•  Úspechy našich študentov v šk. roku 2015/16

     Úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 63,3 %.

     Všetci študenti, ktorí robili cambridgeskú skúšku FCE a IELTS v júni 2016 boli úspešní. Študentovi Filipovi Žipajovi bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni C2.

     Celoeurópska súťaž Angličtinár roka

     • Róbert Selvek, V.SA 2. miesto v SR a 13. miesto v EÚ
     • Jana Albertiová, IV.B 19. miesto v SR a 94. miesto v EÚ
     • Richard Rybár, II.SA 42. miesto v SR a 219. miesto v EÚ

     (súťaže sa zúčastnilo 42 študentov našej školy, zapojilo sa do nej 479 škôl a 10 989 študentov z 19 krajín Európskej únie).

     Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo – študenti 1. a 2. roč., 1. miesto za dramatizáciu ruskej rozprávky

     Súťaže a iné aktivity v anglickom jazyku v šk. roku 2015/2016

     • Európsky deň jazykov, zážitkové aktivity, september 2015
     • Shakespeare's Memorial, súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku, október 2015
     • Juvenes Translatores, súťaž mladých prekladateľov,  november 2015
     • English Essay Competition, súťaž v písaní esejí, november 2015
     • Olympiáda v anglickom jazyku, školské kolo, december 2015
     • Týždeň anglicky hovoriacich krajín, február 2016
     • jazykovo-poznávací pobyt v Pobaltí a Petrohrade, jún 2016
     • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
     • British Council - návšteva knižnice, beseda s predstaviteľmi a hosťami z British Council
     • otvorené hodiny anglického jazyka
     • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
     • konzultačné hodiny
     • bohatá ponuka krúžkov

      

     1. Shakespeare's Memorial
     2. English Essay Competition
     3. Juvenes Translatores
     4. Olympiáda v anglickom jazyku
     5. Týždeň anglicky hovoriacich krajín
     6. Projekty
     7. Jazykovo-poznávací pobyt - Pobaltie & Petrohrad 2016
     8. Maturita

      

      

     Výsledky English Essay Competition

     Juniors:

     1. Veronika Hudáková (I.A)

     2. Nina Španová (II.B)

     3. Ester Natália Prékopová (II.SB)

     Seniors:

      1. Jana Albertiová (IV.B)

      2. Alexandra Stanová (IV.A)

      3. Tamara Rusnáková (V.SB)

      

      

     (fotoalbum)

      

     Juvenes Translatores

     Výsledky Juvenes Translatores

     Juniors:

      1. Marek Gaľa (II.SA)

      2. Alexandra Ružičková (III.SA)

      3. Eszter Natália Prékopová (II.SB)

     Seniors:

     1. Samuel Kurucz (IV.SB)
     2. Patrik Lukáč (IV.B)
     3. Ivana Papcunová (IV.A)