• Úspechy našich žiakov v šk. roku 2016/17
     

    Olympiády:
    • OSJL – v krajskom kole nás reprezentovali Róbert Helcmanovský II.SA (7.m.) a Ivana Topitkalová III.A (14.m.)
    • Dejepisná olympiáda – v krajskom kole nás reprezentoval Jozef Mikloš z III.SB, kt. obsadil 3. miesto; zúčastnili sa aj Róbert Kuzma a Daniel Čurilla z II.SA

     

    SOČ

    • Do krajského kola SOČ postúpili: Jakub Ṻberlauer III.SB, Jozef Mikloš z III.SB, Nikola Hrindová z III.D, Veronika Pindrochová a Zuzana Ružbašanová z III.SA, Alexandra Geročová a Daniel Lefkovitš z III.A.
    • Jozef Mikloš a Nikola Hrindová vo svojich odboroch zvíťazili a reprezentovali našu školu v celoštátnom kole.

     

    Hviezdoslavov Kubín

         Po víťazstve v regionálnom kole postúpili do krajského kola v kategórii poézie Jana Kopkášová z I.SA a Marianna Kušnierová z I.C, z 2. miesta postúpila Soňa Juhásziová z I.A v kategórii próza a v krajskom kole získala čestné uznanie.

     

    Aktualizované 28. 10. 2017