• Oznam k prijímacím skúškam do bilingválnej sekcie
     • Oznam k prijímacím skúškam do bilingválnej sekcie

     • Vedenie Gymnázia, Park mládeže, Košice oznamuje záujemcom o štúdiu v bilingválnej sekcii, že prijímacie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa v plánovanom termíne (24. - 25. marec 2020) neuskutočnia. Nové termíny Vám budú oznámené.

      Ďakujeme za porozumenie. Vedenie GPM

      Košice, 13. marec 2020

     • Konzultácie

     • Dňa 14. marca 2020 (sobota) sa konzultácie neuskutočnia. Súčasne oznamujeme prihlaseným na Konzultácie z MAT a SJL, že sú do odvolania pozastavené.

      Košice, 13. marec 2020

     • VOĽBY DO RADY ŠKOLY - OZNAM

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 rušíme voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu, Park mládeže 5, Košice v termíne 10. 3. 2020.

      Nový termín a miesto volieb vám budú oznámené.

    • Koronavírus 2019 (COVID – 19)
     • Koronavírus 2019 (COVID – 19)

     • Informácia v súvislosti s výskytom Koronavírus 2019 (COVID – 19)

      Žiadame všetkých študentov, ktorí sa počas prázdnin zdržiavali mimo územia SR (alebo boli v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila z územia ohrozeného „koronavírusom“), aby to neodkladne oznámili triednym profesorom.

      Zároveň  žiadame študentov, aby sa po návrate z prázdnin do školy, vyhýbali podávaniu rúk a objímaniu sa.

      Koronavírus 2019 je akútne respiračné ochorenie spôsobené vírusom - vírusová pneumónia. Ide o kvapôčkovú infekciu, ktorú sprevádzajú tieto klinické príznaky:

      • Zvýšená telesná teplta nad 37,8  C
      • Kašeľ
      • Nádcha
      • Bolesť svalov a kĺbov prípadne sťažené dýchanie

      Inkubačná doba vírusu  je 2 – 14 dní od vstupu vírusu do organizmu.

      Údaje o opatreniach, ktoré sú potrebné ku zamedzeniu rizika infekcie koronavírusom a ostatných respiračných ochorení, sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorá je priebežne aktualizovaná a je základným relevantným dokumentom pri postupoch v súvislosti s koronavírusom.

      Pre žiakov, ktorí sa vrátili z oblastí, ktoré sú potvrdené, na základe pokynu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej republiky, odporúčame  zákonnému zástupcovi žiaka, resp. žiakovi, sledovanie zdravotného stavu  v domácom prostredí t.j. dobrovoľnú domácu izoláciu mimo kolektívu.

      Všetky navrhované opatrenia majú odporúčací charakter a vychádzajú z usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky.

      Vedenie GPM

    • Školské kolo SOČ 2020
     • Školské kolo SOČ 2020

     • V stredu 26. 2. 2020 v našej škole prebehlo školské kolo 42. ročníka prestížnej súťaže SOČ. Prihlásilo sa do nej 40 žiakov s 35 prácami. Súťažili v štyroch komisiách. Celkovo sa súťažilo v 14 odboroch a výsledky sú nasledovné:

      Odbor 01 – Problematika voľného času

      1. miesto: Matúš Fábry a Richard Rzepiel, III.B
      2. miesto: Simona Minčičová, III.SB
      3. miesto: Alexandra Fekete, III.AA

      Odbor 02 – Matematika, fyzika

      1. miesto: Peter Dubecký, III.B
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Laura Alexandra Chomčová, III.SA

      Odbor 03 – Chémia

      1. miesto: Dávid Forgon, III.B
      2. miesto: Šimon Schwarc, III.B
      3. miesto: Radka Kotlárová a Simona Bosnyáková, III.C

      Odbor 04 – Biológia

      1. miesto: Patrícia Kopčová, III.B
      2. miesto: Michaela Bohušová, III.AA

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Lea Turčaníková, III.B
      2. miesto: Viktória Valková, III.B

      Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto: neudelené
      2. Rebecca Miadoková, III.SA

      Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C

      Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      1. miesto: Katarína Janošková, III.SA

      Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto: Ján Kapráľ, III.C

       

      Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Vanesa Sabolová, III.C

      Odbor 11 – Informatika

      1. miesto: Kristián Lengyel a Daniel Kuchár, III.C

      Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Natália Seligová, III.SA
      2. miesto: Simona Horňáková, III.C

      Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Cyntia Vargová, III.C
      2. miesto: Viktória Buchalová, III.AA
      3. miesto: Matej Hudák, III.C

      Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

      1. miesto: Klára Farkašovská, III.B
      2. miesto: Tamara Kovácsová, III.C
      3. miesto: Samuel Šelesták, III.AA

      Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Natália Čižmárová, III.SA
      2. miesto: Sebastián Dzuro, III.B
      3. miesto: Michaela Zajacová, III.SB

       

      Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za ich účasť a aktivitu a postupujúcim do vyššieho kola srdečne gratulujeme. Držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 20. 3. 2020. Z každého odboru postupujú prví dvaja umiestnení, takže nás bude reprezentovať celkovo 25 žiakov s 22 prácami. Tešíme sa na dobré správy.

     • Regionálne kolo v basketbale

     • Naše basketbalistky nás ani tento rok nesklamali. V regionálnom kole sa umiestnili na prvom mieste a postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 7.4.2020 v Košiciach.

      Želáme im veľa športovèho šťastia, nech im to padá.

     • Školské kolo SOČ 2020

     • V stredu 26. 2. 2020 v našej škole prebehlo školské kolo 42. ročníka prestížnej súťaže SOČ. Prihlásilo sa do nej 40 žiakov s 35 prácami. Súťažili v štyroch komisiách. Celkovo sa súťažilo v 14 odboroch a výsledky sú nasledovné:

      Odbor 01 – Problematika voľného času

      1. miesto: Matúš Fábry a Richard Rzepiel, III.B
      2. miesto: Simona Minčičová, III.SB
      3. miesto: Alexandra Fekete, III.AA 

      Odbor 02 – Matematika, fyzika

      1. miesto: Peter Dubecký, III.B
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Laura Alexandra Chomčová, III.SA

      Odbor 03 – Chémia

      1. miesto: Dávid Forgon, III.B
      2. miesto: Šimon Schwarc, III.B
      3. miesto: Radka Kotlárová a Simona Bosnyáková, III.C

      Odbor 04 – Biológia

      1. miesto: Patrícia Kopčová, III.B
      2. miesto: Michaela Bohušová, III.AA

      Odbor 05 – Životné prostredie, geografia, geológia

      1. miesto: Lea Turčaníková, III.B
      2. miesto: Viktória Valková, III.B

      Odbor 06 – Zdravotníctvo, farmakológia

      1. miesto: neudelené
      2. Rebecca Miadoková, III.SA

      Odbor 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

      1. miesto: Lívia Grešová a Viktória Podolínska, III.C

      Odbor 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

      1. miesto: Katarína Janošková, III.SA

      Odbor 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto: Ján Kapráľ, III.C

      Odbor 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      1. miesto: neudelené
      2. miesto: neudelené
      3. miesto: Vanesa Sabolová, III.C

      Odbor 11 – Informatika

      1. miesto: Kristián Lengyel a Daniel Kuchár, III.C

      Odbor 13 – História, filozofia, právne vedy

      1. miesto: Natália Seligová, III.SA
      2. miesto: Simona Horňáková, III.C

      Odbor 15 – Ekonomika a riadenie

      1. miesto: Cyntia Vargová, III.C
      2. miesto: Viktória Buchalová, III.AA
      3. miesto: Matej Hudák, III.C

      Odbor 16 – Teória kultúry, umenie, odevná, umelecká tvorba

      1. miesto: Klára Farkašovská, III.B
      2. miesto: Tamara Kovácsová, III.C
      3. miesto: Samuel Šelesták, III.AA

      Odbor 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

      1. miesto: Natália Čižmárová, III.SA
      2. miesto: Sebastián Dzuro, III.B
      3. miesto: Michaela Zajacová, III.SB

      Všetkým súťažiacim úprimne ďakujeme za ich účasť a aktivitu a postupujúcim do vyššieho kola srdečne gratulujeme. Držíme im palce v obvodnom kole, ktoré sa bude konať 20. 3. 2020. Z každého odboru postupujú prví dvaja umiestnení, takže nás bude reprezentovať celkovo 25 žiakov s 22 prácami. Tešíme sa na dobré správy.

     • 1. východoslovenský regionálny turnaj SDL

     • V dňoch 14. a 15. februára Gymnázium, Park mládeže hostilo 1. východoslovenský regionálny turnaj SDL 2019 - 2020. Naša škola mala na turnaji dva tímy a veľmi sa tešíme, že aj vo víťaznom tíme POŠPARK sme mali zastúpenie - Simonu Kallovú z III. SA (okrem nej tím tvoria Lucia Koľveková a Simona Vrbová). Blahoželáme všetkým trom - a teší nás, že práve tento tím sa predviedol na našej exhibičnej debate.

      Držíme palce počas nasledujúcich turnajov!