• Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE
     • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE

     • Cena Vojvodu z Edinburgu - DofE  je prestížny medzinárodný projekt založený Princom Filipom za účelom motivovať mladých ľudí ku športu, voľnočasovým aktivitám,  dobrovoľníctvu a spoznávaniu prírodných krás vo svojom rodnom kraji.

      Tento projekt sa rozbehol na našej škole tohto školského roku (2019/2020), pričom sa doň zapojilo 9 študentov, piati s veľkou pravdepodobnosťou majú šancu ukončiť úspešne svoj cyklus na bronzovej a striebornej úrovni.

      Úspešní “dofáci” nielen získajú neoceniteľné skúsenosti pri prekonávaní samého seba, cenu odovzdanú významnými osobnosťami zo sveta športu a kultúry, ale aj výhody, ktoré sú spojené s umiestnením sa na univerzity doma aj v zahraničí.

      Do projektu sú zapojení:

      • Veronika Dlugošová, Alexandra Feketa, Laura Genčúrová - bronzová úroveň,
      • Ľudmila Haluškova, Ema Palčova- strieborná úroveň,

      Učitelia:

      • Andrea Crawley - vedúca účastníkov,
      • Viera Kišeľaková - vedúca účastníkov,
      • Andrea Spišáková - expedičná školiteľka,
      • Tatiana Fedorková - expedičná hodnotiteľka,
      • Jarmila Šimonová - koordinátorka projektu.

      Tešíme sa na nových účastníkov! :)

    • Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI
     • Odhalenie pamätnej tabule - Jozef GÖNCI

     • Slovenský olympijský a športový výbor za aktívnej účasti Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky a v spolupráci s Mincovňou Kremnica, š. p., v rámci  projektu zameraného na pripomenutie a vyzdvihnutie všetkých olympijských medailistov zo Slovenska (je ich spolu 85, z nich 59 žijúcich) vyrobili pamätné tabule, ktoré sa postupne slávnostne osadzovali na miestach, významne spätých s ich životom.

      Pri tejto príležitosti sme aj v priestoroch našej školy odhalili pamätnú tabuľu olympionika  Jozefa  Gönciho. Pamätná tabuľa bude navždy pripomínať úspechy tohto športovca v športovej streľbe.

      J o z e f    G Ö N C I

      *18. 3. 1974 Košice


      OH 1996 Atlanta
      bronzová medaila, ľubovoľná malokalibrovka  60, (701,9) ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 5. miesto (1267,7) vzduchová puška  60, 28. miesto
       

      OH 2000 Sydney
      ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 8. miesto(1261,3)  vzduchová puška 60, 11. miesto (590)

      OH 2004 Atény
      bronzová medaila, vzduchová puška 60 (697,4) ľubovoľná malokalibrovka 60, 4. miesto (700,5) ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 9. miesto (1162)

      https://www.olympic.sk/sportovec/jozef-gonci

     • ISIC preukaz - predlženie platnosti

     • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (kabinet č. 209) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

      Obnovenie platnosti licencie (Zľavy)

    • Informácie pre žiakov
     • Informácie pre žiakov

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 16. 6. 2020 o otváraní stredných škôl bude od 22. 6. 2020 vzdelávanie na našej škole pokračovať nasledovne:

      22. 6. 2020 – 24. 6. 2020 – dištančné vzdelávanie (online hodiny podľa rozvrhu)

      24. 6. 2020 - uzavretie klasifikácie za 2. polrok šk. roka 2019/2020 (do 14.30 – ukončenie vyučovania)

      25. 6. 2020 – klasifikačná konferencia za 2. polrok šk. roka 2019/2020

      26. 6. 2020 a 29. 6. 2020 – nástup žiakov do školy podľa rozpisu:

      26. 6. 2020 – odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - IV. SA, IV. SB,
      • 8:30 - III. AA, III. B, III. C, III. SA, III. SB,
      • 9:30 - II. SA, II. SB

      29. 6. 2020 - odovzdávanie a preberanie učebníc tried:

      • 8:00 - II. AA, II. B, II. C,
      • 9:00 - I. AA, I. B, I. C, I. SA, I. SB

      30. 6. 2020 – výdaj vysvedčení

      •  8:30 – 1. ročníky
      •  9:00 – 2. ročníky
      •  9:30 – 3. ročníky
      • 10:00 – 4. ročníky.

      Školská jedáleň zostane zatvorená.

    • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20
     • Rozlúčka s našimi absolventmi v šk. roku 2019/20

     • Rozlúčili sme sa s našimi absolventmi za školský rok 2019/20 v dňoch 8. až 10. júna 2020.

      "Odmalička sme počúvali, že škola je náš druhý domov a ako malí rebeli sme si mysleli svoje. Školu som spočiatku vnímala, ako miesto, kam sa jednoducho musí chodiť, učivo bolo treba vedieť, aj keď nebolo vždy zaujímavé a dospelí stojaci pred tabuľou sa zdali na míle vzdialení môjmu svetu."