• Exkurzie

    •  

     Plánované exkurzie v školskom roku 2017/18


     SEPTEMBER

     • Noc výskumníkov (MJ)

      

     DECEMBER

     • Incheba Bratislava – výstava Body the exhibition (tajomstvá ľudského tela) (maturanti seminára z biológie; III.A) – 2 skupiny (NE)

      

     JÚN

     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska pre žiakov III.A, III.B, III.C, III.SA, III.SB (NE)

      

     Plánované exkurzie bez bližšieho uvedenia termínu:

     Mgr. Gabriela Čurková

     • Čistička odpadových vôd (Kokšov – Bakša) (I. ročník / II. ročník)
     • Kerko, a.s. Košice – Dlaždice – anorganická chémia – stavebný materiál
     • Hvezdáreň Prešov
     • STM Košice:
      • Z dejín fyziky na Slovensku (I.roč)
      • Sieň elektrických výbojov (II. a III. roč.)
      • Energetické oddelenie A.Stodolu (III. a IV. roč.)
     • Vedecko-technické múzeum
     • Východoslovenské múzeum – mineralógia

      

     Mgr. Helena Jeníková

     • Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky, laboratórium všeobecnej elektrotechniky , - Steel park

      

     RNDr. Zuzana Majerčáková

     • návšteva Siene výbojov v technickom múzeu - podľa aktuálnych možností pre žiakov 2. ročníka
     • návšteva Steel parku v Kulturparku podľa aktuálnych možností pre žiakov 3.ročníka
     • návšteva planetária - podľa aktuálnych možností pre žiakov 1. Ročníka

      

     Mgr. Andrea Spišáková

     • Incheba Bratislava – výstava Body the exhibition (tajomstvá ľudského tela) (maturanti CVB – V.SA, V.SB)

      

     Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)