Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 150/2019 tlačivá 360,66 s DPH 15.10.2019 ŠEVT a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 1288/2019 Nákup potravín 266,94 s DPH 15.10.2019 ATC-JR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 17.10.2019
Faktúra 1287/2019 Nákup potravín 177,05 s DPH 14.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.10.2019
Faktúra 1286/2019 Nákup potravín 450,46 s DPH 14.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 16.10.2019
Faktúra 1284/2019 Nákup potravín 98,40 s DPH 14.10.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.10.2019
Faktúra 1284/2019 Nákup potravín 298,09 s DPH 14.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.10.2019
Faktúra 1283/2019 Nákup potravín 119,35 s DPH 14.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.10.2019
Faktúra 1282/2019 Nákup potravín 9,67 s DPH 14.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 15.10.2019
Faktúra 1280/2019 Nákup potravín 172,26 s DPH 10.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2019
Faktúra 1279/2019 Nákup potravín 139,55 s DPH 10.10.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2019
Faktúra 1278/2019 Nákup potravín 321,25 s DPH 10.10.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2019
Faktúra 1281/2019 Potraviny 182,16 s DPH 10.10.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.10.2019
Faktúra 149/2019 Maliarsky a údržbársky materiál 122,14 s DPH 10.10.2019 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.10.2019
Faktúra 148/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 88,05 s DPH 10.10.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.10.2019
Faktúra 1275/2019 Nákup potravín 224,64 s DPH 08.10.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.10.2019
Faktúra 146/2019 Zemný plyn 279,80 s DPH 08.10.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 1276/2019 servis programu ŠJ 39,24 s DPH 08.10.2019 SOFT-GL s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 1277/2019 Zber a odvoz odpadu za 09/2019 49,80 s DPH 08.10.2019 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 10.10.2019
Faktúra 145/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 25,13 s DPH 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.10.2019
Faktúra 1274/2019 Potraviny 43,26 s DPH 07.10.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 09.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3027