• Úspechy našich študentov v šk. roku 2014/2015

     • Úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 75,4 %.
     • Všetci 11 študenti, ktorí robili cambridgeskú skúšku FCE v júni 2015 boli úspešní. Štyrom študentom bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni CAE.
     • Celoslovenské kolo súťaže Shakespeare’s Memorial – Kristína Lashkay, I.B, 1. miesto
     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku:
      • kategória 2A – Kristína Lashkay, I.B, 2. miesto
      • kategória 2B – Janka Albertiová, III.B, 2. miesto
     • Súťaž Angličtinár roka – Janka Albertiová, III.B, 8. miesto v SR a 38. miesto v ČR a SR