•  Aktivity

         PK cudzích jazykov v šk.roku 2017/2018 množstvo súťaží, exkurzií, výletov, krúžkov a iných aktivít. Talentovaní študenti sa môžu zúčastniť tradičných súťaží "Juvenes Translatores", "English Essay Competition", "Shakespeare's Memorial" a olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Študenti si môžu overiť a rozšíriť ich jazykové znalosti aj počas jazykovo-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii v júni 2018.


    Minuloročné úspechy našich študentov

         Priemerná úspešnosť školy v EČ MS z anglického jazyka na úrovni B2 bola 72,9 %. Všetci študenti, ktorí sa prihlásili na cambridgeskú skúšku FCE a IELTS v júni 2017 boli úspešní. Študentovi Filipovi Žipajovi bol na základe výsledkov udelený certifikát na úrovni C2. Celoeurópska súťaž Angličtinár roka – Richard Rybár, III.SA, 118 bodov – 79. miesto na svete, Michaela Matisková, III.C, 116 bodov – 213. miesto na svete, Kurucz Samuel, V.SB, 114,5 bodov – 305. miesto na svete (aj ďalších 10 študentov dosiahlo viac ako 100 bodov, súťaže sa zúčastnilo 42 študentov našej školy, 479 škôl a 10 989 študentov z 19 krajín Európskej únie, škola obsadila krásne 29. miesto na svete).

         Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo – študenti 1. a 2. roč., 1. miesto za dramatizáciu ruskej rozprávky.


    Súťaže a iné aktivity

    • zážitkové aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, september 2017
    • súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial, október 2017
    • kultúrno-poznávacia exkurzia Po stopách spišských Nemcov, október 2017
    • Halloween Tea Party, október 2017
    • súťaž mladých prekladateľov Juvenes Translatores, november 2017
    • súťaž v písaní esejí English Essay Competition, november 2017
    • celoeurópska súťaž Angličtinár roka, november 2017
    • školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku, december 2017
    • Deň boja proti AIDS, december 2017
    • Valentínska pošta, február 2018
    • realizácia Týždňa anglicky hovoriacich krajín, marec 2018
    • Ruské slovo, marec  2018
    • Deň bez stresu, apríl 2018
    • Štvorylka na Hlavnej ulici, máj 2018
    • súťaž v písaní básničiek Limerick Day, máj 2018
    • jazykovo-poznávací pobyt vo Veľkej Británii, jún 2018
    • návšteva Goetheho inštitútu/knižnice so žiakmi 1. ročníka
    • návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku
    • návšteva knižnice British Council
    • besedy s predstaviteľmi a hosťami z British Council
    • otvorené hodiny anglického jazyka
    • príprava študentov na cambridgeskú skúšku FCE
    • konzultačné hodiny

     

    Aktualizované 19. 10. 2017 (FT)