• Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

    • Mgr. Crawley Andrea – DofE – Cena vojvodu z Edinburgu
    • Marina Gribushina – Ruský klub a Nemčina do života
    • Mgr. Viera Kišeľáková Príprava na maturitu z ruského jazyka 
    • Mgr. Miroslav Kočiš – Success Club 
    • Mgr. Jarmila Šimonová  DofE – Cena vojvodu z Edinburgu
    • Mgr. Dana Papuga  Oddiel prvej pomoci
    • Mgr. Szmolková Zuzana Rozhlasový krúžok
    • Mgr. Vlček Jakub  DofE – Cena vojvodu z Edinburgu

    Aktualizované 22. 10. 2021 (FT)