Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2013041 žiarovky do meotaru 7,90 s DPH 03.10.2013 CODUM Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014046 žiarovky 15,07 s DPH 25.08.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 163/2014 žiarovky 15,07 s DPH 25.08.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 236/2014 žiarovky 53,40 s DPH 26.11.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 243/2014 žalúzie 245,26 s DPH 08.12.2014 Zsolt Ujlaki - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014071 žalúzie 245,26 s DPH 27.11.2014 Zsolt Ujlaki - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013037 Žiarovky do projektorov EPSON a BENQ 149,00 s DPH 10.09.2013 Inteli spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013035 Žiarovky do projektorov BENQ a HP 212,45 s DPH 10.09.2013 Inteli spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2013 Žiarovky do meotaru 10,30 s DPH 2013041 08.10.2013 CODUM .eu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 47/2019 Žiadosť o NFP 360,00 s DPH 04.03.2019 A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.03.2019
Faktúra 174 Železiarensky materiál 238,40 s DPH 2018004 05.03.2018 SCA Market, Cakocsiova Julia Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 270/2016 Žaluzie 78,00 s DPH 30.12.2016 Zsoltán Ujlaky - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 233/2020 Žaluzie 230,40 s DPH 11.12.2020 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 205/2020 Žaluzie 359,04 s DPH 02.12.2020 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 03.12.2020
Faktúra 205/2017 Žaluzie 279,77 s DPH 29.11.2017 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 204/2017 Žaluzie 275,45 s DPH 29.11.2017 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013056 športvá obuv a odev 336,42 s DPH 25.11.2013 Sport&Fashion Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015062 športový materiál 182,54 s DPH 03.12.2015 Mgr. Tibor Nešták - TIME Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014072 športový materiál 29,00 s DPH 27.11.2014 LUIGI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 249/2014 športový materiál 29,00 s DPH 10.12.2014 LUIGI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3713