• Kontakty

    • Výchovný poradca: Mgr. Martina Didnianská
     Kontakt: poradca@gpm.sk
     Kabinet č : 155 trakt B


     Konzultačné a poradenské hodiny:
     Utorok: 9.00 – 10.30, 13.00 – 14.00
     alebo po dohode
     Kontaktný psychológ: Mgr. Ivana Andrejčáková, psychologička
     E-mail: andrejcakova@centrumke.sk
     Telefón: 055/68 23 203
     web: https://centrumke.sk/kontakt/zamestnanci/


     Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

     • poradenstvo v oblasti vzdelávania
     • poradenstvo pre nadaných žiakov
     • poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
     • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
     • kariérové poradenstvo
     • sprostredkovanie : profesijno-orientačného  diagnostikovania - odbornej pomoci v prípade študijných i osobných problémov
     • informácie o vysokých školách na Slovensku
     • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
     • materiály o vysokých školách
     • materiály o štúdiu v zahraničí (získavanie štipendií)
     • preventívne aktivity

     Aktualizované 13. 10. 2022