• Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20
     • Vyhodnotenie I. polroka šk. roka 2019/20

     • Vaši rodičia dostávajú za svoju prácu odmenu najčastejšie formou výplaty. Vašou odmenou za polročnú prácu sú známky, ktoré dostávate práve dnes. Takéto slová riaditeľa školy Mgr. Milana Marinčáka otvorili stretnutie vedenia školy, učiteľov a žiakov v telocvični školy.

      Po krátkom príhovore nasledovalo vyhlásenie najlepších študentov prvého polroka v školskom roku 2019/20 pričom  sa hodnotil  prospech a dochádzka do školy. Zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová za potlesku, čítala mená najlepších žiakov.

      Kreativitu, súdržnosť a spoluprácu v tíme ocenil riaditeľ školy prostredníctvom prezentácie jednotlivých účastníkov aktivity – „Košická La Rambla 2019“, kde vyhlásil v rôznych kategóriách ocenených jednotlivcov či skupiny žiakov. 2019_10_La_Rambla. Oficiálne  bol predstavený maskot školy a v závere i povzbudenie do druhého polroka s cieľom zlepšenia študijných výsledkov predovšetkým  u tých žiakov, kde ešte boli identifikované rezervy.

      Príjemné polročné prázdniny!

      Foto: Samuel Sabol

      Maskot školy - predstavený 30. 1. 2020.

     • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

     • Naša škola sa aj tohto roku stala organizátorom okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Z celého okresu sme privítali 66 študentov zo 40 škôl, ktorí súťažili v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Po gramatickom teste študenti predviedli svoje konverzačné kompetencie, pri ktorých opisovali obrázky, vytvárali k nim príbehy, a s dávkou brilantnosti tvorili dialógy s odbornou porotou. Naše žiačky, Soňa Suchá z 2.SB a Martina Mosejová zo 4.SB, sa umiestnili na 4. a 5. mieste vo svojich kategóriách. Srdečne ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že študenti si okrem diplomov a cien odniesli aj to najcennejšie - nové priateľstvá.

    • Matematický klokan 2020
     • Matematický klokan 2020

     • Do 10. februára 2020 je možné sa prihlásiť do matematickej súťaže "Matematický klokan", ktorý na škole pravidelne realizujeme. Súťaž, je určená študentom všetkých ročníkov a prihlásiť sa môžte u RNDr. Františky Tarabčákovej v kab. č. 213, prípadne u svojej vyučujúcej matematiky. Súťaž sa uskutoční 23. marca 2020. Štartovné je vo výške 4 € a je potrebné ho zaplatiť spolu s prihlásením do 10. februára 2020.

      Podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke: www.matematickyklokan.sk

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 18. 1. 2020 sa u nás konal deň otvorených dverí. Po programe a príhovore pána riaditeľa v telocvični mali naši záujemcovia možnosť obzrieť si priestory školy a vyskúšať si simulované prijímacie skúšky.

      Veríme, že sa s viacerými uvidíme v septembri!

      FOTO: SL

     • Umelá inteligencia - elearningový kurz

     • Záver roka 2019 priniesol aj informáciu o dostupnosti základného kurzu k umelej inteligencii.

      Celková dĺžka kurzu predstavuje približne 6 týždňov a jednotlivé sekcie trvajú 5 až 10 hodín. Pre používateľov sú k dispozícii krátke testy, ktoré pokrývajú celý rad tém, ktoré pomáhajú lepšie pochopiť umelej inteligencii. Okrem teórie sú však k dispozícii aj praktické príklady zo života. Po úspešnom absolvovaní kurzu bude úspešným absolventom zaslaný aj oficiálny diplom z University of Helsinki.

      Informácie sú čerpané z článku, ktorý nájdete na tomto odkaze -  stránke.

      Na konci roka 2019 sme už mali minimálne jedného študenta z našej školy, ktorý získal aj certifikát!

      Kto bude ďalši!?

      AI course in english language: https://www.elementsofai.com/eu2019fi

      "Our goal is to educate 1% of European citizens in the basics of AI"

      Pár slov od nášho študenta, ktorý už kurz absolvoval:

      "Počas prázdnin mi prišla na email správa od učiteľa informatiky, že univerzita v Helsinkách zverejnila kurz o umelej inteligencii, ktorý bol doteraz sprístupnený len študentom Fínska. Povedal som si, že si to vyskúšam a uvidím ako to pôjde. Odhadovaný čas na dokončenie kurzu predstavuje 5 týždňov. Kurz sa skladá zo 6 kapitol a každá má tri podkapitoly. Každá kapitola obsahuje pár testov, ktoré sa týkajú daného textu. Riešenie kurzu mi trvalo len 4 dni (každý deň cca 2 - 3 hodiny), takže tých 5 týždňov bolo z môjho pohľadu predimenzovaných.

      Kurz hodnotím pozitívne, keďže mi zväčšil rozhľad v tejto oblasti a získal som aj certifikát."


      Daniel Dzurík, študent II.B

    • Výsledky súťaže Best in English
     • Výsledky súťaže Best in English

     • 29.11.2019 sa uskutočnila medzinárodná súťaž Best in English. Do súťaže sa prihlásilo 624 stredných škôl a 16 462 žiakov z 25 štátov. Z našej školy sa do tejto súťaže prihlásilo 71 žiakov.  V tabuľke je zoznam 10 najlepších žiakov. Všetkým žiakom blahoželáme.

      Naša škola sa spomedzi všetkých 624 škôl umiestnila na 158. mieste. Zo škôl na Slovensku sme sa umiestnili na 25. mieste a v kraji na 4. mieste.

     • Vianočná pohoda 2019

     • Tradičná rozlúčka s kalendárnym rokom sa uskutočnila aj v roku 2019. V piatok 20. decembra sa študenti stretli v telocvični školy, aby ústami riaditeľa školy zaspomínali na udalosti roku 2019.

      V kultúrnom programe vystúpili speváci, tanečníčky i školská kapela a záver stretnutia patril typickej španielskej vianočnej tombole, ktorú realizovala študentská JA Firma Ej Bysťu.

     • Ocenenie prekladateľov

     • Naši talentovaní žiaci majú každoročne príležitosť zmerať si sily v rôznych jazykových súťažiach. Autori najlepších esejí v súťaži English Essay Competition a prekladov v súťaži Juvenes Translatores si prevzali diplomy a ocenenia od školy v stredu 18. decembra 2019.

      Blahoželáme!

    • Návšteva americkej veľvyslankyne
     • Návšteva americkej veľvyslankyne

     • V utorok 17. decembra 2019 nás navštívila  veľvyslankyňa Spojených štátov amerických na Slovensku, pani Bridget A. Brink. Študenti z bilingválnej slovensko-anglickej sekcie, ako aj študenti tried s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka sa počas stretnutia s pani veľvyslankyňou dozvedeli zaujímavosti z jej osobného života diplomatky, a keďže sa beseda niesla v príjemnom duchu, vypočuli si  odpovede aj na zvedavé otázky, ktoré sa jej opýtali.

      Návšteva bola veľmi príjemná a my len dúfame, že sa jej u nás páčilo a že sa úspešne rozbehne vzájomná spolupráca na chystaných projektoch.

      Foto: Samuel  Sabol