• Členovia

    •  

     Predmetová komisia prírodovedných predmetov (FYZIKA, CHEMIA, BIOLÓGIA)

     • Mgr. Iveta Nemcová, aprobácia BIO - CHE
     • Mgr. Gabriela Čurková, aprobácia FYZ - CHE
     • RNDr. Zuzana Majerčáková, aprobácia MAT - FYZ
     • Mgr. Andrea Spišáková, aprobácia BIO - GEG
     • RNDr. Lenka Šimková, aprobácia BIO - CHE

      

     Aktualizované 26. 9. 2018 (NE)