• Otvorenie nového školského roka 2018/2019
     • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

     • Tak ako na celom Slovensku aj u nás sa 3. septembra 2018 otvorili brány našej školy. Najprv do školy zavítali jej už dobre známi obyvatelia – žiaci druhých, tretích, štvrtých ale aj piatych ročníkov. O 10.30 na Slávnostnom otvorení v telocvični naša škola privítala nových členov. Tento školský rok máme päť prváckych tried, a to tri bilingválne (I.AA – bilingválna anglická, I.SA  - bilingválna španielska, I. SB – bilingválna španielska) a dve klasické triedy (I. B – s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, I. C – klasická trieda).

      Našich prvákov sme privítali krátkym programom v podaní našich druhákov a prvým zvonením a povzbudivými slovami školský rok otvorila pani riaditeľka  našej školy RNDr. Alena Bobáková. Milé slová sme si vypočuli aj od Ing. Magdalény Vitkovičovej, vedúcej oddelenia odborných a metodických činností Okresného úradu  Košice, ktorý je naším zriaďovateľom.

      Slávnostné otvorenie školského roka pre vyššie ročníky, na ktorom pani riaditeľka privítala všetkých žiakov a popriala im úspešný štart v novom školskom roku sa uskutočnilo 4. 9. 2018 v telocvični školy. Fotoalbum z otvorenia školského roka.

     • Kultúrno-poznávací zájazd do Španielska II.

     • Na našej škole je neodmysliteľnou tradíciou pre žiakov prvého ročníka bilingválneho štúdia kultúrno-poznávací zájazd do Španielska. V školskom roku 2017/2018 vedenie školy umožnilo aj žiakom z druhého a tretieho ročníka klasického a bilingválneho štúdia absolvovať zájazd do Španielska.

      V dňoch 16. – 27.6.2018 sa 50 žiakov zúčastnilo dlho očakávaného zájazdu, ktorý mal bohatý program nie len na spoznávanie nepoznaného ale aj na zábavu, množstvo neopakovateľných zážitkov a spomienok.

      A na čo všetko sa žiaci mohli tešiť?

      • Francúzsko –     Ezé – Parfuméria Fragonard (exkurzia) so sprievodkyňou

      Monaco

      • FIGUERES – Theatro - Múseo de Salvador Dalí
      • BLANES – Jardín botánico Marimurtra
      • MONTSERRAT – Benediktínsky kláštor – omša + zbor
      • PARC AQUÁTIC – Marineland + delfinárium
      • BARCELONA 1: 1. Výhliadka na Montjuic

      2. Sagrada Família

      3. Casa Mila (La Pedrera)

      4. Parq Qüell

      • TARRAGONA – Port Aventura – zábavný park
      • BARCELONA 2: 1. Las Ramblas

      2. FUENTE MAGICA (večerné fontány)

      • Taliansko – BENÁTKY

      Okrem toho, čo mohli vidieť, zažiť a spoznať, dôležitejšie bolo overiť si svoje komunikačné schopnosti, rozprávať jazykmi, ktorým venovali počas školského roka množstvo času.

      Program a organizačné zabezpečenie zájazdu pripravila Mgr. Iveta Nemcová.

      Pedagogický dozor zabezpečovali: RNDr. Zuzana Furárová a p. Marina Gribushina

     • KRAJSKÉ KOLO SOČ

     • Krajské kolo sa konalo 6. apríla 2018 v SPŠ dopravnej na Hlavnej ulici v Košiciach. Z našej školy sa na ňom zúčastnilo 11 žiakov, ktorí postúpila zo školského alebo z obvodného kola, ktoré sa konalo 16. 3. 2018 na Gymnáziu Dneperská v Košiciach.

      Zoznam súťažiacich žiakov:

      Nina Majorošová, III.SA

      Adam Dvořák, III.SB

      Viktória Horňáková, III.A

      Gabriela Jobbágyová, III.A

      Lea Zelizňáková, III.SA

      Viktória Divoková, III.C

      Filip Kucka, III.SA

      Matej Bakši, II.SA

      Miriam Šuranová, III.SA

      Lesia Schreiberová, III.SA

      Michal Stričko, III.A

       

      Úspech v krajskom kole dosiahli:

      Adam Dvořák s prácou Valcovne3. miesto v odbore č. 16 pod vedením Mgr. Šoltysovej

      Gabriela Jobbágyová s prácou Ovplyvnení davom2. miesto v odbore č. 17 pod vedením Mgr. Tomkovej, Mgr. Krajcárovej a Mgr. Škárovej. Táto žiačka postúpila do celoslovenského kola, kde sa neumiestnila.