• LOGO IUVENTA
     • KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • Srdečná gratulácia patrí našim žiačkam Barbore Madarasovej z I.SA a Alexandre Hudákovej z II.AA za úspešnú reprezentáciu našej školy v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo v on-line priestore 10. 2. 2021.

      V silnej konkurencii dievčatá získali nasledovné obsadenie:

      • Barbora Madarasová - 1. miesto v kategórii 2A,
      • Alexandra Hudáková - 3. miesto v kategórii 2C1

      Ešte raz im gratulujeme a Barborke držíme palce na celoslovenskom kole.

      Mgr. Viera Kišeľáková, PK CJ

    • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V ŠPANIELSKOM JAZYKU

     • Dňa 8. februára 2021 sa online formou  uskutočnilo krajské kolo Olympiády v  španielskom jazyku. Sme radi, že sú naši študenti stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli skutočne pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Všetkým ďakujeme a víťazom držíme palce v celoslovenskom kole!

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória A
      1. miesto – Veronika Dlugošová III.AA
      2. miesto – Daniel Šenkovič II.C

      Kategória B
      1. miesto – Matúš Popovič II.AA
      3. miesto – Martina Mihaľová III.B

      Kategória C
      2. miesto – Barbora Majláthová IV.B

      Kategória D
      1. miesto – Sebastián Kurila IV.SB
      2. miesto – Barbora Čemanová III.SB

      Výhercom blahoželáme a ocenenia odovzdáme po príchode do školy!

      Mgr. Tomáš Chromčo

     • Ponuka

     • Na základe Rozhodnutia č. 03/2021 zo dňa 29. 01. 2021 o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu v súlade s § 3 ods. 3 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, Vám ponúkame k bezodplatnému prevodu hnuteľný majetok štátu v správe Gymnázia, Park mládeže 5, Košice:

      - školské lavice (klasik č. 6)

      -školské stoličky (klasik č. 6).

      Podľa § 8f ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. prebytočný hnuteľný majetok štátu môže nadobudnúť len správca, ktorý tento majetok štátu nevyhnutne potrebuje na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

      V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte :

      • Gymnáziu, Park mládeže 5, 04001, Košice
      • office@gpm.sk
      • Tel. kontakt: 055/6335470,  0915929737

      Termín uzávierky: 11. 02. 2021

      Mgr. Milan Marinčák
      riaditeľ školy

    • Valné zhromaždenie
     • Valné zhromaždenie

     • Študentská firma AVANZA a jej akcionári sa stretli na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa 29. januára 2021 o 17.00 hod. online, prostredníctvom programu Microsoft Teams.

      Vznik študentskej firmy Avanza sa realizuje na škole v rámci krúžku na základe pravidiel, ktoré sú nastavené programom Aplikovanej ekonómie od neziskovej organizácie JA Slovensko.

    • WEBINÁR – BIOFEEDBACK
     • WEBINÁR – BIOFEEDBACK

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

      pripravuje webinár BIOFEEDBACK pre rodičov ZŠ a SŠ, ktorý sa uskutoční

      dňa 28.01.2021  (štvrtok) od 15.30 hod.

      Bližšie informácie a prihlasovanie nájdete na webovej stránke centra: www.kpppke.eu.

       

       

      PhDr. Mária Horváthová, PhD.
      riaditeľka, psychologička
      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
      Karpatská 8, Košice

       

      Biofeedback je možné využiť v rade terapeutických liečebných metód. Jedná sa o metódu, pri ktorej dochádza k zlepšeniu stavu klienta (či už ide o ochorenie, bolesť alebo emočný stav) tréningom spätnej odpovede na signály z jeho vlastného tela. Na meranie sú využívané prístroje, ktoré biologické signály odmerajú, spracujú a na výstupe klienta informujú v podobe zvukovej či obrazovej spätnej väzby. Vo väčšine prípadov sa biofeedback realizuje formou terapeutickej hry, ktorú klient ovláda pomocou vlastných okamžitých reakcií.

    • Pozvánka na valné zhromaždenie
     • Pozvánka na valné zhromaždenie

     • Dňa 22. januára 2021 sa uskutočnilo online stretnutie krúžku aplikovanej ekonómie. Členovia krúžku sa dohodli na termíne ustanovujúceho valného zhromaždenia študentskej firmy AVANZA.

      Svojím akcionárom odošlú email s pozvánkou na valné zhromaždenie, ktorá sa uskutoční 29. januára 2021 o 17.00 hod, online prostredníctvom programu Microsoft Teams.

      Hostia, ktorí majú záujem sa stretnutia zúčastniť sa môžu informovať emailom na adrese: jafirma.gpm@gmail.com. 

     • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     • S radosťou Vám oznamujeme výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku:

      • Kategória 2A (Juniori): Barbora Madarasová z I.SA obsadila 1. miesto a postupuje do krajského kola. Blahoželáme a veľmi sa tešíme!
      • Kategória 2B (Seniori): Richard Rzepiel zo IV.B obsadil pekné 4. miesto.Blahoželáme!

      PK CJ - Mgr. Viera Kišeľáková

    • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA
     • Solivar – virtuálna prehliadka III.SA

     • Na súčasnú situáciu zareagovalo aj múzeum v prešovskej mestskej časti Solivar. Návštevníkom je k dispozícii aj novým spôsobom. Nahliadnuť, virtuálne sa poprechádzať a pozrieť si z zblízka, respektíve z iného uhla pohľadu môže záujemca všetkých päť objektov múzea, teda Sklad soli, Gápeľ, Četerne, Varňa František a Klopačka.

      Dňa 13.1.2021 sa takejto virtuálnej prehliadky zúčastnili aj žiaci z triedy III.SA. Verím, že získali aspoň približnú predstavu z histórie ťažby a výroby soli v regióne Šariš.

      ZT

    • Ruské slovo - krajské kolo súťaže
     • Ruské slovo - krajské kolo súťaže

     • S radosťou vám oznamujeme, že naša žiačka z 1.C triedy Nina Bziková obsadila 2. miesto v súťaži Ruské slovo v krajskom kole v kategórii poézia - kategória 3 - stredné školy.

      Prajeme veľa úspechov a tešíme sa!