• Halloween Party
     • Halloween Party

     • 25.10. sa všetky prvácke a druhácke triedy zapojili do osláv sviatku Halloween. K jedinečnej atmosfére prispela nápaditá výzdoba tried, úžasné kostýmy žiakov ako aj zábavné kvízy a hry. Svoju tvorivosť mohli naši študenti prejaviť aj pri vyrezávaní tekvíc. Ďakujeme všetkým študentom aj pedagógom, boli ste fantastickí!

      Have an awesome autumn, an outstanding October, and most of all, a Happy Halloween!

    • IMATRIKULÁCIA 2021
     • IMATRIKULÁCIA 2021

     • Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila Imatrikulácia pre prvákov.

      Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny žiaci druhého ročníka – dôstojníci armády GPM vo vojenskom oblečení postavili do pozoru všetkých prvákov – budúcich vojakov armády GPM.

      Generálny veliteľ GPM v podaní Mgr. Milana Marinčáka so svojimi zástupkyňami RNDr. Zuzanou Furárovou a Mgr. Zuzanou Krajcárovou pozorne dohliadali na plnenie úloh prvákov, ktoré museli splniť podľa pokynov vyšších dôstojníkov armády GPM.

      Prváci – budúci vojaci armády GPM sa nedali zahanbiť a zodpovedne úlohy splnili.

      Generálne vedenie GPM potvrdilo splnenie úloh a súhlasilo s prijatím do stavu študentského.

      Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať dekrét, ARMY štítok, malá sladkosť, ako zdroj energie na plnenie každodenných úloh a od vedenia reflexný pásik, aby ich bolo vždy a všade dobre vidieť.

      Vitajte prváci – vojaci GPM, ste naši!

    • Regióny Španielska a Mexiko
     • Regióny Španielska a Mexiko

     • Po ročnej prestávke sa do programu Dní španielskej kultúry vrátilo obľúbené podujatie s názvom Regióny Španielska a Mexiko. Žiaci našej školy mali vo štvrtok 7. 10. 2021 možnosť spoznať 3 španielske regióny (Kantábriu, Andalúziu a Kanárske ostrovy) a Mexiko prostredníctvom žiackych prezentácií a, predovšetkým, kulinárskych špecialít. Chodby nášho gymnázia sa rozvoňali španielskou tortillou, tuniakovými empanadas, kukuricou a sladkými „sobaos pasiegos“.

      Pozvanie na toto podujatie prijali prednosta Okresného úradu Košice, Martin Seman, a vedúca odboru školstva Okresného úradu Košice, Oľga Pivarníková.

    • Astroshow
     • Astroshow

     • Žiaci prvých a druhých ročníkov sa 7. 10. 2021 mohli zúčastniť programu Astroshow, ktorý je hradený z grantov Americkej ambasády. Hosťami dnešného predpoludnia boli  prednosta Okresného úradu Košice - Martin Seman a vedúca odboru školstva Okresného úradu Košice - Oľga Pivarníková.

      Návštevou v mobilnom planetáriu sa študenti pútavou formou oboznámili s históriou a súčasnosťou v oblasti vesmírneho výskumu. Zároveň sa im predstavili aj vízie do budúcnosti, napr. osídľovanie Mesiaca a podobne.

      Vesmír mohli spoznávať aj vo virtuálnych okuliaroch. Prezreli si planéty Slnečnej sústavy, boli na prehliadke Medzinárodnej vesmírnej stanice, ba dokonca mohli vystúpiť do voľného vesmíru. Zážitok, na ktorý sa bude spomínať.

    • LA VIDA
     • LA VIDA

     • Dni španielskej kultúry pokračovali v stredu 6. októbra 20201 besedou našich študentov so zástupcom honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mariom Herrerom Ramírezom. Besedy sa v kmeňových učebniach zúčastnili žiaci III. SA (3. hodina) a III. SB (4. hodina).

      Témou besedy bol život v hispánskych a latinskoamerických krajinách, čo malou študentov veľmi pozitívnu odozvu. Na mnohé podnety diplomata vedeli pohotovo a fundovane reagovať, svojimi vedomosťami ho chvíľami milo prekvapili. Spoločná vyučovacia hodina ubehla veľmi rýchlo, ale príjemná atmosféra z nej sa, veríme, preniesla aj do ďalších dní.

    • Debata s technickým poradcom pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva
     • Debata s technickým poradcom pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva

     • V rámci Dní španielskej kultúry navštívil naše gymnázium technický poradca pre vzdelávanie zo Španielskeho veľvyslanectva na Slovensku, pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

      Pri tejto príležitosti sa v utorok 5. októbra uskutočnila beseda so študentami piateho ročníka slovensko – španielskej bilingválnej sekcie. Hlavnou témou besedy bola možnosť získania štipendií a štúdium na vysokých školách v Španielsku.

      Poukázal predovšetkým na dôležitosť maturitnej skúšky v španielskom jazyku a význam titulu Bachiller pre budúcnosť našich žiakov po ukončení stredoškolského štúdia. Beseda mala u našich študentov pozitívnu odozvu.

    • Košická LA RAMBLA 2021
     • Košická LA RAMBLA 2021

     • Najznámejším podujatím, ktoré sa realizuje v rámci Dní španielskej kultúry na našej škole, je "Košická La Rambla", ktorá sa druhýkrát uskutočnila v škole a nie na Hlavnej ulici v Košiciach.

      Snahu študentov preniesť do Košíc život rušnej ulice v Barcelone - La Rambly si okrem iných pozreli aj Jaroslav Polaček (primátor mesta Košice), Lucia Gurbaľová (viceprimátorka mesta Košice), Miguel Ángel Hernáiz Lasanta (technický poradca pre vzdelávanie Španielskeho veľvyslanectva), František Ténai (starosta mestskej časti Košice - Sever), Mario Herrera Ramírez (zástupca honorárneho konzulátu v Košiciach) a ďalší vzácni hostia, ktorých sprevádzal riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák a pani zástupkyne RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová.

    • Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Bol som v Španielsku"
     • Vyhodnotenie fotografickej súťaže "Bol som v Španielsku"

     • Tretí ročník fotografickej súťaže „Bol som v Španielsku“ sa uskutočnil aj tento školský rok 2021/22. Napriek zložitej dobe, ktorú práve žijeme, sa žiakom podarilo vycestovať. Zo svojich ciest po Španielsku a španielsky hovoriacich krajín si priniesli krásne spomienky v podobe fotografií.  Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za ich príspevky do súťaže.

      Pán riaditeľ Milan Marinčák spolu s pánom starostom mestskej časti Košice - Sever Františkom Ténaiom a technickým poradcom pre vzdelávanie na Slovensku pánom Miguelom A. Hernaiz Lasantom odovzdali víťazom skvelé ceny. Príďte nás navštíviť a na chodbách školy uvidíte víťazné fotografie, ktoré nám pripomínajú krásne strávené chvíle.

      Žiaci súťažili v troch kategóriách: Momentky, Pamiatky a Príroda. Výhercom blahoželáme!

      Kategória Momentky
      1. Juliana Kováčová „Direcciones“
      2. Maxima Isabel Lučkanič „Paella con bogavante“
      3. Nikola Demková „Las calles del castillo En Peñíscola“

      Kategória Pamiatky
      1. Michaela Krnáčová „Námestie Plaza de España“
      2. Soña Rakacká „Catedral-basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza
      3. Vivien Szőke „Magic hour“

      Kategória Príroda
      1. Daniel Šenkovič „Los acantilados del norte“
      2. Katarína Koťová „Zelení priatelia“