• Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne Vás, Vašich žiakov a ich rodičov pozývame

      na Deň otvorených dverí

      na Gymnáziu, Park mládeže 5 v Košiciach,

      ktorý sa bude konať 8. 10. od 9.00 do 12.00 v priestoroch našej školy.

    • Košická La Rambla opäť v historickom srdci mesta Košice
     • Košická La Rambla opäť v historickom srdci mesta Košice

     • Vážení rodičia, žiaci a priatelia!

      Radi by sme Vás pozvali na 17. ročník Dní španielskej kultúry.

      Počas celého týždňa od 03. 10. 2022 do 08. 10. 2022 Vám ponúkame bohatý program z oblasti španielskeho umenia, kultúry a tradícií.

      Zažite nezabudnuteľnú a očarujúcu atmosféru najznámejšej hlavnej ulice Barcelony na Hlavnej ulici v Košiciach a vychutnajte si španielsku atmosféru ďalších sprievodných podujatí.

      Program dní španielskej kultúry - pdf

     • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

     • Vo štvrtok 28. septembra 2022 o 19.00 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na činohernom divadelnom predstavení Oidipus v historickej budove Štátneho divadla v Košiciach. Pre týchto mladých ľudí to bolo prvé divácke stretnutie s drsnou antickou tragédiou, a ich zážitok bol preto veľmi silný.

      Zaujímavou novinkou, ktorou nás divadlo prekvapilo, bola lektorská polhodinka pre žiakov a ich učiteľov s tvorcami divadelného predstavenia, počas ktorej sa mohli porozprávať aj s niektorými hercami. Stretnutie sa konalo v hlavnej sále divadla hodinu pred samotným predstavením. Sme radi, že sme mohli byť jeho súčasťou.

    • EXKURZIA DO GALÉRIE A. ECKERDTA
     • EXKURZIA DO GALÉRIE A. ECKERDTA

     • V stredu 27. septembra 2022 sa žiaci dejín umenia zúčastnili na exkurzii do galérie moderného košického maliara 2. polovice 20. storočia Alexandra Eckerdta na Kováčskej ulici v Košiciach. Užili si fascinujúci výklad kurátorky galérie aj prehliadku vystavených umeleckých diel. Na záver navštívili pamätnú izbu A. Eckerdta. Bol to krásny a obohacujúci zážitok.

    • Prvé krátkodobé skupinové mobility žiakov Erasmus+
     • Prvé krátkodobé skupinové mobility žiakov Erasmus+

     • Minulý týždeň sa tri skupiny žiakov doprevádzané pedagógmi zúčastníli prvých krátkodobých mobilít, ktoré máme zahrnuté v projekte Nové začiatky.

      Zatiaľ čo jedna skupina navštívila našu partnerskú školu Internationale Gymnasien Geithain v Nemecku (https://internationales-gymnasium-geithain.de/), druhá skupina strávila celý týždeň v škole I.E.S. Universidad Laboral de Toledo v slnečnom Španielsku (https://www.ulaboral.org/). Tretia skupina bola na mobilite v škole Collège et Lycée Saint-Magloire vo francúzskom Dol-de-Bretagne (http://www.saintmagloire.fr/).

      Napriek tomu, že ich delili stovky až tisícky kilometrov, cieľ mali všetky tri skupiny rovnaký: rozšíriť si slovnú zásobu v cudzích jazykoch a zistiť, ako funguje vzdelávací systém hostiteľskej školy pozorovaním rôznych vyučovacích hodín.

      Veríme, že táto cesta bola pre všetkých jej účastníkov prínosom.

      PV 

    • Voľby do Žiackej rady 2022/2023
     • Voľby do Žiackej rady 2022/2023

     • Dňa 21. 9. 2022 sa na našom gymnáziu konali voľby do Žiackej rady. Voľby prebehli podľa Štatútu žiackej školskej rady tajným online hlasovaním cez Edupage. Študenti gymnázia si vybrali svojich zástupcov spomedzi 18 kandidátov. Počet voličov: 418. Počet platných hlasov: 418.

      Zvolení zástupcovia:

      1. E.Horňáková 178 hlasov
      2. V.Szepesyová 125 hlasov
      3. O.Gachal 108 hlasov
      4. E.Popovičová 92 hlasov
      5. Z. Lukášová 92 hlasov
      6. J. Mén 76 hlasov
      7. E. Šuk 69 hlasov
      8. S. Mihaličová 69 hlasov
      9. A Gédrová 63 hlasov

      Zvoleným členov blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

      (PP)

    • DELE na GPM
     • DELE na GPM

     • Pozor zľava pre študentov španielskej bilingválnej sekcie!!!!!

      Urobte si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole.

      Španielske diplomy DELE sú oficiálne diplomy preukazujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka. Udeľuje ich Instituto Cervantes v mene Ministerstva školstva a odborného vzdelávania Španielska.

      Diplomy DELE majú neobmedzenú platnosť.

      Termíny DELE 2022

      18. november: skúšky pre žiakov A1, A2/B1 escolar (pre žiakov do 18 rokov)
      19. november: všeobecné skúšky A1, A2, B1, B2, C1 a C2

      Registrácia pre novembrový termín prebieha do 05. 10. 2022 (široká verejnosť) a do 26.09.2022 (žiaci španielskej bilingválnej sekcie, ktorí si chcú uplatniť zľavu).

      Do uvedeného termínu nám mailom (torokovaespanol@gmail.com) alebo osobne (GPM, kabinet PK španielskeho jazyka – Töröková) doručte tieto doklady:

      • vyplnenú prihlášku, 
      • kópiu dokladu totožnosti s fotografiou
      • doklad o zaplatení poplatku (informácie k zaplateniu vám pošleme na váš email po kontrole prihlášky. Pozor! Poplatok musí byť uhradený do 05.10.2022)

      Ceny DELE 2022 Slovensko

      DELE A1: 50 €
      DELE A2: 55 €
      DELE B1: 65 €
      DELE B2: 80 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      DELE C1: 90 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      DELE C2: 95 €

      DELE A1 Escolar*: 50 €
      DELE A2/B1 Escolar*: 65 € (zľava 50% pre žiakov španielskej bilingválnej sekcie)
      *Skúšky zamerané na žiakov vo veku 11 až 18 rokov.

      Viac informácií (aj prihlášku) nájdete na: https://bratislava.cervantes.es/sk/diplomy_spanielcina_dele/terminy_ceny_dele.htm

      a u pani profesorky Törökovej alebo u Susany.

    • Estuve en España
     • Estuve en España

     • Gymnázium, Park mládeže 5 v Košiciach v rámci Dní španielskej kultúry organizuje


      Súťažnú výstavu fotografií s názvom Bol som v Španielsku

       

      O čo ide?

      Súťaž je určená žiakom GPM, ktorí navštívili Španielsko alebo iné hispánske krajiny a majú z ich návštevy vlastné fotografie s vhodným uverejniteľným obsahom. S prihlásenými fotografiami môžu súťažiť v jednej z troch kategórií: PAMIATKY, PRÍRODA a MOMENTKY. Po uzavretí súťaže zverejníme tieto fotografie na nástenných paneloch v priestoroch školy. Výherné fotografie sa stanú súčasťou stálej výstavy na chodbách v budove gymnázia.

      Ako sa môžete zapojiť?

      Tak, že elektronicky pošlete svoju fotografiu vo formáte JPG/JPEG alebo PNG (veľkosť min. 1MB) s nasledujúcimi údajmi: názov fotografie, súťažná kategória, dátum a miesto vyhotovenia fotografie, meno a trieda autora. Prihlásiť môžete maximálne 2 fotografie na adresu gpmfotosutaz@gmail.com.

      Termíny
      Prihlasovať sa, teda posielať fotografie, môžete do 26. 9. 2022, kedy je uzávierka súťaže.


      Zverejnenie výsledkov a ocenenie výhercov

      Hodnotiaca komisia vyhodnotí súťaž fotografií v každej z troch kategórií a ocení ich maximálne troma cenami. Slávnostné vyhotovenie súťaže sa bude konať 3. októbra 2022 o 10:00 hod. v Zasadačke školy.

      Pošlite svoju fotku a pokúste sa vyhrať!

      S prípadnými otázkami sa obráťte na p. prof. Martinu Törökovú (č. kab. 52) a p. prof. Viktóriu Kokorďákovú (č. kab. 209).

    • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23
     • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/23

     • 5. 9. 2022 sa začal nový školský rok. V našej škole ho slávnostne otvoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, zástupkyňa riaditeľa RNDr. Zuzana Furárová a zástupca riaditeľa PhDr. Pavol Andrejčák. Prvákom a ich rodičom sa predstavili aj žiaci našej školy, ktorí ukázali svoj talent.

      Po slávnostnom otvorení odišli spoznávať zákutia školy, svoje triedy, nových triednych učiteľov. Všetkým želáme úspešný školský rok! Tešíme sa na spoločné objavovanie nových poznatkov a mnohé zážitky.

    • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023
     • OTVORENIE ŠK. ROKA 2022/2023

     • Žiaci 1. ročníka:

      5. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični o 10.30 hod
      • triednické práce do 13.00 hod.

      Žiaci 2. – 5. ročníka:

      5. september 2022

      • triednické práce od 8.00 do 10.00 hod.

      6. september 2022

      • slávnostné otvorenie školského roka v telocvični

      Upozorňujeme, že všetci žiaci sú povinní predložiť pri nástupe do školy vyhlásenie o bezpríznakovosti.