Gymnázium, Park mládeže 5, Košice

Pre záujemcov o štúdium 2% dane Vedenie školy Krúžky O škole Predmetové komisie Kontakt+Mapa Projekty Pracovné ponuky Verzia pre mobily
 

Navigácia

novinky

Anglický jazyk

 

Naše gymnázium ponúka v školskom roku 2017/2018 výučbu anglického jazyka v:

 • triedach klasického štúdia, ktoré poskytujú štúdium anglického jazyka na úrovni B1 a B2,
 • triedach s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, ktoré poskytujú štúdium jazyka na úrovni B1+, B2 až C1,
 • bilingválnej triede, v ktorej je štúdium anglického jazyka ukončené na úrovni C1 a od 2. ročníka sa vybrané predmety učia dvojjazyčne.

 

Vyučujúci ANJ:

 • Mgr. Kišeľáková Viera, ANJ – RUJ
 • Mgr. Crawley Andrea, ANJ
 • Mgr. Fedorková Tatiana, ANJ – GEG
 • Mgr. Gáborová Mária, ANJ
 • Gribushina Marina, ANJ – NEJ
 • Mgr. Janovská Slavomíra, ANJ
 • Mgr. Kočiš Miroslav, ANJ
 • Mgr. Lazarová Dana – ANJ - UAK
 • PhDr. Saulichová Jana, ANJ
 • Mgr. Sopčáková Mária, ANJ – RUJ

 

Naša činnosť v školskom roku 2017/2018

V šk.roku 2017/2018 ponúkame bohatý výber súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii v júni 2018.

 

Súťaže a iné aktivity

 • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2017
 • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2017
 • Halloween Tea Party, október 2017
 • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2017
 • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2017
 • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2017
 • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2017
 • Deň boja proti AIDS, december 2017
 • Valentínska pošta, február 2018
 • realizácia Týždňa anglicky hovoriacich krajín, marec 2018
 • Deň bez stresu, apríl 2018
 • Štvorylka na Hlavnej ulici, máj 2018
 • súťaž v písaní básničiek Limerick Day, máj 2018
 • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2018
 • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
 • návšteva knižnice British Council
 • besedy s predstaviteľmi a hosťami z British Council
 • otvorené hodiny anglického jazyka
 • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
 • konzultačné hodiny

 

Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

 • Mgr. Janovská Slavomíra – Príprava na maturitu z anglického jazyka
 • Gribushina Marina – Moja angličtina (krúžok pre študentov 2. ročníka)
 • Mgr. Kišeľáková Viera – Krúžok mladých peer aktivistov
 • Mgr. Kočiš Miroslav – Cambridge (krúžok pre talentovaných študentov)

 

 

Aktualizované 21. 11. 2017