• Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • Nadanie a šikovnosť našich študentov sa prejavili aj v súťaži mladých prekladateľov Juvenes Translatores, ktorá sa konala 10. novembra 2022. Sme radi, že sa nám darí nachádzať nové talenty a pomáhať im rozvíjať svoje nadanie čo do hodnoty a krásy.

      Tu sú výsledné umiestnenia:

      Kategória Juniors

      1. miesto Barbora Madarasová, III.SA
      2. miesto Adela Sabol Murguía, II.SB
      3. miesto Juliana Kováčová, III.SA

      Kategória Seniors

      1. miesto Želmíra Jakubocová, III.AA
      2. miesto Veronika Dlugošová, V.AA
      3. miesto Ľubor Pačaj, III.C

      (MK)

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku

      Kategória 2A

      1.  miesto: Barbora Madarasová III.SA
      2. miesto: Soňa Čerňová II.B
      3. miesto: Tara Mrnková II.SA

      Kategória 2B

      1. miesto: Zuzana Balžanková IV.SA
      2. miesto: Erik Botoš III.C
      3. miesto: Branislav Knap V.SA

      Kategória 2C1

      1. miesto: Sara Domonkošová V.AA
      2. miesto: Alexandra Hudáková IV.AA
      3. miesto: Adam Čižmár IV.AA

      Všetkým výhercom blahoželáme, víťazom držíme palce na okresnom alebo krajskom kole a všetkým študentom ďakujeme za účasť.


      PK CJ Mgr. Viera Kišeľáková

    • Shakespeare's Memorial
     • Shakespeare's Memorial

     • Katarína Schűtzová z II. AA sa 23. novembra 2022 umiestnila na 1. mieste v kategórii próza v súťaži Shakespeare's Memorial, ktorého regionálne kolo zorganizovalo Gymnázium, Šrobárova.  Katarína Schűtzová postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 8.12. 2022 v Bratislave.

      Gratulujeme a držíme jej palce!

      (CR)

    • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Dňa 23. novembra 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Sme skutočne radi, že naši študenti sú stále motivovaní a pripravení ukázať svoje vedomosti. Súťažiaci totiž predviedli pôsobivé výkony a porota mala čo robiť, aby určila víťazov.

      Tu sú výsledky za jednotlivé kategórie.

      Kategória 2A

      1. miesto – Tamara Vivien Závadská I.B
      2. miesto – Ján Benko II.B
      3. miesto – Jozef Teplický III.AA


      Kategória 2B

      1. miesto – Samuel Giret III.B
      2. miesto – Filip Halász III.C

      Všetkým ďakujeme a najlepším držíme palce v okresnom kole!
       

      (CH)

    • FINNkvíz
     • FINNkvíz

     • 23. novembra 2022 sa na 2.vyučovacej hodine uskutoční súťaž zameraná na finančnú gramotnosť FiNNkvíz, do ktorej sa zapojili aj vybraní žiaci 1. a 2. ročníka.

      (SZ)

    • Erazmus +
     • Erazmus +

     • Durante esta última semana (del 14 al 21 de noviembre de 2022), Miriam Sánchez Tudela, una compañera del IES Juan de la Cierva y Codorniú de Totana (Murcia) ha visitado nuestro instituto. El objetivo de su visita era conocer nuestra forma de trabajar en los estudios bilingües de las secciones de español e inglés. Durante este periodo, ha asistido a más de 20 sesiones de diferentes asignaturas. Además, ha visitado los lugares más característicos de la ciudad de Košice y ha tenido la oportunidad de visitar los Tatras. Míriam se va muy contenta e inspirada con nuevas ideas que intentará implementar en su centro.

      Počas minulého týždňa (od 14. do 21. novembra 2022) našu školu navštívila kolegyňa Miriam Sánchez Tudela zo španielskej školy IES Juan de la Cierva y Codorniú v meste Totana (Murcia). Cieľom jej návštevy bolo spoznať náš spôsob práce v španielskej a anglickej bilingválnej sekcii. Počas tohto obdobia absolvovala viac ako 20 stretnutí na rôzne témy. Okrem toho navštívila najcharakteristickejšie miesta mesta Košice a mala možnosť navštíviť Tatry. Míriam odchádza veľmi spokojná a inšpirovaná novými nápadmi, ktoré sa pokúsi implementovať vo svojej škole. 

      (MZ,TO)

    • Olympiáda v španielskom jazyku
     • Olympiáda v španielskom jazyku

     • Výsledky z školského kola olympiády v španielskom jazyku, ktorá sa uskutočnila 16. 11. 2022:

      Kategória A
      1. miesto – Katarína Lengyelová II.B
      2. miesto – Valentína Jasaňová II.B
      3. miesto – Monika Malá II.C

      Kategória B
      1. miesto – Erik Botoš III.C

      Kategória C
      1. miesto – Matúš Popovič IV.AA
      2. miesto - Daniel Šenkovič IV.C
      3. miesto – Peter Timura IV.C

      Kategória D
      1. miesto – Adela Sabol Murguía II.SB
      2. miesto – K. K. V.SB
      3. miesto – Andrea Rosa V.SA

      Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za snahu a preukázané vedomosti a schopnosti. 

    • Projekt Krokus
     • Projekt Krokus

     • 8. novembra 2022 sa naša trieda II.B na hodine občianskej náuky pod vedením pani profesorky Szmolkovej zapojila do projektu Krokus. Kvietok krokus (šafran)  je mementom približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sme na školskom dvore spoločne zasadili cibuľky žltých krokusov, ktoré kvitnú približne vtedy, keď si pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené nosiť počas nacistických perzekúcií.

      O týždeň neskôr si naše spolužiačky na túto tému pripravili prezentáciu, prečítali sme si príbeh pani Edity Fisherovej, ktorá prežila koncentračný tábor, a nakoniec sme si svoje vedomosti o tejto téme overili kvízom.

      Týmito aktivitami sme si pripomenuli nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti a diskriminácie, s ktorými sa žiaľ môžeme stretnúť aj dnes. Tieto netradičné hodiny sa nám všetkým veľmi páčili a týmto sa chceme pani profesorke poďakovať za zapojenie do tohto projektu.

      Katarína Lengyelová, II.B

    • Vědecký čtyřboj 2022
     • Vědecký čtyřboj 2022

     • 10. 11. 2022 sa štvorčlenný tím z našej školy v zložení Michal Almáši, Miroslava Láncošová, Filip Farkaš (všetci IV. C) a Patrik Pecha (IV. SB) zúčastnil súťaže Vedecký štvorboj.

      Ide o súťaž, v ktorej českí a slovenskí stredoškoláci súťažia v úlohách z matematiky, fyziky, chémie a biológie. Náš tím sa vo veľkej konkurencii 220 tímov vôbec nestratil a skončil s nadpriemernými výsledkami v prvej tretine zúčastnených.

      Srdečne blahoželáme!

      (LA)