• Návšteva z ambasády USA

      Našu školu navštívil diplomat z ambasády USA, pán Bradley Gardner. Žiakom našich bilingválnych anglických tried predstavil svoj zaujímavý životný príbeh a odpovedal na ich zvedavé otázky.

      Pochválil úroveň správania a vedomostí našich študentov a dúfame, že bude pani veľvyslankyni USA na Slovensku tlmočiť aj pozvanie čoskoro nás navštíviť.

     • iBobor - Junior

      Vo štvrtok 14. 11. 2019 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor 2019 v kategórii Junior. Reprezentovali nás vybraní študenti druhých ročníkov.

      Celkovo na Slovensku vo štvrtok súťažilo 7 994 Juniorov, úspešných riešiteľov bolo 2 646 (33,1%), maximum bodov dosiahli 90. Dúfame, že medzi nimi boli úspešní aj naši študenti. Výsledky budú zverejnené po sumarizácií.

    • Informačný bulletin č. 20
     • Informačný bulletin č. 20

      Milí študenti, aj tento školský rok si máte možnosť zakúpiť INFORMAČNÝ BULLETIN s poradovým číslom 20, plný informácii o našej škole. Cena: 0,50€, kontaktná osoba: Mgr. Jana Fečková, (kabinet č. 155, 1. poschodie, trakt B).

      Bulletin bol vytlačený rešpektujúc životné prostredie ako výrobok z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov a kontrolovaných zdrojov www.pefc.sk

    • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie
     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencie

      Dňa 11.11.2019 sme sa žiaci I.B triedy Laura Laubertová, Ivo Rusinko a Nina Viznerová zúčastnili na súťaži online kola Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie.

      Cieľom súťaže je zapojiť mládež na celom Slovensku, aby boli oboznámení o chorobe AIDS a víruse HIV.

      Počas 20 minút sme mali riešiť otázky, ktoré sme ale vďaka príprave zvládli vyriešiť za kratší čas! Dúfame, že aj správne.

  • Zvonenia

   Nedeľa 17. 11. 2019
  • Jedálny lístok

   • Nedeľa10. 11.
   • Zatvorené
   • Pondelok11. 11.
   • Polievka gulášová srbská (268)
    Rožok grahamový (60)
    Granadiersky pochod (350)
    Kyslá uhorka (100)
    Pitná voda
    Keks
  • Dokumenty

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 11362723