Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 1326/2019 Nákup potravín 470,65 s DPH 15.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 1325/2019 Nákup potravín 154,28 s DPH 15.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 18.11.2019
Faktúra 1324/2019 Nákup potravín 55,44 s DPH 13.11.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 14.11.2019
Faktúra 1323/2019 Nákup potravín 133,03 s DPH 11.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 1322/2019 Nákup potravín 242,28 s DPH 11.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 1321/2019 Nákup potravín 625,92 s DPH 11.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 169/2019 Poplatky za telekomunikačné služby 62,36 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 168/2019 Maliarsky a údržbársky materiál 44,57 s DPH 11.11.2019 Farby Kušnír, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 13.11.2019
Faktúra 1320/2019 Nákup potravín 58,50 s DPH 08.11.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 167/2019 vodné stočné 433,72 s DPH 08.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 166/2019 Zemný plyn 279,80 s DPH 08.11.2019 innogy Slovensko, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1319/2019 Nákup potravín 264,46 s DPH 07.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1318/2019 Nákup potravín 628,64 s DPH 07.11.2019 Unique SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1317/2019 Zber a odvoz odpadu za 10/2019 40,80 s DPH 07.11.2019 ESPIK GROUP s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1316/2019 Nákup potravín 257,26 s DPH 07.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 11.11.2019
Faktúra 1315/2019 Potraviny 39,64 s DPH 07.11.2019 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
Faktúra 1313/2019 Nákup potravín 955,30 s DPH 06.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
Faktúra 1311/2019 Nákup potravín 162,69 s DPH 06.11.2019 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
Faktúra 1312/2019 Nákup potravín 91,56 s DPH 06.11.2019 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
Faktúra 1314/2019 Nákup potravín 93,84 s DPH 06.11.2019 EMATRADE s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 08.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3085