• „Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.”                                             
     J. A. Komenský

                                                      

     PK HUMANITNÝCH PREDMETOV V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

     Zloženie predmetovej komisie:

     • Mgr. Eva Lacková                       SJL – NEJ       triedna V. SA, predseda PK,
     • Mgr. Martina Didnianská            SJL – OBN     triedna I. SA
     • Mgr. Jana Fečková                      DEJ – OBN    triedna I. AA
     • Mgr. Zuzana Krajcárová              SJL – PED      triedna III. SA, výchovný poradca
     • Mgr. Renáta Škárová                   DEJ – OBN    triedna III. B
     • Mgr. Darina Tomková                 DEJ – SJL       triedna I. C     
     • Mgr. Martina Šoltysová               SJL – ESV     
     • JCDr. Marek Ondrej                    NAV

     Činnosť PK v tomto školskom roku

                 Okrem pedagogickej činnosti sa učitelia humanitných predmetov venujú talentovaným žiakom formou pravidelnej krúžkovej činnosti, prípravou na rôzne súťaže a organizovaním rôznych podujatí či exkurzií. V tomto školskom roku sa členky PK plánujú zamerať na aktivity spojené s osobnosťou M. R. Štefánika. Rovnako rok 2020 bude rokom slovenského divadelníctva vzhľadom na 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a tiež si pripomenieme 30. výročie nežnej revolúcie, preto budeme venovať pozornosť podujatiam spojeným práve s pripomenutím si týchto významných udalostí v dejinách nášho národa.

     Členovia PK v tomto školskom roku vedú tieto krúžky:

     Krúžok ľudských práv           –          Mgr. Jana Fečková

      

     Slovenčina v hrsti                  –          Mgr. Zuzana Krajcárová

      

     Debatný klub                          –          Mgr. Eva Lacková

      

     Literárne dialógy                    –          Mgr. Eva Lacková

      

     Právnický krúžok                   –          Mgr. Renáta Škárová

      

     Školský časopis                      –          Mgr. Renáta Škárová

      

     Kvízklub                                –          Mgr. Martina Šoltysová

      

     Potulky históriou                    –          Mgr. Darina Tomková

     Ďalšie súťaže a podujatia, do ktorých sa zapájame:

      

     a) olympiády:              Olympiáda ľudských práv,

                                         Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

                                         Dejepisná olympiáda

      

     b) SOČ – členky PK niekoľko rokov pripravujú študentov do školského aj vyšších kôl SOČ;

      

     c) súťaže:       

       • Slovo bez hraníc,
       • Hviezdoslavov Kubín,
       • Štúrov Zvolen

      

     d) školské akcie – kultúrne programy na podujatiach, ktorých sa naša škola zúčastňuje, resp. ich organizuje:

                                        

        • Dni španielskej kultúry,
        • omša celebrovaná v španielčine,
        • imatrikulácia študentov do 1. ročníka,
        • rozlúčka s maturantmi
        • vianočný program
        • Košické Vianoce
        • Deň Európy

      

     e) exkurzie:

        • Židovské múzeum v Prešove,
        • Východoslovenská galéria,
        • Východoslovenské múzeum,
        • Po stopách karpatských Nemcov,
        • návšteva súdneho pojednávania,
        • návštevy divadelných a filmových predstavení

     Minuloročné úspechy našich žiakov

      

      

      

      

     Olympiády

      

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry –

     krajské kolo - reprezentovali nás Jozef Mikloš a Kristína Dlugošová  

     Jozef Mikloš obsadil 3. miesto

      

     • Olympiáda ľudských práv –

      v krajskom kole našu školu reprezentovala Ema Palčová

      

     • Dejepisná olympiáda –

     v celoštátnom kole našu školu reprezentoval Jozef Mikloš, obsadil 6. miesto

      

     SOČ

     Jessica Onuferová získala 1. miesto v okresnom kole a postúpila do krajského kola.

      

     V krajskom kole nás so svojimi prácami reprezentovali Anežka Gernešiová, Roland Kapitnčik, Martin Berka, Zuzana Boháčová, Natália Toporková, Marianna Kušnierová, Kristína Žuravová a Jessica Onuferová.

      

     Jessica Onuferová a Marianna Kušnierová vo svojich kategóriách obsadili 3. miesto.

      

     Hviezdoslavov Kubín

      

     V regionálnom kole obsadili

     Marianna Kušnierová 2. miesto v kategórii próza

     Soňa Juhászyová 2. miesto v kategórii próza

     Barbora Jarabáková 2. miesto v kategórii próza

     Daniel Kuchár 2. miesto v kategórii poézia

      

     Štúrov Zvolen – do krajského kola sa pripravoval Róbert Helcmanovský

      

     Mladý Európan – Ema Palčová, Alexandra Fekete a Bianka Eperješiová obsadili 6. miesto

      

      

      

      

     Z tvorby našich talentov

     Autorkou nasledujúcich veršov je naša absolventka a nádejná poetka Ivka Topitkalová,
     na ktorú sme veľmi hrdí a želáme jej veľa tvorivých nápadov.

      

     V svetlách noci

     ty v čiernych šatách

     tichá

     sedíš pokojne

     keď dvíham sa na basy hudby

     tebou ani nepohne

     idem sám a rozmýšľam

     či chceš ma alebo skôr nie

     zrazu vidím ťa

     a nestačím sa diviť

     keď vidím ako tancuješ

     hýbeš sa

     akoby si inak ani nevedela

     akoby nebola noc

     ktorú by si neprebdela

     dotýkaš sa ma

     akoby som celý život bol tvoj

     tento večer je čiernobiely film

     ale v červenom

      

     *

     Kým si mala oheň v očiach

     Ja som nechcel prestať horieť

     Nemohol som zabudnúť

     Na dni hier a prehier

     V kartách

     Láskach

     A dni nepodaných rúk

      

     Čítali sme Hemingwaya

     A beatnických básnikov

     mali sme pocit stotožnenia

     Ich životov

     Našich snov

     Ktorých nebolo veľa

     Ale boli veľké

     Načo je sen

     Čo neplní sa

     A ako to môžeme vedieť

      

     Pili sme víno

     A rozoberali obrazy slávnych

     Boli sme pokrytci

     No neboli sme sami

     Chceli sme rozumieť umeniu

     No ledva sme rozumeli sebe

     Snažili sme sa dať si trochu nehy

     A niečo o svete vedieť

      

     Skončili sme chudobní

     Bankovkami

     No nie duchom

     Mali sme seba knihy a obrazy

     A vôňu vína čo prúdila vzduchom

      

     Presvedčili sme sa

     Že treba nám veci čo nemáme

     A treba nám ich nemať

     A potrebujeme nesplnené sny

     Aby sme mali o čom snívať

      

     A keď som s tebou tak viem

     Že neviem prestať horieť

     A zabúdam na všetky nepodané ruky

     A dni neláskavých prehier

      

     *

     MANIFESTO

     SWEET VIOLENCE

     Revolúcia nehy

     Keď svet zachránil

     Zdroj ľudský

     Ľudsky krehký

     Kde úsmev mení názor

     A hnev nemá miesto

     Kde mier a láska

     Zdieľa jeden priestor

     Tu udiera sa ružami

     A rozpráva dotykom

     A nenávisť je v pohári

     Ale rozbitom

     A nikto sa neporeže

     Na črepine z neho

     Tu krv tečie len rozhryzenou perou

      

     A oči otvárame do slnečných rán

     Potom rátame, koľko je v kŕdli vrán

     A píšeme tajné ľúbostné listy

     A vyznania lásky

     Nemáme len v mysli

     Kde trháme ničíme drvíme krivdy

     Nielen za dverami detskej izby

     Kde city idú nad rozum

     A idey nad konzum

     Kde môžeme sa stále hrať

     A len pekne rozprávať

     Kde bozk prekoná všetku bolesť

     a zaspávať sladko môžeš

      

     Prosím žime tak

     Že len dobro budeme v sebe niesť

     A hovorme jazykom

     SWEET VIOLENCE