• ÚRADNÉ HODINY
     • ÚRADNÉ HODINY

      Úradné hodiny počas letných prázdnin:

      • 6. 7. – 14. 7. 2021 aj osobne 8. 00 – 13. 00 hod.
      • 15. 7. – 31. 7. 2021 telefonicky, elektronicky 8. 00 – 13. 00 hod.
      • 2. 8. – 10. 8. 2021 aj osobne 8. 00 – 13. 00 hod.
      • 11. 8. – 19. 8. 2021 telefonicky, elektronicky 8. 00 – 13. 00 hod.
      • 20. 8. – 31. 8. 2021
    • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE
     • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE

      Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka! Urob si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Neváhaj! Posledný termín pre rok 2021 je:

      • 12. november 2021 úrovne A1, A2/B1 (pre žiakov do 18 rokov)
      • 13. november 2021 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Podávanie prihlášok do 6. októbra 2021.

    • Naši najlepší!
     • Naši najlepší!

      Dňa 30. júna 2021 Mgr. Milan Marinčák - riaditeľ skoly, RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová poďakovali za výborné výsledky študentom našej školy. Ocenili účasť v súťažiach.

      Premiant školy

      • Daniel Dzurík – III.B

      Pochvala riaditeľa školy za výborný prospech 1,0 a 0 vymeškaných hodín

     • KOŽZ

      Vo štvrtok 29. 4. 2021 sa konal Kurz ochrany života a zdravia pre študentov 3. a 4. ročníka v spolupráci s Ministerstvom Obrany SR. Kurz bol zameraný na zvýšenie informovanosti a interaktívne vzdelávanie študentov v oblastiach brannej výchovy, brannej povinnosti, brannej prípravy a vojenskej histórie.

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

      Dňa 28. 6. 2021 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie pre študentov 1. ročníka kde sme si otestovali a zlepšili naše vedomosti a zručnosti v oblasti zdravotníckej prípravy a dopravnej výchovy.

      Študenti si vypočuli krátku teoretickú prednášku z dopravnej výchovy a zdravotníckej prípravy, prakticky si vyskúšali podávanie prvej pomoci a aj si zasúťažili vo vedomostnom kvíze a rôznych branných športoch.

     • MS Juniorov LRU Feeder

      Cez víkend sa konali MS Juniorov LRU Feeder na VN Môťová vo Zvolene. Naša žiačka, Katka Ninčáková z 3.B, získala cenu Najúspešnejšie dievča v kategórii U20, keď v sobotu za 5 hodín chytila 8075 g, a v nedeľu za 5 hodín chytila 16 150 g.

      Gratulujeme :)

  • Zvonenia

   Streda 28. 7. 2021
  • Jedálny lístok

    zatiaľ žiadne údaje
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2102719