• Rozhodnutím MŠVVaŠ zo dňa 11. októbra 2020 prebieha
    DIŠTANČNÉ
    vzdelávanie žiakov stredných škôl.
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
     • Milí rodičia, absolventi, priatelia školy!

      Využite Vaše právo poukázať (1%), 2%, (3%) dane.

      Podávajú sa daňové priznania, opäť máte možnosť aspoň trochu ovplyvniť to, ako štát nakladá s časťou našich daní.
      • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.
         • Výsledky volieb

          Výsledky volieb do Rady školy za zákonných zástupcov pri Gymnáziu Park mládeže 5, Košice

          1. Ing. Daniel Jendrichovský
          2. JUDr. Martin Balčík
          3. Ing. Zlata Jašková
          4. Ing. Zuzana Kalináčová
          5. Mgr. Peter Jeník

          Za členov rady školy za zákonných zástupcov boli vo voľbách tajným hlasovaním zvolení prví traja kandidáti. Zvoleným členom rady školy gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu.

        • Imatrikulácia
         • Imatrikulácia

          Stihli sme to! Dňa 9. 10. sa uskutočnila „imatrikulácia“ pre prvákov. Hneď pri vstupe do školy sa im pripomenula táto udalosť plagátom s veľkým nápisom IMATRIKULÁCIA a priloženými pravidlami cestnej premávky, ktoré ich majú previezť úskaliami študentského života na Parku.

          Počas 4. a 5. vyučovacej hodiny prebehol slávnostný ceremoniál prijatia prvákov. Každú triedu navštívilo vedenie školy – Mgr. Milan Marinčák, RNDr. Zuzana Furárová, Mgr. Zuzana Krajcárová – v sprievode žiakov v dobovom oblečení. Prváci po odpovedaní na „záludné“ otázky prešli pasovaním do stavu študentského. Tento deň a príslušnosť k našej škole im bude pripomínať odznak GPM, pasovací dekrét a koronazošit. Už ste naši!

        • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM
         • BESEDA S MARIOM HERREROM RAMÍREZOM

          Dni španielskej kultúry pokračovali vo štvrtok 8. októbra 2020 besedou našich študentov so zástupcom honorárneho konzulátu Španielskeho kráľovstva Mariom Herrerom Ramírezom. Na besede v zasadačke našej školy sa kvôli epidemiologickým opatreniam mohol zúčastniť len užší výber z radov našich študentov. Išlo o štvrtákov z bilingválnych španielsko-slovenských tried, ktorí pána Ramíreza spočiatku pozorne počúvali a neskôr mu kládli otázky, ktoré z debaty logicky vyplynuli.

      • Zvonenia

       Utorok 20. 10. 2020
      • Jedálny lístok

       • Piatok16. 10.
       • Polievka sedliacka (250)

        Kuracie mäso po čínsky (144)
        Ryža dusená (190)
        Kompót mandarínkový (150)
      • Dokumenty

      • Počítadlo návštev

       Počet návštev: 79761