• Výborné výsledky našich športovcov aj v novembri 2019

     • NOHEJBAL – dievčatá – regionálne finále DŠS - 2. miesto: Eperješiová Bianka, Kovérová Barbora, Runčáková Michaela, Mihoková Júlia, Žiaková Soňa

      STOLNÝ TENIS – chlapci - region. finále - 3. miesto: Kundrák Filip, Sabol Samuel, Železník Šimon.

      STOLNÝ TENIS-dievčatá-region.finále - 6. miesto: Magerová Alexandra, Kolbaská Andrea, Jakubišinová Karolína

      Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu GPM.

      Autori fotografii: Samuel, Alexandra,Barborka.

      Spoznáte svojich spolužiakov na fotkách?

     • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

     • VÝSLEDKY OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU zo dňa 21. 11. 2019

      Kategória 2A
      1. miesto: Suchá Soňa II.SB
      2. miesto: Volková Karolína II.SB
      3. miesto: Weiserová Rebeka II.SA

      Kategória 2B
      1. miesto: Mosejová Martina IV.SB
      2. miesto: Gáborová Ingrid IV.SB
      3. miesto: Minčáková Simona V.SB

      Kategória 2C1
      1. miesto: Hudáková Alexandra I.AA
      2. miesto: Čižmár Adam I.AA
      3. miesto: Palčová Ema III.AA

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu
      a preukázané vedomosti a schopnosti.

      Výherkyne v kategórii 2A, 2B nás budú 16.1.2020 reprezentovať
      na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční na našej škole.

      Víťazka kategórie 2C1 postupuje priamo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční
      na FF UPJŠ v Košiciach vo februári 2020.


      PK CJ Mgr. Kišeľáková

     • Best in English

     • Dňa 29.11.2019 sa najlepší angličtinári zúčastnili medzinárodnej súťaže Best in English.

      Minulý rok sa tejto súťaže zúčastnilo 21 100 študentov z 922 stredných škôl z 30 rôznych krajín.

      Najlepší žiak bol z Estónska.

      Podľa výsledkov 10 najlepších žiakov školy bola najlepšou školou, škola z Estónska.

      Naša škola, Gymnázium Park mládeže, sa na základe výsledkov našich žiakov umiestnila na 37 mieste vo svete! Na Slovensku sme spomedzi všetkých zúčastnených škôl obsadili 4. miesto a v kraji to bolo 1. miesto.

      Preto verím, že aj tento rok naši žiaci preukážu svoje vedomosti, získajú maximálny počet bodov a výborné umiestnenie spomedzi všetkých prihlásených účastníkov.

      Mgr. Mária Gáborová

     • BeREADY FOR THE FUTURE

     • 28. 11. 2019 sa naši študenti zúčastnili konferencie BeREADY FOR THE FUTURE realizovanej na Technickej univerzite v Košiciach.

      Študenti získali prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, vďaka čomu by mali vedieť robiť lepšie kariérne rozhodnutí,a a tak sa lepšie uplatniť v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Okrem rečníckych vystúpení sa žiaci zúčastnili workshopov zameraných na IT zručnosti, vytváranie projektu, vytvorenie správneho motivačného listu či sa dozvedeli princípy budovania úspešnej profesijnej kariéry.

     • Roadshow mladých vedcov po školách

     • Dňa 28. 11. 2019  sa na našej škole uskutočnili 3 prednášky v rámci projektu Slovenskej akadémie vied - Roadshow mladých vedcov po školách. Cieľom projektu je približovať vedu stredoškolákom, predstaviť im najväčšiu slovenskú výskumnú inštitúciu, Slovenskú akadémiu vied a zároveň im ukázať v úvodzovkách živého vedca – mladého človeka, ktorý robí vedu doma na Slovensku.

      Prednášky na rôzne témy absolvovali:

      • III.C a II.SA -  Astronomický ústav „Exoplanéty už nie sú Sci-Fi
      • III.B a Semináristi z biológie - Neurobiologický ústav „Okienko do práce Neurobiologického ústavu
      • I.B a I.C - Geografický ústav „Prírodné hrozby, napríklad povodne"
     • Olympiáda vo francúzskom jazyku

     • Dňa  26. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku.

      Výsledky v kategórii 2B:

      1. miesto: Lívia Grešová III.C

      2. miesto: Lea Turčaníková III.B

      3. miesto: Marianne Louise Crawley III.C

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a podané výkony a víťazke želáme veľa šťastia v krajskom kole.

      Mgr. Katarína Mako-Martonová

     • Shakespeare's Memorial

     • Na našej škole prebehol už 6. ročník recitačnej súťaže Shakespeare's Memorial.  

      Kategória poézia:

      1. miesto: Laura Genčúrová 2.B
      2. miesto: Katarína Lencsesová 3.B
      3. miesto: Veronika Dlugošová 2.AA

      Kategória próza: 

      1. miesto: Martina Hrabovská 2. AA
      2. miesto: Sára Domonkošová 2. AA

      V krajskom kole recitačnej súťaže sa Martina Hrabovská umiestnila na krásnom 2. mieste. Gratulujeme!

      Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným, na ktorých sa už teraz tešíme na ďalšom ročníku.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • 27. 11. 2019 sa v našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci, ktorí sa olympiády zúčastnili, predviedli výborné výkony v troch zložkách - v teste, v štylizácii i v rečníckom prejave. Všetci sa obohatili o nové vedomosti, skúsenosti a, veríme, že aj o pozitívne zážitky. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť; výhercom gratulujeme a postupujúcim z 1. miesta želáme čo najúspešnejšie zvládnutie krajského kola.

      Výsledky v kategórii A:

      1. Marianna Kušnierová - IV. C
      2. Róbert Helcmanovský - V. SA
      3. Simona Horňáková - III. C

      Výsledky v kategórii B:

      1. Barbora Gbúrová - II. SB
      2. Liliana Almašiová - II. SA
      3. Viktória Boháčová - I. B

      Mgr. Martina Didnianská

    • OD KATARÍNY PO ADVENT
     • OD KATARÍNY PO ADVENT

     • Námestie Jána Mathého na Mieri v Košiciach sa už nesie v duchu vianočnej atmosféry. K tejto atmosfére svojím vystúpením prispela 25. 11. 2019 aj naša škola. Neskoré popoludnie vám spríjemnili španielske sakrálne piesne, moderný tanec v podaní našich žiačok tancujúcich v Unostar, ale aj naše tancujúce štvrtáčky či hra na akordeón.

      Na záver vystúpila školská kapela, ktorá spoločne so slovenskými a španielskymi vinšmi vykúzlila pravú vianočnú atmosféru.

      Šťastné a veselé!

     • Pripomenuli sme si 30. výročie Nežnej revolúcie

     • Dňa 21.11. si žiaci nášho gymnázia pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie.

      Nie na hodine dejepisu, nie v teple a pohodlí svojich tried, ale von, na školskom dvore, v upršanom a sychravom novembrovom počasí, s dáždnikmi, sviečkami a kľúčmi v rukách. Za zvukov štrngania, spolu s tónmi piesní Karla Kryla, Iva Hoffmana či Tublatanky v podaní školskej kapely jsi vypočuli emotívne spomienky svojich pedagógov, aj  úprimné vyznania svojich spolužiakov. Pripomenuli si výroky aktérov revolúcie a mali husiu kožu, keď ich spolužiačka zaspievala "Motlitbu pro Martu".

      Zakúsili tú neopakovateľnú atmosféru a zamysleli sa. Lebo nikomu z nich naša minulosť, súčastnosť ani budúcnosť nie je ľahostajná.