• Peniaze nie sú všetko, ale s nimi je možné realizovať aktivity, ktoré by inak ostali iba v plánoch.

    Občianské združenie AURaP, ktoré pôsobí pri Gymnáziu Park mládeže a podporuje vzdelávanie. Ak je Vám aj táto myšlienka blízka a Vy alebo niekto iný vo vašom okolí rozhoduje o venovaní 2 % z dane budeme radi, ak na nás budete myslieť.
      • ÚRADNÉ HODINY
       • ÚRADNÉ HODINY

        Počas letných prázdnin nás môžete kontaktovať:

        • 04.07. – 15. 7. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
        • 15.07. – 29. 7. 2022 telefonicky, elektronicky 8.00 – 13.00 hod.
        • 01.08. – 11. 8. 2022 osobne 8.00 – 13.00 hod. (zvoniť)
        • 12.08. – 19. 8. 2022 telefonicky, elektronicky 8.00 – 13.00 hod.
        • 22
      • Rozlúčka so školským rokom 2021/22
       • Rozlúčka so školským rokom 2021/22

        Dňa 30. júna 2022 sa v telocvični školy stretli vedenie školy, učitelia a žiaci na slávnostnej rozlúčke s uplynulým školským rokom. Okrem priania, ktorým vedenie školy zaželalo všetkým zúčastneným pekné leto, krásne prázdniny i dovolenky ocenilo našich najlepších žiakov.

        Premiant školy za školský rok 2021/22 : Hudáková Alexandra - III.AA

        Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
        1. Madarasová Barbora - II.SA
        2. Dulovičová Emma - III.B

        Pochvala riaditeľom školy za mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy:
        1. Almáši Michal - III.C, Gbúrová Barbora - IV.SB, Jakubocová Želmíra - II.AA, Jusko Šimon – III.C, K.K. – IV.SB, Šenkovič Daniel - III.C, Volková Karolína - IV.SB

      • Oznam
       • Oznam

        Druhé kolo prijímacích skúšok pre odbor

        7902 J 74 – 5-ročné bilingválne slovensko-španielske štúdium

        sa uskutoční 21. 6. 2022.

        Od uchádzačov znalosť španielskeho jazyka nevyžadujeme.

      • Poďakovanie
       • Poďakovanie

        Jedno príslovie hovorí:

        „Ak máš veľa, dávaj zo svojho bohatstva. Ak máš málo, dávaj zo svojho srdca.“

        A tak sa stalo, že niekto, kto mal dostatok, sa oň podelil s nami. Bola to firma Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o., ktorá venovala našej škole techniku i nábytok, a my sme vďaka ich štedrosti zmodernizovali jednu z našich počítačových učební. Veríme, že táto investícia sa oplatí a niektorí z našich absolventov časom posilnia rady zamestnancov Deutsche Telekom. A za to, že sme zase raz mohli urobiť veľký krok dopredu, všetkým kompetentným naozaj zo srdca ďakujeme.

      • ISIC
       • ISIC

        Predlženie platnosti ISIC preukazu študenta v doprave je možné realizovať od 1. 6. 2022 cez SMS (3,60 €) alebo aplikáciu UBIAN (3,60 €).

        Viac informácii na stránke : www.preukazstudenta.sk

        ISIC je potrebné po úspešnom potvrdení predlženia priložiť na terminál v škole (kab. č. 209) alebo na verejný terminál a zľava na dopravu bude automaticky predĺžená.

      • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii
       • Maturity v španielskej bilingválnej sekcii

        Počas maturitného týždňa 23. - 26. 5. 2022 máva naša škola vždy vzácnu návštevu – maturitné odpovede našich maturantov v španielskej bilingválnej sekcii prídu ako súčasť maturitnej komisie posúdiť aj zástupcovia španielskeho ministerstva školstva.

        V tomto školskom roku to boli pán inšpektor Don Miguel Ángel Pinero Gordo a španielsky pridelenec pre vzdelávanie a kultúru na Slovensku pán Miguel Ángel Hernáiz Lasanta.

      • Návšteva v technickom múzeu
       • Návšteva v technickom múzeu

        Počas konania maturitných skúšok (23. - 26. 5. 2022) na našej škole navštívíli študenti druhého ročníka výstavy v Slovenskom technickom múzeu.

        V Sieni výbojov si najprv pozreli dokumentárny film Nikola Tesla, ktorý je o živote a významných objavoch známeho fyzika. Následne sa zúčastnili komentovanej prehliadky tématických exponátov. Niektoré z nich si vyskúšali zábavno-náučnou formou na „vlastnej koži“. Na záver pútavej prehliadky sa mohli presvedčiť o účinkoch elektrostatického poľa.

      • Rozlúčka s absolventmi
       • Rozlúčka s absolventmi

        V školskej telocvični sa dnes uskutočnilo stretnutie čerstvých absolventov našej školy za školských rok 2021/22. Absolventom a prítomným učiteľom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. Milan Marinčák, ktorý zhodnotil priebeh maturitných skúšok v aktuálnom školskom roku. Spolu so zástupkyňou školy RNDr. Zuzanou Furárovou ocenili najlepších bývalých žiakov, okrem iného aj za reprezentáciu školy, aktívnu účasť na živote školy, excelentné výsledky počas štúdia i výsledky dosiahnuté na maturitných skúškach!

      • Rozlúčka s maturantmi 2022
       • Rozlúčka s maturantmi 2022

        Bol piatok 13. - deň plný emócií, ktoré sa v nás bili.

        Na jednej strane nám srdce plesalo, že konečne môžeme usporiadať tradičnú rozlúčku s našimi maturantmi. No na druhej strane nám srdce plakalo, že sa maturanti s nami definitívne lúčia.

        Milí naši maturanti! Veríme, že naši tretiaci a bilingválni štvrtáci Vám v piatok privodili úsmev na tvári či slzu v oku. Už teraz nám je za Vami smutno. Ale veríme, že je pred Vami nádherný život s novými výzvami.

      • Mladý Európan 2022
       • Mladý Európan 2022

        Naše študentky v regionálnej súťaži Mladý Európan zo IV.AA obsadili krásne 3. miesto.

        O priebehu súťaže napísali: „Dňa 29.4. sme sa zúčastnili súťaže Mladý Európan. Súťaž sa konala v Košiciach a okrem nás sa súťaže zúčastnilo sedem ďalších trojčlenných tímov. Za prezentáciu o Francúzsku, ktorá je predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie, sme dostali plný počet bodov. Po úspešne zvládnutom kvíze a tajničke sme postúpili do finále a nakoniec sme obsadili 3. miesto. Veľmi nás to teší a sme vďačné za túto skúsenosť. Súťaž nám otvorila obzory a určite by sme našim spolužiakom odporúčali, aby si to budúci rok tiež vyskúšali. :)”

      • IT Fitness Test 2022
       • IT Fitness Test 2022

        Dovoľujeme si Vás pozvať, najmä učiteľky a učiteľov, žiačky a žiakov na 11. ročník IT Fitness Testovania - najväčší test digitálnych zručností na Slovensku, ktorý bol otvorený 26. apríla 2022 za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR, MIRRI, Zastúpenia Európskej komisie, odborných zástupcov a partnerov podporujúcich rozvoj digitálnych zručností.

    • Zvonenia

     Streda 10. 8. 2022
    • Jedálny lístok

     • Štvrtok04. 08.
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Piatok05. 08.
     • zatiaľ žiadne údaje
    • Dokumenty

    • Počítadlo návštev

     Počet návštev: 3976694