• SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE
     • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE

     • Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka! Urob si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Neváhaj! Posledný termín pre rok 2021 je:

      • 12. november 2021 úrovne A1, A2/B1 (pre žiakov do 18 rokov)
      • 13. november 2021 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Podávanie prihlášok do 6. októbra 2021. 


      Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke a  v priloženom súbore alebo kontaktuje pani profesorku Törökovú.

    • Naši najlepší!
     • Naši najlepší!

     • Dňa 30. júna 2021 Mgr. Milan Marinčák - riaditeľ skoly, RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová poďakovali za výborné výsledky študentom našej školy. Ocenili účasť v súťažiach.

       

      Premiant školy

      • Daniel Dzurík – III.B

      Pochvala riaditeľa školy za výborný prospech 1,0 a 0 vymeškaných hodín

      • Simona Tomahoghová – I. SA
      • Ema Skoršepová – I.SB
      • Linda Vu Chu – II. B
      • Daniel Dzurík – III.B
      • Tomáš Mesarčík – III. C

      SOČ krajské kolo:

      • Michaela Malegová  - III. SB
      • Terézia Jeníková – III. C
      • Tamara Botová – III. AA
      • Martina Hrabovská – III. AA
      • Andrea Rosa – III. SA
      • Richard Varga – III. C
      • Michaela Kovaľová – III. SA
      • Barbora Čemanová – III. SB – 3. miesto
      • Ľudmila Uramová – III.C
      • Sára Palečková – III. SB
      • Lea Machová – III. SA
      • Sara Domonkošová  - III.AA
      • Daniel Dzurík – III. B
      • Nina Zuzana Marhefková – III. SA
      • Tamara Gregová – III. SA
      • Barbora Gbúrová – III. SB

      SOČ celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Zuzana Madarasová – III. AA
      • Michaela Moravská – III. AA
      • Rebeka Andrášová – III. AA
      • Ema Galdunová – III. SB


      Olympiády krajské kolo:

      • Michal Almási – II. C – 4. miesto - fyzikálnej olympiády
      • Michal Almási – II. C – 5. miesto – matematická olympiáda
      • Teo Varga – II. SB – úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Matej Lindvay – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Radka Miškovičová – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Juraj Takáč – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Sebastián Kurila – IV. SB – 6. miesto – olympiáda zo SJL
      • Nina Straková – II. C – 10. miesto – olympiáda zo SJL
      • Michaela Moravská  - III. AA – 4. miesto – olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Katarína Lencsesová – IV. B – 3. miesto - olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Alexandra Hudáková – II. AA – 3. miesto olympiáda v ANJ
      • Jakub Barkáč -  IV. B – 10. miesto – ekonomická olympiáda
      • Daniel Šenkovič - II.C - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Martina Mihaľová - III.B - 3. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Majláthová  - IV.B - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Čemanová - III.SB - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku


      Olympiády celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Veronika Dlugošová – III. AA – 5. miesto – olympiáda v španielskom jazyku
      • Matúš Popovič – II. AA – 1. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Sebastián Kurila  - IV. SB -6. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Daniel Dzurík – III. B – ekonomická olympiáda
      • Barbora Madarasová – I.SA –  4. miesto - olympiáda v ANJ
      • Barbora Majláthová – IV. B – 4. miesto – biologická olympiáda


      Súťaže:

      • Marek Tej – III. AA – Turnaj mladých fyzikov – celoštátne kolo
      • Laura Genčúrová – III. B – Hviezdoslavov Kubín – postup do krajského kola
      • Nina Bziková – I. C – Ruské slovo – 2. miesto v krajskom kole
     • KOŽZ

     • Vo štvrtok 29. 4. 2021 sa konal Kurz ochrany života a zdravia pre študentov 3. a 4. ročníka v spolupráci s Ministerstvom Obrany SR. Kurz bol zameraný na zvýšenie informovanosti a interaktívne vzdelávanie študentov v oblastiach brannej výchovy, brannej povinnosti, brannej prípravy a vojenskej histórie.

      Študenti sa presúvali medzi stanovišťami ktoré boli na školskom dvore a v telocvični školy. Na každom stanovišti sa dozvedeli a naučili niečo nové a od profesionálnych vojakov alebo zamestnancov MO SR. Tak isto sa akcie zúčastnili členovia Klubu Vojenskej Histórie Svoboda so svojimi ukážkami historickej vojenskej techniky a množstvom zaujímavých informácií z minulosti.

      Na záver boli pripravené pre študentov zábavné športové disciplíny ako šplh po lane, preťahovanie lanom a iné.

      Všetkým zúčastneným patrí veľké vďaka a veríme že si študenti túto akciu užili a niečo si z nej odniesli.

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • Dňa 28. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie pre študentov 1. ročníka kde sme si otestovali a zlepšili naše vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotníckej prípravy a dopravnej výchovy.

      Študenti si vypočuli krátku teoretickú prednášku z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy, prakticky si vyskúšali podávanie prvej pomoci a aj si zasúťažili vo vedomostnom kvíze a rôznych branných športoch.

      Nasledovalo vyhodnotenie v telocvični školy. Prvé miesto obsadila trieda 1.AA, ako druhí sa umiestnili študenti 1.SA a na treťom mieste skončila 1.B. Všetkým umiestneným triedam gratulujeme.

      Chceli by sme sa poďakovať všetkým zúčastneným za super atmosféru a výkony a veríme, že si študenti z tohto podujatia odniesli pekné zážitky, nové vedomosti a dobrý pocit z príjemne stráveného dopoludnia.

      Prajeme Vám pekne strávené prázdniny a tešíme sa na ďalšie školské akcie a podujatia na ktorých sa uvidíme.

      Ďakujeme, za kabinet TSV – Vlček, Papuga

     • MS Juniorov LRU Feeder

     • Cez víkend sa konali MS Juniorov LRU Feeder na VN Môťová vo Zvolene. Naša žiačka,  Katka Ninčáková z 3.B,  získala cenu Najúspešnejšie dievča v kategórii U20, keď v sobotu za 5 hodín chytila 8075 g, a v nedeľu za 5 hodín chytila 16 150 g.

      Gratulujeme :)     

    • Športový deň GPM
     • Športový deň GPM

     • Dňa 24.06.2021 sa na našom gymnáziu konal Športový deň GPM, pri príležitosti ktorého  si študenti po dlhých mesiacoch online výučby zmerali sily v Streetbasketbale, Ringu a Petangu.

      Aj napriek tomu, že už od skorého rána nám bolo poriadne horúco, turnaja sa zúčastnilo 14 tried a celý deň sa niesol v znamení fair play výkonov, dobrej nálady a hudby.

      Po odohratí všetkých zápasov a spočítaní bodov z jednotlivých športov  boli odovzdané diplomy a vecné ceny pre všetkých účastníkov.

      Víťazom športového dňa sa stala trieda II.B, na 2. mieste sa umiestnila trieda I.C a na 3. mieste skončila trieda II.SB.  Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným.

      Veríme, že každý, či už súťažiaci alebo fanúšikovia, si našli to svoje a že sa vidíme aj o rok.

      Za kabinet TSV Papuga.

    • LOGIK
     • LOGIK

     • Aj tento školský rok sa v júni uskutočnila súťaž v hre LOGIK. Súťažilo v nej 46 prvákov. Najlepšie výsledky dosiahli Alexandra Demková z I.C, Beáta Rodáková a Michal Krajčí z I.B, Simona Tomahoghová a Alexandra Szabó z 1.SA a Laura Rusnáková z 1.SB.

    • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • S radosťou oznamujeme, že naše víťazky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín si v regionálnom kole počínali veľmi dobre.

      Nina Bernátová obsadila v silnej konkurencii kategórie poézie 3. miesto, Laura Genčúrová azda ešte v silnejšej konkurencii v próze 2. miesto s návrhom na postup do krajského kola.

      Dievčatám zo srdca blahoželáme!
       

    • Podporte vzdelávanie, aj % z daní!
     • Podporte vzdelávanie, aj % z daní!

     • Peniaze nie sú všetko, ale s nimi je možné realizovať aktivity, ktoré by inak ostali iba v plánoch.

      Nadácia AURaP, ktorá pôsobí pri Gymnáziu Park mládeže deklarovala, že podporí dva projekty, ktoré vypísalo Ministerstvo školstva v environmentálnej oblasti a vo vzdelávaní finančnej gramotnosti. Ak je Vám aj táto myšlienka blízka a Vy alebo niekto iný vo Vašom okolí rozhoduje o venovaní 2 % z dane, budeme radi, ak na nás budete myslieť.

      Rodičia, žiaci, absolventi, zamestnanci školy a priaznivci GPM, dovoľujeme si Vás požiadať o podporu ale aj o rozširovanie tejto informácie tým, ktorí môžu venovať % z daní či iným spôsobom podporiť nadáciu AURaP.

      Ďakujeme!

       

      Mgr. Zuzana Krajcárová

      AURaP - Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov Gymnázia

      Park mládeže, Košice

      štatutárny zástupca