• Ponuka krúžkov PK cudzích jazykov:

    • Gribushina Marina – Ruský klub, Príprava na FCE (3. ročník)
    • Mgr. Kišeľáková Viera – Krúžok mladých peer aktivistov
    • Mgr. Kočiš Miroslav – Krúžok Success – podpora olympiád a súťaží v ANJ a SOČ

     

    Aktualizované 5. 5. 2019 (FT)