• Naśe úspechy v športových súťažiach v 1.polroku
     • Naśe úspechy v športových súťažiach v 1.polroku

     • Mastrovstvá Slovenska vo Frisbee   4.miesto Ch+D

      Majstrovsvá kraja v Bedmintone     2.miesto D /Vargová K.,Malecká R./ 

      Majstrovstvá kraja vo Florbale        3.miesto CH

      Majstrovstvá kraja v Aerobiku         3.miesto D / Szalontayová/

      Majstrovstvá reg. vo Florbale           1.miesto CH aj D

      Majstrovstvá reg. v Bedmintone       2.miesto D

      Majstrovstvá reg. v Cezpoľ.behu      3.miesto D

       

      Dlhodobé súťaže -reg.finále:

                               Bedminton          2.miesto D

                               Plávanie               3.miesto CH/štafeta/

                               Volejbal               4.miesto D

                               Futsal                   4.miesto D 

       

      Netradičné športy / DŠK/ Ringo ,Petang,Frisbee 1.miesto

      Blahoželáme,ďakujeme za vzornú reprezentáciu šloly,veľa úspechov aj v 2.polroku.

      Naśe úspechy v športových súťažiach v 1.polroku - Obrázok 1

    • Výstava Ľudovíta Felda
     • Výstava Ľudovíta Felda

     • Do galérie Výstava Ľudovíta Felda boli pridané fotografie.

      Ľudovít Feld patrí k najvýznamnejším košickým výtvarníkom. Navštevoval kresliarsko-grafickú školu Eugena Króna. V Košiciach v roku 1935 založil súkromnú výtvarnú školu, medzi jeho žiakov patrili Alexander Eckedrt, Jozef Haščák, Július Hegyessy či Arpád Račko.
      Za druhej svetovej vojny v roku 1944 ho deportovali do koncentračného tábora Osvienčim, kde na príkaz nacistického lekára Josefa Mengeleho mal portrétovať osobité typy zajatcov. Po povojnovom návrate z koncentračného tábora, kde zahynula väčšina jeho rodiny, Feld žil krátko v Bratislave a následne v Košiciach. Jeho diela boli prezentované na niekoľkých samostatných výstavách.

       

      Aj my sme využili príležitosť navštíviť výstavu v Košiciach dňa 12.1.2017 s našou p. triednou učiteľkou.Vďaka sprievodcovi sme sa toho veľa dozvedeli a výstava nás zaujala. Treba ju vidieť.


      Výstava prezentuje dôležité momenty v dramatickom živote a diele jedného z najsvojráznejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, označovaného ako Košická moderna. Ľudovít Feld je pre Košičanov povestný svojou vľúdnou priateľskou povahou a nadšením dôkladne kresliť, portrétovať a zaznamenávať košické zákutia, vidiecke scenérie, ale rovnako je známy ako pamätník holokaustu a Mengeleho maliar. Výber diel predstavuje najrozsiahlejšiu a najobsiahlejšiu kolekciu Feldových diel zhromaždenú po dvadsiatich piatich rokoch od autorovej smrti. Výstava sa ho snaží predstaviť v inom svetle, než v akom bol vídaný doteraz, no zároveň mu neuprieť jeho virtuozitu. Svojou neúnavnou činnosťou a chuťou i potrebou vzdelávať sa a tvoriť, spopularizoval a povýšil médium kresby či grafické techniky na úroveň maľby, v ktorej tak vynikali jeho známi súčasníci.
      Vyše 100 prác, kresieb, grafík, akvarelov a olejomalieb zachytáva premeny jeho autorského rukopisu, od uvoľneného, no predsa len akademicky popisného, až po strohejší, no zároveň viac oduševnený, viditeľný hlavne v námetoch holokaustu. Celé jeho dielo je poznačené akýmsi tvorivým zápalom a vyrovnávaním sa s celoživotným telesným postihom – nízkym vzrastom a takmer detským vzhľadom. Možno práve tento hendikep ho viedol k sústredenému pozorovaniu prostredia starého košického centra mesta s jeho pokojnými uličkami a malými remeselníckymi domami. Podobný záujem je možné nájsť aj v prácach s vidieckym alebo prírodným námetom alebo portrétnej tvorbe, ktorej sa venoval zrejme rovnako intenzívne.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznamujeme Vám, že v súčasnom období sa rekonštruujú žiacke šatne, ktoré sú v suteréne.

      Týka sa to tried: III.D, IV.C, IV.SB, I.SB, I.SA, III.SB, IV.SA, I.C, I.B, III.SA, I.A.

      Žiaci týchto tried sa počas rekonštrukcie budú prezúvať v chodbe do telocvične a na prízemí v bloku A.

      Prezúvky a kabáty si odnesú do svojich kmeňových učební, kde ich budú držať denne až do skončenia vyučovania.

      Týka sa to aj úborov na TSV, príp. iných pomôcok.

      Počas rekonštrukcie si budú prezúvky a ostatné pomôcky denne nosiť domov.

      Zároveň upozorňujeme všetkých žiakov školy, že prezúvanie je  POVINNÉ!

      Po ukončení rekonštrukcie šatní v suteréne, bude pokračovať rekonštrukcia na 1. poschodí.

      Bližšie informácie dostanete postupne cez triednych učiteľov a oznamov na nástenke, príp. na WEB stránke školy.

       vedenie školy