• Pozvánka
     • Pozvánka

     • Pozývame Vás na Deň otvorených dverí v novom termíne v sobotu 28. januára 2023 od 9.00 do 12.00.

    • Erasmus+na našej škole
     • Erasmus+na našej škole

     • Posledné dva týždne boli veľmi bohaté na aktivity v rámci Erasmus+.

      V utorok 17.1. sa naša koordinátorka Adriána Pivarníková a účastníčka študentskej mobility Soňa Rakacká zúčastnili seminára, ktorý pre budúcich žiadateľov o grant usporiadala Národná agentúra SAAIC. Cieľom seminára bolo oboznámiť všetkých prítomných s výhodami zapojenia sa do programu KA122 Erasmus+. Viacerí účastníci sa po Soničkinej prezentácii priznali, že pôvodne do svojich projektov nechceli zahrnúť študentské mobility, no potom, čo od nej počuli, ako veľmi jej návšteva našej francúzskej partnerskej školy zmenila život, prehodnotili svoj názor a určite zapoja aj svojich študentov.

      Ďalšou novinkou je príchod dvoch španielskych študentov z partnerskej školy v Tolede. Alicia a Rodrigo si až do jarných prázdnin budú u nás zlepšovať svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku v spoločnosti žiakov z II. AA. Veríme, že sa im na našej škole bude páčiť aspoň tak, ako našim štyrom dievčatám v Španielsku. Julka, Janka, Sonička a Miška si momentálne plnia svoje sny tým, že sú účastníčkami dlhodobej mobility v I.E.S. Universidad Laboral v Tolede.

      A to najlepšie na záver. V uplynulých dňoch sme sa stali jedným z mála košických gymnázií, ktoré sa môžu hrdiť tým, že získali akreditáciu, ktorá im umožní realizovať študentské a učiteľské mobility až do roku 2027. Pevne dúfame, že vďaka akreditácii sa nám podarí splniť sen každému, kto prejaví záujem o vzdelávanie prostredníctvom Erasmus+ aktivít.

      PV

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19. 1. 2023 sa konalo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, na ktorom nás reprezentovali Barbora Madarasová z III.SA a Zuzana Balžanková zo IV.SA.

      S potešením môžeme oznámiť, že Barbora Madarasová z III.SA získala pekné 2. miesto v kategórii 2A.

      Obom dievčatám vrele ďakujeme za účasť a výkon, ktorý na skúške podali a tešíme sa z Barborkinho úspechu. Konkurencia v okrese Košice I je vždy náročná. Veríme, že výsledky dievčatá neodradia, skôr posilnia a motivujú do účasti na olympiáde v ďalšom školskom roku.

      PK CJ
      Mgr. Viera Kišeľáková

     • CAMBRIDGE ADVANCED ENGLISH EXAM

     • Dňa 3. 12. 2022 sa 18 študenti bilingválnej slovensko-anglickej triedy V.AA rozhodli absolvovať  medzinárodnú skúšku Cambridge Advanced English na úrovni C1.

      S radosťou môžem oznámiť, že všetkých 18 študentov zvládli túto skúšku na 100%, čo znamená, že získali jazykovú úroveň C1 v anglickom jazyku. Desiatim z nich sa podarilo dosiahnuť dokonca úroveň Proficiency, t.j. C2.

      Samotná skúška prebiehala v súkromnej jazykovej škole The School of BLORE, ktorá je oprávnená realizovať takéto skúšky. Spoluprácu s ňou sme zahájili len v tomto školskom roku a hneď veľmi úspešne. GRATULUJEME!

      Študenti absolvovali najprv písomnú formu. Počas doobedia museli zvládnuť test, ktorý sa skladal z troch častí: gramatika a slovná zásoba, posluch s porozumením a čítanie s porozumením a potom museli ešte písať dve písomné zadania.

      Dobrá nálada ich však neopúšťala a po prestávke na obed absolvovali ústnu formu, ktorú pozostávala zo 4 častí, buď ako rozhovor vo dvojici alebo s učiteľom.

      Myslím si, že zvládnutie tejto medzinárodnej skúšky bolo pre študentov - maturantov dobrou školou života ako aj istou prípravou pre úspešné zvládnutie maturitnej skúšky, ktorá ich v 2.polroku čaká. V závere by som chcela ešte raz pogratulovať týmto mladým ambicióznym ľuďom k dosiahnutému úspechu a popriať im veľa šťastia aj pri maturitnej skúške a prijímacích pohovoroch na vysoké školy. Nech sa Vám vydaria aspoň tak, ako CAE Exam!
       

      Mgr. Viera Kišeľáková
      PK CJ

    • Vyhodnotenie súťaže Best in English 2022
     • Vyhodnotenie súťaže Best in English 2022

     • Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku Best in English 2022 sa konala 30.novembra 2022, avšak konečné výsledky a vyhodnotenie boli zverejnené až koncom decembra. Táto nesmierne populárna súťaž pozostáva z otázok zameraných na preverenie jazykových vedomostí a zručností stredoškolákov na celom svete. Online test obsahoval úlohy na gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením a tento rok sa ho zúčastnilo 22 779 študentov stredných škôl z 34 rôznych krajín.

      Našu školu reprezentovalo 62 študentov, ktorí nám vybojovali pekné 3.miesto v rebríčku všetkých škôl z košického kraja. Pred odchodom na vianočné prázdniny sme odovzdali diplomy a ceny trom našim študentom, ktorí získali najlepšie umiestnenie v tejto súťaži.

      1. miesto: Alexandra Hudáková (IV.AA) – získala najvyšší počet bodov za našu školu a 7.miesto v celoslovenskom rebríčku
      2. miesto: Barbora Madarasová (III.SA)
      3. miesto: Thanh Pham (IV.B)

      Srdečne blahoželáme našim víťazom a ďakujeme všetkým študentom, ktorí si prišli overiť svoje jazykové zručnosti a reprezentovať našu školu.

      (SZ)