovenské kolo, ktorého sa zúčastní 51 študentov z 11300 súťažiacich,  sa uskutoční 3. mája 2022 v Bratislave

      Blahoželáme!

      (SB)

    • Fyzika v našom živote
     • Fyzika v našom živote

     • Martina Sapio, žiačka III.SB triedy, nás reprezentovala v súťaži Fyzika v našom živote. Do súťaže sa zapojila  tvorbou vlastného videa s názvom Ako vzniká vietor. Do súťaže bolo prihlásených 14 videí od študentov z celého Slovenska.

      Dňa 24. 3. 2022 sa v Bratislave v zážitkovom centre  Aurelium zúčastnila na vyhlásení a prezentácii víťazných prác.

      Ďakujeme za reprezentáciu!

      Link so súťažným videom nájtete tu.

      (KB)

    • Súťaž Denníka N pre stredoškolákov – Ľudia mimo šablóny
     • Súťaž Denníka N pre stredoškolákov – Ľudia mimo šablóny

     • V roku 2022 sme sa znovu zapojili do súťaže Denníka N na aktuálnu tému, ktorá znela Ľudia mimo šablóny. Išlo o to, či majú mladí ľudia skúsenosti s toleranciou alebo diskrimináciou zapríčinenou vonkajšou alebo vnútornou odlišnosťou. Štyri kreatívne kategórie boli do začiatku marca otvorené pre všetkých žiakov stredných škôl na Slovensku. Môžeme sa pochváliť úspechom našej štvrtáčky Ľudmily Uramovej, ktorá zvíťazila v kategórii video.

      Srdečne jej gratulujeme!

      (SL)

      Informácie o výsledkoch súťaže a video môžete vidieť aj na tomto odkaze.

    • Deň učiteľov na GPM
     • Deň učiteľov na GPM

     • 29. marca 2022 sme si na našej škole pripomenuli Deň učiteľov. Pri tejto priležitosti vedenie školy, ocenilo vybraných zamestnancov našej školy a odovzalo im Ďakovný list a aj takto im  poďakovalo za ich prácu!

      • Mgr. Martina Didnianská
      • Mgr. Jana Fečková
      • Mgr. Róbert Knap
      • RNDr. Zuzana Majerčáková
      • Mgr. Andrea Spišáková
      • Helena Daňková

      Blahoželáme a všetkým, ktorí prispievajú k vzdelávaniu, ďakujeme za ich obetavú prácu!