• SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE
     • SKÚŠOBNÉ CENTRUM DELE

     • Jedinečná možnosť pre študentov španielskeho jazyka! Urob si medzinárodne uznávaný certifikát DELE na našej škole. Neváhaj! Posledný termín pre rok 2021 je:

      • 12. november 2021 úrovne A1, A2/B1 (pre žiakov do 18 rokov)
      • 13. november 2021 úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2

      Podávanie prihlášok do 6. októbra 2021. 


      Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke a  v priloženom súbore alebo kontaktuje pani profesorku Törökovú.

    • Naši najlepší!
     • Naši najlepší!

     • Dňa 30. júna 2021 Mgr. Milan Marinčák - riaditeľ skoly, RNDr. Zuzana Furárová a Mgr. Zuzana Krajcárová poďakovali za výborné výsledky študentom našej školy. Ocenili účasť v súťažiach.

       

      Premiant školy

      • Daniel Dzurík – III.B

      Pochvala riaditeľa školy za výborný prospech 1,0 a 0 vymeškaných hodín

      • Simona Tomahoghová – I. SA
      • Ema Skoršepová – I.SB
      • Linda Vu Chu – II. B
      • Daniel Dzurík – III.B
      • Tomáš Mesarčík – III. C

      SOČ krajské kolo:

      • Michaela Malegová  - III. SB
      • Terézia Jeníková – III. C
      • Tamara Botová – III. AA
      • Martina Hrabovská – III. AA
      • Andrea Rosa – III. SA
      • Richard Varga – III. C
      • Michaela Kovaľová – III. SA
      • Barbora Čemanová – III. SB – 3. miesto
      • Ľudmila Uramová – III.C
      • Sára Palečková – III. SB
      • Lea Machová – III. SA
      • Sara Domonkošová  - III.AA
      • Daniel Dzurík – III. B
      • Nina Zuzana Marhefková – III. SA
      • Tamara Gregová – III. SA
      • Barbora Gbúrová – III. SB

      SOČ celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Zuzana Madarasová – III. AA
      • Michaela Moravská – III. AA
      • Rebeka Andrášová – III. AA
      • Ema Galdunová – III. SB


      Olympiády krajské kolo:

      • Michal Almási – II. C – 4. miesto - fyzikálnej olympiády
      • Michal Almási – II. C – 5. miesto – matematická olympiáda
      • Teo Varga – II. SB – úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Matej Lindvay – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Radka Miškovičová – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Juraj Takáč – II. SB - úspešný riešiteľ – geografická olympiáda
      • Sebastián Kurila – IV. SB – 6. miesto – olympiáda zo SJL
      • Nina Straková – II. C – 10. miesto – olympiáda zo SJL
      • Michaela Moravská  - III. AA – 4. miesto – olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Katarína Lencsesová – IV. B – 3. miesto - olympiáda vo francúzskom jazyku
      • Alexandra Hudáková – II. AA – 3. miesto olympiáda v ANJ
      • Jakub Barkáč -  IV. B – 10. miesto – ekonomická olympiáda
      • Daniel Šenkovič - II.C - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Martina Mihaľová - III.B - 3. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Majláthová  - IV.B - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Barbora Čemanová - III.SB - 2. miesto - olympiáda v španielskom jazyku


      Olympiády celoslovenské kolo, pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy

      • Veronika Dlugošová – III. AA – 5. miesto – olympiáda v španielskom jazyku
      • Matúš Popovič – II. AA – 1. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Sebastián Kurila  - IV. SB -6. miesto - olympiáda v španielskom jazyku
      • Daniel Dzurík – III. B – ekonomická olympiáda
      • Barbora Madarasová – I.SA –  4. miesto - olympiáda v ANJ
      • Barbora Majláthová – IV. B – 4. miesto – biologická olympiáda


      Súťaže:

      • Marek Tej – III. AA – Turnaj mladých fyzikov – celoštátne kolo
      • Laura Genčúrová – III. B – Hviezdoslavov Kubín – postup do krajského kola
      • Nina Bziková – I. C – Ruské slovo – 2. miesto v krajskom kole