• Oznam
     • Oznam

     • Druhé kolo prijímacích skúšok pre odbor 

      7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium

      sa uskutoční 21. 6. 2022. 

      Od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme.

    • Prví absolventi anglickej bilingválnej sekcie 2017-2022
     • Prví absolventi anglickej bilingválnej sekcie 2017-2022

     • V piatok 27. mája 2022 brány našej školy opustili historicky prví absolventi anglickej bilingválnej sekcie.

      Svoju úlohu priekopníkov splnili nanajvýš znamenite. Počas piatich rokov vybudovali cestičku, po ktorej išli ako prví, a napokon sa dostali na vrchol – v maturitnom ročníku a najmä počas maturitných skúšok preukázali veľkú dávku talentu, vedomostí i zodpovednosti.

      Sme na nich hrdí a veríme, že všetko, čo nadobudli počas piatich rokov na Parku, určite zúročia a budú v živote úspešní.

      S našou školou sa lúčia prví absolventi anglickej bilingválnej sekcie. Dosiahli výborné výsledky, veď v maturitnom teste prevýšili celoštátny priemer a takmer polovica zmaturovali s čistými jednotkami. Aké sú vyjadrenia niektorých z nich?

      • Eva: Nebola to prechádzka ružovou záhradou, bola plná učenia a rastu, nielen čo sa týka jazyka, ale aj nás ako ľudí.
      • Timea: Príprava na maturitu bola psychicky a fyzicky náročná, samotná maturitná skúška bola už o niečo príjemnejšia. Čo sa týka odborných predmetov, snažila som sa ich učiť priebežne počas roka aby som toho na konci nemala veľa.
      • Daniel: Štúdium ma nepochybne vo veľkej miere zdokonalilo po jazykovej a osobnostnej stránke, hlavne vďaka mojim učiteľom a spolužiakom. Na školu budem určite spomínať v dobrom, pretože návyky a vedomosti ktoré mi dala zostanú so mnou ešte dlho.
      • Karolína: Trvalo istý čas kým sme všetci prišli na to čo funguje a čo nie, bola to výzva ale aj trošku zábava. Ale koniec koncov nás celá táto cesta urobila lepšími ľudmi a pripravila nás na ďalšie nástrahy budúceho života.
      • Alexander: Vážim si, že som získal rozsiahlu znalosť anglického jazyka a stal som sa samostatnejším, ale najviac si cením spomienky, ktoré som si vytvoril počas tohto štúdia, a priateľstvá, ktoré som získal.
      • Ema: There is no point in sugarcoating how rocky this journey has been, we quite literally put our blood, sweat and tears into our education. But it was all worth it in the end. Last but not least, let us part our ways and we wish the best to all the students and the teachers.

      Fotografia z 5. septembra 2017 a z 27. mája 2022.

    • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii
     • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii

     • Počas maturitného týždňa 23. - 26. 5. 2022 máva naša škola vždy vzácnu návštevu – maturitné odpovede našich maturantov v španielskej bilingválnej sekcii prídu ako súčasť maturitnej komisie posúdiť aj zástupcovia španielskeho ministerstva školstva.

      V tomto školskom roku to boli pán inšpektor Don Miguel Ángel Pinero Gordo a španielsky pridelenec pre vzdelávanie a kultúru na Slovensku pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

      S radosťou konštatujeme, že naši maturanti, ktorí v prvom ročníku prišli na našu školu bez akejkoľvek znalosti španielčiny, napriek dvom rokom dištančného vzdelávania preukázali výbornú úroveň vedomostí a svojimi odpoveďami potešili maturitné komisie i svojich triednych.

    • Návšteva v technickom múzeu
     • Návšteva v technickom múzeu

     • Počas konania maturitných skúšok (23. - 26. 5. 2022) na našej škole navštívíli študenti druhého ročníka výstavy v Slovenskom technickom múzeu.

      V Sieni výbojov si najprv pozreli dokumentárny film Nikola Tesla, ktorý je o živote a významných objavoch známeho fyzika. Následne sa zúčastnili komentovanej prehliadky tématických exponátov. Niektoré z nich si vyskúšali zábavno-náučnou formou na „vlastnej koži“. Na záver pútavej prehliadky sa mohli presvedčiť o účinkoch elektrostatického poľa.

      Iná skupinka študentov na výstave "Tvoj pokojný spánok patrí inému", v rámci komentovanej prehliadky spoznali rôzne zaujímavé fakty z odboru anesteziiológie. Reakcie a komentáre študentov svedčili o tom, že prehliadky ich naozaj zaujali.

      (ZM)

    • Fyzikálna olympiáda 2022
     • Fyzikálna olympiáda 2022

     • Náš študent Michal Almáši z III.C triedy sa stal víťazom krajského kola (11. 5. 2022) Fyzikálnej olympiády, B kategória. So ziskom 24 bodov jasne zvíťazil. K získanému výsledku aj k úspešnému prezentovaniu svojich fyzikálnych znalostí mu srdečne blahoželáme!

      (ZM)

    • Rozlúčka s absolventmi
     • Rozlúčka s absolventmi

     • V školskej telocvični sa dnes uskutočnilo stretnutie čerstvých absolventov našej školy za školských rok 2021/22. Absolventom a prítomným učiteľom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, ktorý zhodnotil priebeh maturitných skúšok v aktuálnom školskom roku. Spolu so zástupkyňou školy RNDr. Zuzanou Furárovou ocenili najlepších bývalých žiakov, okrem iného aj za reprezentáciu školy, aktívnu účasť na živote školy, excelentné výsledky počas štúdia i výsledky dosiahnuté na maturitných skúškach!

      Pochvalu riaditeľom školy  za excelentné študijné výsledky počas celého štúdia (hodnotenie výborný na vysvedčeniach počas celého štúdia): Daniel Dzurík IV.B, Terézia Jeníková IV.C, Tomáš Mesarčík IV.C, Sebastián Kurila V.SB

      Pochvalu riaditeľom školy  za výborné študijné výsledky počas celého štúdia (priemer známok do 1,2 na vysvedčeniach počas celého štúdia): Kristián Koribský IV.B, Michaela Bohušová V.AA, Viktória Buchalová V.AA, Natália Seligová V.SA

      Pochvalu za excelentné študijné výsledky na maturitnej skúške (hodnotenie výborný zo všetkých maturitných predmetov): Daniel Dzurík IV.B, Daniela Hudáková IV.B, Kristián Koribský IV.B, Matej Petrunčík IV.B, Roland Gábriel IV.B, Sofia Fecková IV.B, Ľudmila Uramová IV.C, Terézia Jeníková IV.C, Tomáš Mesarčík IV.C, Alexander Kundrát V.AA, Bianka Eperješiová V.AA, Daniel Cieslar V.AA, Eva Hopferová V.AA, Júlia Vančišinová V.AA, Karina Čerčerová V.AA, Karolína Ochotnická V.AA, Kristína Kačkošová V.AA, Lenka Urbinová V.AA, Michaela Bohušová V.AA, Tímea Požgayová V.AA, Viktória Buchalová V.AA, Natália Seligová V.SA, Nela Alezárová V.SA, Tamara Kriváková V.SABarbora Jarabáková V.SB, David Guman V.SB, Sebastián Kurila V.SB, Simona Minčičová V.SB

      Poďakovanie za reprezentáciu školy a iné významné aktivity pre školu, odovzdal riaditeľ školy:  Michaele Bohušovej V.AA, Eve Hopferovej V.AA, Bianke Eperješiovej V.AA, Viktórii Buchalovej V.AA, Danielovi Dzuríkovi IV.B, Laure Genčúrovej IV.B, Samuelovi Slosiarikovi IV.B, Michalovi Liptákovi IV.B, Viliamovi Knapovi IV.B, Erikovi Konerackému IV.B, Ľudmile Uramovej IV.C, Terézii Jeníkovej IV.C, Tomášovi Hanečákovi V.SA, Nele Alezárovej V.SA, Kataríne Janoškovej V.SA, Tamare Krivákovej V.SA, Kristíne Nosáľovej V.SA, Dávidovi Popovičovi V.SA, Simone Kallovej V.SA, Sebastiánovi Kurilovi V.SB, Simone Minčičovej V.SB, Michaele Zajacovej V.SB, Lei Korpa-Ondovej V.SB, Andrei Bernáthovej V.SB, Ivane Túryovej V.SB

    • Rozlúčka s maturantmi 2022
     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • Bol piatok 13. - deň plný emócií, ktoré sa v nás bili.

      Na jednej strane nám srdce plesalo, že konečne môžeme usporiadať tradičnú rozlúčku s našimi maturantmi. No na druhej strane nám srdce plakalo, že sa maturanti s nami definitívne lúčia.

      Milí naši maturanti! Veríme, že naši tretiaci a bilingválni štvrtáci Vám v piatok privodili úsmev na tvári či slzu v oku. Už teraz nám je za Vami smutno. Ale veríme, že je pred Vami nádherný život s novými výzvami.

      Veľa šťastia a nezabudnite na Váš Park!

      Fotografie z rozlúčky zabezpečila: Ela Palaščáková (IV.SA)

    • Mladý Európan 2022
     • Mladý Európan 2022

     • Naše študentky v regionálnej súťaži Mladý Európan zo IV.AA obsadili krásne 3. miesto.

      O priebehu súťaže napísali: „Dňa 29.4. sme sa zúčastnili súťaže Mladý Európan. Súťaž sa konala v Košiciach a okrem nás sa súťaže zúčastnilo sedem ďalších trojčlenných tímov. Za prezentáciu o Francúzsku, ktorá je predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie,  sme dostali plný počet bodov. Po úspešne zvládnutom kvíze a tajničke sme postúpili do finále a nakoniec sme obsadili 3. miesto. Veľmi nás to teší a sme vďačné za túto skúsenosť. Súťaž nám otvorila obzory a určite by sme našim spolužiakom odporúčali, aby si to budúci rok tiež vyskúšali. :)”

      Rebeka Andrášová, Michaela Dubecká a Emma Horňáková IV.AA

      Dievčatá, ďakujeme za reprezentáciu školy a ešte raz blahoželáme k úspechu !

      (FC)

    • IT Fitness Test 2022
     • IT Fitness Test 2022

     • Dovoľujeme si Vás pozvať, najmä učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý bol otvorený 26. apríla 2022 za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, MIRRI, Zastúpenia Európskej komisie, odborných zástupcov a partnerov podporujúcich rozvoj digitálnych zručností.

      Test je dostupný bezplatne na WEB stránke https://itfitness.eu/sk/ (platí aj pôvodná https://itfitness.sk/sk/), pre školy vyučujúce v maďarskom jazyku je už po druhý rok k dispozícii maďarská verzia pripravená v spolupráci s partnermi z Maďarska na https://itfitness.eu/hu/. Certifikačné testovanie s možnosťou zapojiť sa do súťaže o pekné motivačné ceny trvá do 31. júla 2022. IT Fitness Test 2022 V4 má viacero noviniek.

      Študenti, ktorí sa zapoja do IT Fitness Testu 2022 V4 si môžu vybrať virtuálnu triedu (vyučujúceho INF z GPM, alebo všeobecnú GPM skupinu), aby aj škola mala informáciu o Vašom výsledku. Učitelia, ktorí absolvujú test, dostanú výsledok aj na email. Test si vyžiada cca 60 minút a informačná časť cca 10 minút.

      V prílohe prikladáme aj list výzvu pána ministra školstva p. Gröhlinga, spolu so štátnym tajomníkom MIRRI p.Hargašom, vedúcim zastúpenia EK na Slovensku p.Šuchom a p.Lelovským - na zapojenie sa škôl do IT Fitness Testu 2022 V4.

      (SB)