• Krúžky

    •  

     Krúžky

      

     1. Biologický krúžok pre maturantov – Mgr. Iveta Nemcová

     2. Turnaj mladých fyzikov – RNDr. Zuzana Majerčáková
     3. Záhradkár – RNDr. Zuzana Majerčáková
     4. Chémia prostredníctvom myšlienkových máp – RNDr. Lenka Šimková

      

     Podrobnejšie informácie ku krúžkom nájde na web stránke školy v časti Krúžky.

      

     Aktualizované 21. 9. 2017 (NE)