• Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI
     • Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI

     • Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej účasti Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky a v spolupráci s Mincovňou Kremnica, š. p., v rámci  projektu zameraného na pripomenutie a vyzdvihnutie všetkých olympijských medailistov zo Slovenska (je ich spolu 85, z nich 59 žijúcich) vyrobili pamätné tabule, ktoré sa postupne slávnostne osadzovali na miestach, významne spätých s ich životom.

      Pri tejto príležitosti sme aj v priestoroch našej školy odhalili pamätnú tabuľu olympionika  Jozefa  Gönciho. Pamätná tabuľa bude navždy pripomínať úspechy tohto športovca v športovej streľbe.

      J o z e f    G Ö N C I

      *18. 3. 1974 Košice


      OH 1996 Atlanta
      bronzová medaila, ľubovoľná malokalibrovka  60, (701,9) ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 5. miesto (1267,7) vzduchová puška  60, 28. miesto
       

      OH 2000 Sydney
      ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 8. miesto(1261,3)  vzduchová puška 60, 11. miesto (590)

      OH 2004 Atény
      bronzová medaila, vzduchová puška 60 (697,4) ľubovoľná malokalibrovka 60, 4. miesto (700,5) ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 9. miesto (1162)

      https://www.olympic.sk/sportovec/jozef-gonci

     • ISIC preukaz - predlženie platnosti

     • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (kabinet č. 209) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Obnovenie platnosti licencie (Zľavy)

    • Informácie pre žiakov
     • Informácie pre žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 16. 6. 2020 o otváraní stredných škôl bude od 22. 6. 2020 vzdelávanie na našej škole pokračovať nasledovne:

      22. 6. 2020 – 24. 6. 2020 – dištančné vzdelávanie (online hodiny podľa rozvrhu)

      24. 6. 2020 - uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (do 14.30 – ukončenie vyučovania)

      25. 6. 2020 – klasifikačná konferencia za 2. polrok šk. roka 2019/2020

      26. 6. 2020 a 29. 6. 2020 – nástup žiakov do školy podľa rozpisu:

      26. 6. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - IV. SA, IV. SB,
      • 8:30 - III. AA, III. B, III. C, III. SA, III. SB,
      • 9:30 - II. SA, II. SB

      29. 6. 2020 - odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - II. AA, II. B, II. C,
      • 9:00 - I. AA, I. B, I. C, I. SA, I. SB

      30. 6. 2020 – výdaj vysvedčení

      •  8:30 – 1. ročníky
      •  9:00 – 2. ročníky
      •  9:30 – 3. ročníky
      • 10:00 – 4. ročníky.

      Školská jedáleň zostane zatvorená.

    • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20
     • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20

     • Rozlúčili sme sa s našimi absolventmi za školský rok 2019/20 v dňoch 8. až 10. júna 2020.

      "Odmalička sme počúvali, že škola je náš druhý domov a ako malí rebeli sme si mysleli svoje. Školu som spočiatku vnímala, ako miesto, kam sa jednoducho musí chodiť, učivo bolo treba vedieť, aj keď nebolo vždy zaujímavé a dospelí stojaci pred tabuľou sa zdali na míle vzdialení môjmu svetu."

    • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ
     • Ďalší úspech našich účastníkov súťaže SOČ

     • Študent nášho gymnázia Peter Dubecký z III.B postúpil do celoslovenského kola SOČ v odbore Matematika, fyzika a umiestnil sa na výbornom 4.mieste.

      Ako autora práce na tému: Hľadanie vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a magnetickými vlastnosťami kovových skiel na báze Fe ho organizátori Študentskej vedeckej konferencie oslovili, aby sa zapojil do konferencie. Za svoju prácu a jej prezentáciu na ŠVK dňa 13. 5. 2020 získal Peter Dubecký Cenu dekana PF UPJŠ.

      Certifikát Peter Dubecky.jpg

      K úspechu Petrovi srdečne blahoželáme!