Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Humanitné predmety

 

Činnosť PK v školskom roku 2017/2018

     Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií.

Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:

 • Spoznávame pamiatky Košíc - Mgr. Jana Fečková
 • Slovenčina v hrsti  - Mgr. Zuzana Krajcárová
 • Debatný klub - Mgr. Eva Lacková
 • Právnický krúžok - Mgr. Renáta Škárová
 • Umelecký klub - Mgr. Martina Šoltysová
 • Slovenčina v kocke - Mgr. Darina Tomková
 • Krúžok ľudských práv - Mgr. Zlata Hužvárová

 

Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:

a) olympiády: Olympiáda ľudských práv,

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 • Dejepisná olympiáda

 

b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ;

c) súťaže:    

 • Slovo bez hraníc,
 • Hviezdoslavov Kubín,
 • Štúrovo pero,
 • Demokracia si Ty,
 • Mladý Európan;

 

d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:
            

 • Dni španielskej kultúry,
 • omša celebrovaná v španielčine,
 • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
 • Deň Európy

 

e) exkurzie:

 • Židovské múzeum v Prešove,
 • Východoslovenská galéria,
 • Východoslovenské múzeum,
 • Po stopách karpatských Nemcov,
 • návšteva súdneho pojednávania,
 • návštevy divadelných a filmových predstavení

 

 

Aktualizované 28. 10. 2017