• English Essay Competition
     • English Essay Competition

     • Výsledky súťaže English Essay Competition - školské kolo:

      Kategória A
      1. miesto Barbora Madarasová, II.SA
      2. miesto Veronika Šmajdová, II.B

      Kategória B
      1. miesto Barbora Gbúrová, IV.SB
      2. miesto Liliana Almašiová, IV.SA

      Kategória C
      1. miesto Alexander Kundrát, V.AA
      2. miesto Veronika Dlugošová, IV.AA
      3. miesto Soňa Palenčárová, III.AA

      Výsledky súťaže Juvenes Translatores - školské kolo:

      1. miesto - Želmíra Jakubocová, II.AA
      2. miesto - Matej Minarik, V.AA
      3. miesto - Barbora Gbúrová, IV.SB, a Jozef Teplický, II.AA

      Srdečne blahoželáme!

    • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY
     • ŠKOLSKÉ KOLO EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY

     • Test je možné spustiť od 6. decembra do 15. decembra 2021 (vrátane), každý pracovný deň vždy od 7:00 do 16:00 hod. (testy odoslané mimo tohto intervalu nebudú akceptované, súťažiaci s viacnásobne odoslanými testami budú vyradení zo súťaže)

      • test obsahuje 25 otázok a len jedna odpoveď je správna,
      • za správnu odpoveď možno získať 1 bod, za zlú odpoveď sa body neodpočítavajú,
      • povolené pomôcky: kalkulačka, pero a papier,
      • zakázané je využívanie prehliadača na vyhľadávanie odpovedí a iné pomôcky,
      • časový limit: 25 minút.

      ODKAZ NA TEST: https://exam.economicsolympiad.org/s/sk?language=sk

      Nájdete ho aj na webe ekonomickaolympiada.sk.

      Prístup (heslo) na daný deň si môžete vyžiadať cez správu EDU-PAGE (Ing. Sakal Albín).
       

    • 1. 12. - Deň boja proti AIDS
     • 1. 12. - Deň boja proti AIDS

     • Je už tradíciou, že na našej škole organizujeme každý rok Deň boja proti AIDS. Aj tento rok sme pripravili veľmi zaujímavé a aktuálne témy k 1. 12. 2021. Aktivity boli určené pre študentov 1. ročníka a vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehali online cez Microsoft Teams. Aktivity prebiehali počas 4. a 5. vyučovacej hodiny za spolupráce psychológov z CPPaP v Košiciach:

      • Zvládanie záťažových situácií - Mgr. Monika Dutko Hasaralejková
      • Obchodovanie s ľuďmi - Mgr. Andrea Šimková
      • Prevencia HIV/AIDS - Mgr. Martina Molnárová
      • Duševné zdravie a predsudky - Mgr. Lenka Miterková
      • Hodnoty - Mgr. Ivana Vojtechovská

      RNDr. Lenka Šimková
      Koordinátorka PPP

    • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Dňa 26. novembra 2021 sa na našej škole online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády v  nemeckom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a  pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória 2A 

      1. miesto – Samuel Giret - II.B
      2. miesto – Sofiia Pechenizka - II.B
      3. miesto – Ján Benko - I.B

      Kategória 2B

      1. miesto – Timotej Frederik Sedlák - IV.C

      Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v Okresnom kole!

    • Thanksgiving Day
     • Thanksgiving Day

     • Koncom novembra sme mali na našej škole opäť Vďakyvzdanie.

      Pripomenuli sme kde a prečo tento sviatok vznikol, ale to, za čo sme my v tomto neľahkom čase vďační. Študenti prvých a druhých ročníkov sa mali možnosť zapojiť do súťaže o NAJ videjko, príbeh alebo prezentáciu plné "vďačných" príspevkov. 

      Za NAJ video získala cenu žiačka Tamara Daduľáková z 1.B a prezentáciu Michaela Lorincová z tej istej triedy. Obom srdečne blahoželáme!! :)

      (SO)

    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • Dňa 24. 11. 2021 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku online.

      Všetci zúčastnení podali úžasné výkony a v záverečnom rozhodovaní skutočne zavážilo iba zopár bodov.

      Kategória 2A:

      1. miesto Barbora Madarasová II. SA

      2. miesto Zuzana Balžanková III. SA

      3. miesto Patrik Pecha III. SA a Štefan Cuľba II. B

      Kategória 2B:

      1. miesto Karolína Volková IV.SB

      2. miesto Liliana Almášiová IV. SA

      3. miesto Jasmin Linhardtová V. SB

      Kategória 2C1

      1. miesto Sara Domonkošová IV. AA

      2. miesto Michaela Dubecká IV. AA

      3. miesto Emma Horňáková IV.AA

      Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za skvelú atmosféru a perfektné výkony. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.

      PK anglický jazyk

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 18. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov. Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v Krajskom kole!

      Výsledky za jednotlivé kategórie:

      Kategória A

      1. miesto – Erik Botoš III.AA

      2. miesto – Michaela Jariabeková II.B

      3. miesto – Liana Tegdová II.B

      Kategória B

      1. miesto – Daniel Šenkovič III.C

      2. miesto – Veronika Dlugošová IV.AA

      3. miesto – Peter Timura III.C

      Kategória C

      1. miesto – Matúš Popovič III.AA

      2. miesto – Júlia Ondriašová IV.B

      3. miesto – Laura Genčúrová IV.B

      Kategória D

      1. miesto – Krisztina K. IV..SB

      2. miesto – Tomáš Hanečák V.SA

      3. miesto – Barbora Gbúrová IV.SB

      Výhercom blahoželáme!

    • ONLINE Deň otvorených dverí
     • ONLINE Deň otvorených dverí

     • 13. 11. 2021 sa uskutočnil  online deň otvorených dverí.  Po otvoreni a príhovore riaditeľa školy, bolo možné sa pripojiť do týchto miestností na skúšobné testy:

      • Slovenský jazyk - testy bilingválne štúdium
      • Slovenský jazyk - testy klasické štúdium
      • Matematika - testy bilingválne štúdium
      • Matematika - testy klasické štúdium
      • Anglický jazyk GPM - Test (bilingválna sekcia)

      Diskusiu a predstavenie školy si online návštevníci mohli zrealizovať v rámci tímov - Spoznaj našu školu:

      • Španielsky jazyk na GPM
      • Anglický jazyk na GPM
      • Prírodovedné predmety na GPM
      • ONLINE otázky pre vedenie školy

      Ďakujeme všetkým záujemcom o účasť a pre ostaných, ktorí by sa s nami chceli stretnúť dávame do pozornosti stránku venovanú záujemcom o štúdium na našom gymnáziu.