• Recitál španielskej poézie
     • Recitál španielskej poézie

     • Naši študenti K.K. a Branislav Knap z V.SA spolu s profesorom Claudiom Tomi Andrinom 9.11.2022 odcestovali do Nitry, aby sa zúčastnili na recitáli španielskej poézie, ktorý sa konal na Gymnáziu, Párovská 1, ktoré má na Slovensku najstaršiu španielsku bilingválnu sekciu (1990). Toto podujatie bolo organizované už tretíkrát a tohtoročná tematika bola “Atlas político universal en verso”.

      Prvý deň po srdečnom privítaní učiteľmi sa študenti zo všetkých zúčastnených španielskych bilingválnych sekcií mali  možnosť medzi sebou zoznámiť vďaka rôznym aktivitám. Na druhý deň ráno mali študenti možnosť vyskúšať si rôzne tradičné spôsoby písania poézie zo všetkých kútov sveta. Neskôr nasledoval samotný prednes básní, ktoré si študenti vybrali z antológie súvisiacej s tematikou.

      Cieľom tohto podujatia bolo zblížiť študentov so španielskou poéziou a nie hľadať víťaza, a preto sa nerozdávali ani žiadne ceny. Podujatie sa viedlo v myšlienke umenia pre umenie. Organizoval ho profesor a spisovateľ Fernando Antolín Morales. 

      Naši študenti si odtiaľ odniesli obohacujúci zážitok a ak aj vás zaujíma španielska poézia, alebo by ste chceli získať podobnú skúsenosť, máte možnosť zúčastniť sa takejto akcie nasledujúci rok.

    • Teambuilding Školských parlamentov
     • Teambuilding Školských parlamentov

     • V týždni od 22.10.2022 do 26.10.2022 sa školský parlament GPM zúčastnil Teambuildingu Školských parlamentov (ŠP), ktorý organizovalo Regionálne centrum mládeže Košického samosprávneho kraja.

      Na tomto stretnutí boli školy z celého Košického kraja a sme veľmi radi, že túto možnosť zúčastniť sa využila aj naša škola. Študenti boli na teambuildingu v dvoch turnusoch (22.10. - 24.10.2022 a 24.10.-26.10.2022), pričom na každom turnuse boli štyria zastupitelia nášho parlamentu.

      Študenti mali možnosť rozvíjať svoje soft-skills rovnako ako schopnosti práce v tíme či zručnosti v oblasti prezentovania pred ostatnými. Na tomto školení si žiaci navrhovali ideálne koordinátorky školských parlamentov a takisto si načrtli svoj vlastný ideálny parlament, čím mohli prísť aj na prípadné nedostatky ŠP. Prišli na rôzne nové idey, ako obohatiť školu niečím zaujímavým a ako presadiť hlas študentov asertívne, no úspešne.

      Naši študenti prišli zo školenia nadšení, o čom svedčia aj ich odpovede na otázku, ako sa im tam páčilo. 🙂

      Zojka L.: ,,Teambuilding bol zábavný, veľa ma naučil a rada by som si ho zopakovala s ľuďmi, s ktorými som ho absolvovala.

      Emka P.: ,,Opísala by som to ako veľmi dobrú skúsenosť, kde som sa zlepšila v práci v tíme a získala veľa nových poznatkov.”

      Sima M.: ,,Tento pobyt mi priniesol veľa nových skúseností, ktoré chcem určite využiť do budúcnosti, a takisto som spoznala mnoho dobrých ľudí.”

      Podpis EH - V.AA

     • Prednáška: „Plazy – morfológia tela a život plazov v prírode“

     • Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

      Dňa 02.11.2022 sa trieda III. AA zúčastnila prednášky o plazoch, ich morfológii, živote v prírode, fylogenéze a mimikrách. Prednáška bola spestrená zaujímavou prezentáciou s možnosťou priamo si pozrieť a chytiť rôzne druhy živých plazov. Prednáška bola realizovaná v rámci preberaného učiva učebného plánu ako prehlbujúca forma výučby. Prednášateľom s bohatými vedomosťami, skúsenosťami s plazmi a pútavým rétorickým prejavom bol RNDr. Igor Majlath, PhD. z PF UPJŠ v Košiciach.

      Prednášku zabezpečila: Mgr. Iveta Nemcová

    • Súťaž v prvej pomoci
     • Súťaž v prvej pomoci

     • 21.10. sa na SZŠ Kukučínova v Košiciach konala súťaž v prvej pomoci, do ktorej sa zapojili aj naše študentky. Súťažilo sa vo vedomostnom teste a v priamom podaní prvej pomoci v simulovaných situáciách. Naše dievčatá preukázali vedomosti a zručnosti a vybojovali si krásne 2. miesto v konkurencii 23 škôl.

      Reprezentovalo nás družstvo v zložení: Jana Mén 3.AA, Veronika Darja Blažeková 3.AA a Michaela Krnáčová 3.SA. Dievčatám ďakujeme a blahoželáme!

      (PP)

    • Prípravná návšteva v Španielsku
     • Prípravná návšteva v Španielsku

     • Minulý týždeň (10. - 14. 10. 2022) sa pod vedením pána riaditeľa Milana Marinčáka uskutočnila prípravná návšteva s cieľom pripraviť pre našich študentov dlhodobú mobilitu Erasmus+ v partnerskej škole I.E.S. Universidad Laboral de Toledo. Program okrem náčuvov vyučovacích hodín zahŕňal aj rokovania o rozvrhu, uznávaní vzdelávacích výstupov a ubytovaní. 

                                                                                                            (PV)

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • V piatok 30. septembra 2022 sa v OC Optima konalo podujatie Európska noc výskumníkov. V rámci nej sa naši žiaci zapojili do rôznych ponúkaných aktivít a prednášok.

      KB

    • Cena štátu
     • Cena štátu

     • V rámci projektu Cena štátu, ktorý zastrešuje organizácia INESS, sa naši študenti a učitelia zúčastnili prednášky "Cena štátu" na našej škole dňa 12.10. 

      Témou  boli verejné financie a prednášky a následnej besedy sa v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili seminaristi III. a IV. ročníka našej školy.

      Prednášku viedol Juraj Fukatsch / Projektový koordinátor z organizácie INESS - Institute of Economic and Social Studies.

      Okrem iného si študenti mohli vypočítať príspevky na prevádzku štátu pomocou on-line kalkulačky, vyhľadávať položky na plagáte - vesmír výdavkov a získať informácie o prebiehajúcej súťazi EKONKVIZ (prebieha od 10. do 28. 10. 2022).

      Zaujimavé webstránky:
      https://ekonportal.sk/
      www.cenastatu.sk
      www.ekonomickaolympiada.sk
      https://kviz.ekonportal.sk/
      www.iness.sk

      (SB, FC)

    • Exkurzia
     • Exkurzia

     • Dňa 10. 10. 2022 študenti našej školy, ktorí si zvolili v maturitnom ročníku seminár z dejepisu a spoločenskovedný seminár, navštívili synagógu na Puškinovej ulici v Košiciach.

      Okrem prehliadky samotnej synagógy sa od výnimočnej p. Tesserovej dozvedeli fakty o živote a situácii košického židovského obyvateľstva v turbulentných časoch Slovenského štátu. Pútavým rozprávaním plným osobných skúseností, spomienok a príbehov sa jej podarilo vykresliť pôsobivý a tragický obraz doby, na ktorú by sme ani my dnes nemali zabúdať.

      Študenti si z tejto exkurzie odniesli nezabudnuteľný zážitok.

      (SK)

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Deň otvorených dverí už štandardne ukončil celý týždeň trvajúce Dni španielskej kultúry, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrnej tradície našej školy.

      V sobotu 10. 10. sa otvorili brány GPM a záujemcovia o štúdium mohli zažiť jeho atmosféru. V telocvični ich krátkym programom privítali naši študenti. Prihovoril sa im aj riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák a riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy Ing. Peter Kutrucz , ktorý prevzal záštitu nad touto akciou.

      Návštevníci si mohli vyskúšať simulované prijímačky zo SJL, MAT a ANJ, overiť  si znalosti v kvíze z ANJ aj v kvíze o Španielsku. V škole boli sprístupnené odborné učebne  INF, CHE, FYZ, BIO, kde si mohli vyskúšať pokusy. Bohaté informácie im odovzdali naši učitelia a hlavnými sprievodcami boli žiaci, ktorí  v sobotu prišli ochotne do školy.

      Veríme, že Vás atmosféra našej školy chytila za srdcia a že sa uvidíme na prijímačkách a v septembri v našich školských laviciach.

      FOTO-DOKUMENTÁCIA: Kováčová Juliana III.SA

      (DI)

    • ŽIVOT V HISPÁNSKOM SVETE
     • ŽIVOT V HISPÁNSKOM SVETE

     • 7. októbra 2022 sa uskutočnila beseda študentov Gymnázia, Park mládeže s rodenými Hispáncami o ich tradíciách.

      FOTODOKUMENTÁCIA: Kováčová Juliana III.SA, Adam Nagy III.AA