Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 2013041 žiarovky do meotaru 7,90 s DPH 03.10.2013 CODUM Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 163/2014 žiarovky 15,07 s DPH 25.08.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014046 žiarovky 15,07 s DPH 25.08.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 236/2014 žiarovky 53,40 s DPH 26.11.2014 E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014071 žalúzie 245,26 s DPH 27.11.2014 Zsolt Ujlaki - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 243/2014 žalúzie 245,26 s DPH 08.12.2014 Zsolt Ujlaki - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013037 Žiarovky do projektorov EPSON a BENQ 149,00 s DPH 10.09.2013 Inteli spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013035 Žiarovky do projektorov BENQ a HP 212,45 s DPH 10.09.2013 Inteli spol. s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 156/2013 Žiarovky do meotaru 10,30 s DPH 2013041 08.10.2013 CODUM .eu Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Faktúra 174 Železiarensky materiál 238,40 s DPH 2018004 05.03.2018 SCA Market, Cakocsiova Julia Gymnázium, Park mládeže 5, 04001 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.03.2018
Faktúra 205/2017 Žaluzie 279,77 s DPH 29.11.2017 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 204/2017 Žaluzie 275,45 s DPH 29.11.2017 Zsolt Ujlaky-FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 270/2016 Žaluzie 78,00 s DPH 30.12.2016 Zsoltán Ujlaky - FACH Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2013056 športvá obuv a odev 336,42 s DPH 25.11.2013 Sport&Fashion Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 256/2015 športový materiál 121,10 s DPH 04.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2014072 športový materiál 29,00 s DPH 27.11.2014 LUIGI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 249/2014 športový materiál 29,00 s DPH 10.12.2014 LUIGI s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 204/2015 športový materiál 76,90 s DPH 23.10.2015 Mgr. Tibor Nešťák - TIME Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Objednávka 2015064 športový materiál 121,10 s DPH 03.12.2015 TRINET Corp s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
Faktúra 172/2015 športový materiál 37,99 s DPH 09.09.2015 Mgr. Tibor Nešťák - TIME Gymnázium, Park mládeže 5, Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2404
  • Kontakty

   • Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
   • office@gpm.sk
   • E0006552825 (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácií a ku komunikácií podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)
   • 055 / 633 54 70
   • +421 55 633 54 70
   • 0917 264 139
   • Park mládeže 5, 040 01 Košice
   • https://www.facebook.com/GPMKE
   • 35 53 17 54
   • 20 20 95 30 99
 • Fotogaléria

  • Anketa k dńu boja proti AIDS
  • Ukončenie školského roka
  • Plavecký výcvik
  • LOGIK
  • Exkurzia Kysak a Solivar
  • Dlhodobé športové súťaže
  • Výhra prémiových potravín
  • Návšteva španielskeho veľvyslanca
  • Deň Európy
  • Matematický klokan
  • English Week
  • Španielske divadlo