• Ponuka kabinetu

    • Výchovný poradca: Mgr. Zuzana Krajcárová

     Kontakt: krajcarova.poradca@gmail.com

     Konzultačné  a poradenské hodiny:

     • Pondelok: 12.40 – 13.30
     • Štvrtok: 11.45 - 13.30

     alebo po dohode aj v inom termíne.


     Kontaktný psychológ: Mgr. Ivana Vojtechovská, psychologička
     Kontakt: 

     • vojtechovska@kpppke.eu
     • 055/6823 203

     Kabinet  výchovného  poradenstva  ponúka:

     • poradenstvo v oblasti vzdelávania
     • poradenstvo pre nadaných žiakov
     • poradenstvo v oblasti problémov v osobnostnom, citovom a sociálnom vývine
     • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie
     • kariérové poradenstvo
     • sprostredkovanie : profesijno–orientačného  diagnostikovania - odbornej pomoci v prípade študijných i osobných problémov
     • informácie o vysokých školách na Slovensku
     • pomoc pri vypisovaní prihlášok na VŠ
     • materiály o vysokých školách
     • materiály o štúdiu v zahraničí (získavanie štipendií)
     • preventívne aktivity

     Aktualizované 22. 10. 2018