Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2013009 deratizácia školy, školskej jedálne 48,00 s DPH 23.04.2013 Deratex-EKO Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák zástupca riaditeľky školy
Zmluva 16/41/051/832 Vykonávanie absolventskej praxe absolventa školy s DPH 21.12.2016 ÚPSVaR Košice Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák zástupca riaditeľky školy
Zmluva 02/2016 Zmluva o výpožičke 200,00 s DPH 18.05.2016 Davital s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 02/2016 zmluva o oprave obvodového plášťa jedálne 28 105.20 s DPH 13.05.2016 LAMI BP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Zmluva 305/CVTISR/2016 Darovacia zmluva 0,00 s DPH 25.04.2016 Centrum vedecko-technických informácií SR Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 10181234 Nákup potravín 39,11 s DPH 12.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 3253 Nákup potravín 440,43 s DPH 07.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 21.03.2018
Faktúra 118040993 Nákup potravín 16,66 s DPH 08.03.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2018
Faktúra 10181188 Nákup potravín 239,22 s DPH 08.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.03.2018
Faktúra Nákup potravín s DPH 12.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 23.03.2018
Faktúra 530807366 Nákup potravín 205,92 s DPH 12.03.2018 Inmedia Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 07607 Nákup potravín 108,83 s DPH 12.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 20180873 Nákup potravín 24,95 s DPH 12.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 8018031529 Nákup potravín 53,57 s DPH 13.03.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.03.2018
Faktúra 13678 Nákup potravín 36,96 s DPH 12.03.2018 Šarišské pekárne Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 12.03.2018
Faktúra 20180809 Nákup potravín - ovocie, zelenina 75,60 s DPH 174/2018 10.05.2018 EMA TRADE, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.05.2018
Faktúra 3571 Nákup potravín 282,97 s DPH 14.03.2018 Metro s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.03.2018
Faktúra 10181324 Nákup potravín 275,46 s DPH 14.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.03.2018
Faktúra 10181352 Nákup potravín 100,28 s DPH 15.03.2018 ERIK s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 19.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3713